vineri, 15 ianuarie 2010

APA - ELIXIRUL VIEŢII


Elena VULPE,
direcor, Filiala „O. Ghibu”

Ecologia este o nuă filosofie a umanităţii.Bătălia pentru apă, pentru resursele acvatice este în atenţia forurilor internaţionale. Acest rol primordial al apei vine din analiza bilanţului global între resursele şi necesarul de apă, care depăşeşte cu mult stocul disponibil al resurselor lor. Biblioteca s-a incadrat în sensibilizarea acestor probleme de maximă importanţă pentru destinul Terrei, organizănd activităţi prin care a relevat importanţa unor măsuri de conservare şi o mai bună gospodărire a elexirului vieţii, acţiuni vitale de care depinde hrănirea populaţie globului, producerea bunurilor materiale, însăşi viaţa pe pământ.
Astfel masa rotundă : ”Farmacia Sante - sănătate din carte” a inclus prezentarea documentelor, publicaţiilor şi revistelor pe care le deţine biblioteca în fondurile sale referitor la problema apei. Atenţionănd asupra faptului, ca apa este de fapt bătălia pentru viaţă, fiind o problemă globală a omenirii, totuşi , în majoritatea statelor se cunoaşte uimitor de puţin despre cantităţile de apă utilizate pe glob. Există o concurenţă crescăndă care îşi dispută o catitate de apă limitată şi preţul tot mai ridicat. Participanţii la manifestare (Colegiile de Ecologie şi Comerţ) au menţionat că strategiile tradiţionale de aprovizionare cu apă reclamă o nouă abordare în privinţa gospodăririi resurselor de apă, accentuând asupra faptului, că apa reprezintă o componentă esenţială a tuturor indeletnicirilor umane.
O altă masă rotundă “Unda verde apei albastre, remediu şi tratament cu apă” la care au paricipat reprezentanţi de la Mişcarea ecologistă şi Revista Apelor, a expus unele proiecte şi strategii dedicate protecţiei şi utilizării raţionale a resurselor acvatice, activitatea Agenţiei Apele Moldovei, rezultatele şi opiniile experţilor străini despre apele Moldovei, elaborate în urma implementării Proiectului Internaţional “Pavează” calea spre schimbare, care au contribuit la reducerea poluării, implementarea sistemelor de standarde de calitate a apelor, elaborarea legislaţie în domeniu, degradarea călităţii apelor de suprafaţă a râurilor mici: Bîc, Răut, afluenţi ai Nistrului. În final au fost recomandate remedii de tratament cu apă şi plante acvatice: troscotul de apă şi broscăriţa, care au calităţi curative folosite în medicina populară , cât şi în cea modernă naturistă.
Masa rotundă“Cea mai bună băutură este apa de izvor” cu recomandările specialiştilor (V. Ţarălungă, S. Madan) organizate în colaborare cu Universitatea de Medicină şi Farmacie N. Testimiţeanu a pus în dezbatere impactul apei, standartele calităţii, distribuţia apei în reţele, perderi de consum tehnologic de apă, apeductul subteran şi avarii, procentul achitărilor pentru apă, volumul apelor uzate, conţinutul de nitraţi în sursele de apă.
Ora de lectură asupra cărţii Oceanul planetar de D. Stephens la care au participat elevii de la LT Mineva a constituit o serie de întrebări şi răspunsuri pe care le propune autorul. Lectura cărţii le-a oferit elevilor informaţii utile privind suprafaţa terrei acoperită de apă, care este cel mai adânc ocean, de ce este marea ălbastră, cum trăiesc peştii. Cele peste 70 de răspunsuri pe care le-au aflat elevii în paginile unei cărţi bogat ilustrate şi colorate le-a de zvăluit o minunată lume a naturii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu