luni, 15 iunie 2009

15 IUNIE – ZIUA EUROPEANĂ PRIVIND PROMOVAREA COMPETENŢELOR PROFESIONIŞTILOR DIN INFORMARE-DOCUMENTARE


Tatiana COŞERI

Familia de standarde ISO 1900:2000 pun accentul pe calitatea serviciilor şi ofertelor. Aceste rigori sunt puncte de acces pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea instituţiilor infodocumentare. Certificarea calităţii la nivel naţional este într-o perioadă de constituire. Standardul ISO 17024 privind „Criteriile generale pentru organismele de certificare ce efectuează certificarea personalului” specifică criteriile generale pe care trebuie să le respecte un organism de certificare a personalului pentru a fi recunoscut la nivel naţional şi internaţional ca fiind competent şi fiabil să asigure funcţionarea unui sistem de certificare a personalului indiferent de sectorul implicat şi cu practicile europene în domeniul asigurării calităţii sistemelor de evaluare şi certificare de personal.
La momentul actual Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” evaluează competenţele profesionale în conformitate cu Euroferenţialul I&D, ediţia a 2-a revăzută integral, lucrare realizată cu sprijinul Comisiei Europene în cadrul programului „Leonardo da Vinci”.
Sistemul unic de certificare a competenţelor infodocumentare cuprinde o listă de treizeci şi trei de domenii de competenţă repartizate în cinci grupe şi 20 de aptitudini:
– Grupul I – informare;
– Grupul T – tehnologii;
– Grupul C – comunicare;
– Grupul M – management;
– Grupul S – alte cunoştinţe.
Fiecare domeniu de competenţă este completat cu compartimente adiacente şi analizat prin prisma celor patru nivele:
– Nivelul 1 – asistent în informare-documentare;
– Nivelul 2 – tehnician în informare-documentare;
– Nivelul 3 – manager în informare-documentare;
– Nivelul 4 – expert în informare-documentare.
Euroreferenţialul este structurat în două volume:
I – Competenţe şi aptitudini ale profesioniştilor europeni în informare-documentare;
II – Niveluri de calificare a profesioniştilor europeni în informare-documentare.
Dimensiunea prescriptivă a documentului rezolvă şi un şir de probleme ca:
fundamentarea cerinţelor faţă de personal;
alinierea competenţelor şi abilităţilor la rigorile standardizate;
elaborarea programelor de formare profesională;
determinarea necesarului de personal;
consonanţa rezultatelor cu misiunea şi viziunea instituţională (măsurarea activităţii);
definitivarea transferului de tehnologii (reguli, instrucţiuni, politici, strategii);
stimularea dialogului profesional;
anticiparea opţiunilor viitoare;
motivarea actorilor sociali să se implice în viaţa comunităţii infodocumentare;
recunoaşterea bibliotecilor ca poziţie cheie în societate.
Persistenţa informaţiilor şi declaraţiilor internaţionale ne oferă şanse, ne ilustrează pe deplin necesitatea de aliniere la standardele internaţionale. Premisele calităţii au impus Bibliotecii Municipale valorile de eficienţă şi echitate, care sunt realizate de capitalul uman. Anticiparea problemelor este şi ea o competenţă profesională.
Pentru prima dată în Republica Moldova s-a organizat, la 15 iunie 2009, ZIUA EUROPEANĂ PRIVIND PROMOVAREA COMPETENŢELOR PROFESIONIŞTILOR DIN INFORMARE-DOCUMENTARE. Acest eveniment inedit pentru comunitatea biblioteconomică a fost o ocazie favorabilă de a analiza competenţele profesionale şi de a le racorda la necesităţile actuale şi de viitor. Deoarece, a fi competent înseamnă:
a aplica cunoştinţe de specialitate;
a folosi deprinderi specifice;
a analiza şi a lua decizii;
a fi creativ;
a lucra cu alţii ca membru al unei echipe;
a comunica eficient;
a se adapta la mediul de muncă specific;
a face faţă situaţiilor neprevăzute.
În această zi, Echipa Hasdeu a susţinut ideea de realizare a mai multor acţiuni de comunicare pentru promovarea certificării, a studiat sistemul unic de certificare a competentelor infodocumentare. O inovaţie în domeniul biblioteconomic a fost şi alcătuirea primei ediţii a Integramelor de la Hasdeu. Evenimentul organizat şi desfăşurat la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” a fost axat atât pe valorificarea imaginii bibliotecii prin creativitate şi inovativitate, cât şi pe confirmarea conceptului de bibliotecă care învaţă.
Certificarea este în vizorul comunităţii şi factorilor de decizie. Urmează perfectarea cadrului de reglementare la nivel naţional. Eforturile bibliotecarilor trebuie canalizate spre atingerea calităţii totale prin realizarea obiectivelor strategice, spre asigurarea unor răspunsuri prompte, precum şi spre demonstrarea responsabilităţii şi integrităţii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu