miercuri, 30 decembrie 2009

CREDINŢA STĂ LA BAZA IDENTITĂŢII NEAMULUIMargareta CEBOTARI,
bibliotecar principal, Biblioteca „Ovidius”
În forfota sărbătorilor din ajunul Anului Nou, în ziua de 29 decembrie, la Biblioteca „Ovidius” a avut loc o întrunire de suflet a chişinăuienilor din sectorul Centru şi nu numai, care împreună cu membrii clubului de spiritualitate creştină „Lumină lină” au asistat la o frumoasă lansare de carte creştină. Părintele Vlad Mihăilă, preot la biserica „Sf. Teodora de la Sihla” din Chişinău, susţinător spiritual al clubului, a apreciat încă o dată această activitate a bibliotecii, deoarece aşa vine lumina divină lent în fiecare din noi, ne aduce la mulţumire spirituală. Lumina vine şi din sufletele oamenilor, se urcă lin la cer.
Un recital frumos de colinde strămoşeşti, prezentat de un grup de copii de la Centrul comunitar „Andrieş” din sectorul Centru, a precedat începutul activităţii, aducând un zâmbet blajin pe chipurile celor din sală.
Părintele Petru Buburuz, Protoiereu, magistru în teologie, paroh al bisericii «Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel» din Chişinău a vestit celor prezenţi despre un proiect măreţ la care se lucrează de mai mult timp: deschiderea în Chişinău a unui Centru Cultural Ortodox constituit din mai multe componente arhitecturale - o biserică în centru, Muzeu al Religiilor, Biblioteca de carte religioasă, o Alee a personalităţilor bisericeşti. La Primăria oraşului este depus deja un proiect arhitectural, se mai discută, se mai propune de a adăuga aici O alee a ctitorilor de biserici, o statuie a Sfântului Andrei, Apostolul românilor. Putem considera că promovarea proiectului a început prin editarea acestui Calendar al personalităţilor creştine. Au fost aduse la cunoştinţa celor prezenţi în sală criteriile de selecţie a informaţiei inclusă în lucrare, cât de mult a lucrat colectivul de alcătuitori asupra depistării unor date biografice veridice, alegerii unor imagini mai reuşite. Printre cele 12 personalităţi prezentate îi găsim pe Sfântul Apostol Andrei, Ştefan cel Mare şi Sfânt; câţiva Mitropoliţi ai Moldovei, Basarabiei, Ardealului şi Olteniei – Sfântul Ierarh Varlaam, Sfântul Ierarh Dosoftei, Sfântul Ierarh Petru Movilă, Iosif Naniescu, Gurie Grosu, Antonie Plămădeală, Nistor Vornicescu; preoţi şi savanţi Sava Paul Mihail, Alexei Mateevici; sfântul închisorilor Valeriu Gafencu.
Editorul Petru Şarcov a menţionat că lansarea aceasta este un moment de bucurie pentru echipa de lucru, deoarece au fost contactate peste o sută de persoane pentru a acumula informaţii şi imagini calitative. S-au străduit să aplice o variantă şi frumoasă şi utilă, pe verso fiecărei imagini fiind plasate informaţii biografice despre viaţa şi activitatea celui prezentat în luna respectivă.
Valentina Butnaru, preşedintele societăţii „Limba noastră cea română”, moderatorul şedinţelor clubului „Lumină lină” a menţionat că de fapt, editura „Cu drag” este axată spre publicarea literaturii creştine, iar fiecare chip din calendarul lansat este ca un sprijin pentru fiecare om la un moment greu în viaţă.
Altă carte lansată, „Acatistul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu la Icoana Făcătoare de Minuni „Sporirea Minţii”, scris iniţial în limba slavonă, a fost tradus de Tatiana Doibani mai mult cu sufletul. Acatistul este o continuare a icoanei cu acelaşi nume, izvorâtă din dorinţa creştinului de a atinge valoarea duhovnicească prin forma ei perfectă – cuvântul rugăciunii. Citind acest acatist şi rugându-se cu credinţă, au căpătat vindecare trupească şi sufletească generaţii de creştini, se menţionează în preambulul ediţiei. Răspunzând apelurilor părintelui Serafim, duhovnic de la Mănăstirea Vărzăreşti, s-au editat două broşuri care cuprind mărturisiri ale lui, adresări către oameni: „Mărturisiri despre viaţa de apoi” şi „Minuni din vremea noastră”, ambele având un subtitlu semnificativ – „Viaţa după moarte”. Este ceva absolut inedit, cei prezenţi aducând mulţumiri editorului pentru faptul că a adus tuturor aceste gânduri bune, care trebuie să ajungă la fiece om când are nevoie de ajutor spiritual.
În spatele acestor editări stă o muncă enormă a feţelor bisericeşti de înalt grad, a cercetătorilor, a redactorilor, traducătorilor, corectorilor, a sponsorilor etc. Dar când faci ceva duhovniceşte faci prin suflet, iar aceste cărţi se simte că sunt editate de nişte oameni creştini. Acest fapt a fost remarcat de mai multe persoane care au luat cuvântul la această lansare: Vitalie Lozovanu, şef catedră bioetică la Universitatea de Medicină din Moldova, cercetătoarea ştiinţifică Silvia Grosu, Nina Negru, şefa secţiei de cercetări ştiinţifice de la BNRM, Liviu Dascăl, directorul Şcolii Waldorf din Chişinău etc.
Utilitatea cărţilor lansate este indubitabilă. Scriitoarea Lucreţia Bârlădeanu a atenţionat publicul de pericolul tehnologizării excesive a societăţii contemporane. Deci sunt foarte binevenite astfel de prezenţe editoriale, care vor contribui din plin la spiritualizarea societăţii. Acum în Europa se discută foarte intens despre necesitatea reîntoarcerii sacralităţii în viaţa oamenilor.
Credinţa stă la baza identităţii neamului, iar noi trebuie să menţinem şi susţinem identitatea poporului nostru, a susţinut în cuvântul său de salut istoricul Gheorghe Negru, prezentând şi un proaspăt număr al noii serii a revistei „Destin românesc”, în paginile căreia sunt publicate deseori informaţii despre biserici şi mănăstiri, care ajută la luminarea sufletului oamenilor de bună credinţă.
Emoţia primei lecturi a fost benefică pentru cei prezenţi în sală şi le mulţumim că în tumultul grijilor cotidiene au găsit bunăvoinţă de a veni la o lansare de carte religioasă, gândindu-se că de fapt credinţa este un bastion însemnat împotriva dezrădăcinării poporului, limbii materne. Ctitorite cu mult har de editura „Cu drag”, din mărinimia dlui Petru Şarcov şi al echipei editurii, cei prezenţi au primit în dar aceste ediţii. Un set de cărţi a fost donat bibliotecii noastre pentru a fi la dispoziţia publicului larg de cititori.
Pentru cei ce vor dori să procure aceste ediţii, îi anunţăm că le pot găsi la sediul editurii (bulevardul Gagarin, 10) şi în bisericile din Chişinău.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu