sâmbătă, 27 iunie 2009

BIBLIOTECA PUBLICĂ DE DREPT OFERĂ ACCES LA INFORMAŢIA JURIDICĂ PENTRU PERSOANE VULNERABILE


Mariana HARJEVSCHI, director,
Biblioteca Publică de Drept

Biblioteca Publică de Drept în parteneriat cu Asociaţia Obstească „Iniţiativa pentru o Nouă Europă” lansează proiectul Acces la informaţia juridică pentru persoane vulnerabile: spre o societate democratică susţinut de către Amabsada SUA în R.M. în cadrul programului Granturi Mici pentru Susţinerea Iniţiativelor Democratice (2009-2010). Proiectul este o continuare a proiectului Informează-te si apără-ţi drepturile! susţinut cu suportul financiar al PNUD Moldova, în cadrul Proiectului „Susţinere în implementarea Planului Naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului” (Programul de Granturi Mici – 2007) pe parcursul 2009.
Proiectul are drept scop furnizarea unui suport informaţional juridic mai comprehensiv în domeniul pensionării şi procedurii de aplicare pentru diferite tipuri de pensii şi sporirea nivelului de cultură juridică al membrilor comunităţii juridice.
Activităţile ce vor urma a fi realizate în perioada 2009-2010 pe parcursul implementării proiectelor vor fi orientate spre elaborarea unui suport documentar pentru pensionari, expunerea publică şi distribuirea gratuită a actelor normative, elaborarea şi distribuirea materialelor promoţionale privind asistenţa acordată prin intermediul proiectului si organizarea acţiunilor de promovare a cadrulu normativ în domeniul pensionării.
Elaborarea ghidului De la A la Z despre pensii? v-a constitui cea mai complexă activitate a
proiectului. Deoarece proiectul a derulat în două faze publicaţia v-a fi îmbunătăţită si actualizată. Publicaţia va fi în variantă bilingvă aceasta oferind accesibilitate unui grup mai mare de utilizatori. Ea va reflecta cele mai frecvente întrebări abordate de către pensionari – care este modul de calculare şi mărimea pensiei pentru limita de vârstă, care sunt condiţiile de stabilire a pensiei de invaliditate în cazul unei afecţiuni generale etc. Actualzările vor cuprinde informaţii despre registrul de evidenţă individuală în sistemul public de asistenţă socială. La fel ghidul va mai cuprinde informaţii adiţionale despre Casa Naţională de Asigurări Sociale, structură autonomă ce gestionează sistemul public de asigurări sociale. Ghidul va include explicaţii despre pensia oferită persoanleor ce au participat la lichidarea avariilor din Cernobâl, va oferi detalii despre pensia oferită pentru unele categorii de persoane, precum şi procedura distrinctă şi modul specific de calculare a acestia.
Acţiunea de distribuire gratuită a actelor normative va oferir promt şi într-o formă accesibilă a legislaţiei din domeniul pensionării pentru persoanele vulnerabile care au dreptul la pensie de asigurări sociale de stat. Panoul informaţional, care v-a servi ca suport pentru afişarea actelor normative, proiectat şi plasat în Biblioteca Publică de Drept, respectându-se principiul disponibilităţii şi accesibilităţii.
Grupurile vizate în proiecte vor beneficia lunar de consultaţii gratuite.
Proiectul va fi implementat pe parcursul perioadei iunie, 2009 – iulie, 2010.
Informaţii suplimentare despre proiect pot fi adresate Marianei Harjevschi, director de
proiect, la adresa: mharjevschi@yahoo.com sau tel. 27 53 93 / 079538533.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu