vineri, 15 ianuarie 2010

FORŢA IDEALULUI CREATOR


Elena VULPE,
Director, Filiala „O. Ghibu”

Creativitatea este o mare resursă socială, o adevărată avuţie a oamenilor şi naţiunilor, constiuind progres în plan social.Astăzi creativitatea este asumată ca o valoare în funcţie de care se apreciază nivelul de dezvoltare a unei ţări. Manifestările organizate în cadrul bibliotecii au promovat conceptul de creativitate sub mai multe aspecte definind conceptele creaţiei şi creativităţii, mentalitatea creativă din perspectiva psihosociologică, a personalităţilor creatoare, a factorilor şi proceselor de creaţie, a modului propriu de a gândi şi de a simţi al unui individ sau colectivităţi. Manifestările organizate au tratat mentalitatea creativă ca ansamblu de idei, concepţii, reprezentări, credinţe, prejudecăţi, convingeri proprii indivizilor creatori cât şi colectivităţii în ansamblu. Un aspect deosebit este reprezentarea creaţiei ca o temă de cercetare ştiinţifică şi o preocupare a factorilor sociali interesaţi să valorifice această avuţie naţională.
Conferinţa “Forumul al IV-lea al intelectualităţii ştiinţifice şi de creaţie din ţările -membre CSI”, compartimentul arte plastice, arhitectură şi desing, La licrările forumului au luat parte pictori, arhitecţi, designeri, critici de artă, profesori de la instituţiile de profil din Azerbaijean, Armenia, Belarus, Uzbekistan, Ucraina, printre ei M. Fatculin- preşedintele Confederaţiei internaţionale a Uniunii artiştilor din ţările- membre CSI, S. Rustambekov, M. Borozna, K. Akilov ş.a. R. Moldova a fost reprezentată de M. Şlapac, T. Zbârnea, G. Jalbă, M. Şeremet, Gr. Bosenco, M Eremcinc,, T. Comendant, D. Peicev, A. Colâbneac, M. Tăruş, T. Stăvilă. Problemele şi temele de disciţie au fost actualitatea iniţierii unor proecte comune, orientate spre educarea tinerilor pictori, arhitecţi, designeri în spiritul valorilor umanismului, toleranţei, inaltelor norme etico- morale şi ale unui mod activ de viaţă, precum şi crearea unor noi instrumente, metode şi modele de interacţiune a Academiilor naţionale, promovarea shimbului de experienţe între profesori eminenţi, între instituţiile de artă, înfiinţarea unei reviste de artă şi instituirea unor premii - manifestări, care impulsionează procesele democratice de stabilitate şi dezvoltare armonioasă, al relaţiilor de vecinătate între popoare, interferenţelor în plan educaţional, artistic , cultural.
Evoluţia societăţilor a fost întotdeauna dependentă de un număr de persoane creative, de imaginea pe care acestea au avut-o asupra viitorului. Cu siguranţă avem nevoie de imagini noi, pozitive asupra viitorului lumii, asupra identităţii noastre.
Importanţa modelului în structurarea personalităţii adolescentului, în prezenţa potenţialităţii creative, oferă un model, indiferent de nivelul său de claritate, permite depăşirea obstacolelor şi interdicţiilor ce se ivesc în viaţă. Perseverenţa în urmărirea scopurilor propuse, implică autocunoaştere, înţelegere, dezvoltare şi exploatare a propriilor calităţi.
Declanşarea forţelor nebănuite ale spiritului, dezvoltarea unei mentalităţi creative se poate realiza prin studierea şi aprecierea unor personalităţi de mare valoare ale culturii, a unor modele.
Acest obiectiv l-a urmărit simpozionul “M. Eliade: Mitul creaţiei i nclus în programul Zilelor M. Eliade alături de Concursul de eseuri “Aventura spirituală” şi
Recitalul poetic “Excepţionalul flux creator eliadesc”. În cadrul festivităţilor, elevii din mai multe licee ce poartă numele “Mircea Eliade” (Chişinău şi Nisporeni), “Toader Bubuioc(Bubuieci), “Nicolae Iorga, “Alexandru Ion Cuza”, “Minerva” şi Gh. Asachi” din Chişinău au descoperit piatra filosofală a unei personalităţi plurivalente atras de filosofie, istorie a religiilor, de spiitualitatea Orientului, de mit şi sacralitate, descoperind pecetea geniului creator prin lecturi, recitaluri, compuneri şi eseuri proprii, elevii au însuşit perfect lecţia lui M.Eliade, cea de a crde că viaţa nu are decât un singur sens: creaţia pe toate planurile, prin toate substanţele. Comunicările susţinute de A. Gabura, A. Cozmescu, I. Tribuşan, R. Goraş, O. Stratiev: Sapiens creativus, Eterna nevoie de poveste şi absolut, Gândirea simbolică în opera lui Eliade, Sacrul şi profanul, M. Eliade Politica şi politicieni, Arhiva electronică a biografului american M. Ricketts au relevat faptul că opera magistrală a lui Eliade participă la metamorfoza vremurilor şi dăinuie prin ideile mari, contribuind la renovarea lumii şi deschide spiritului o altă definiţie a omului modern din perspectiva sacrului.
În cadrul mesei rotunde “Carieră, Succes, Creaţie şi Performanţe” au fost prezentate mai multe comunicări prezentate de tineri profesionişti de la ANTIM, Centrul “Motivaţia” care au pus în discuţie următoarele teme Destinul creator, Aveţi puterea de a zbura, Practici de succes spre orientarea în carieră, Sânteţi programaţi pentru succes prin care au fost dezvăluite experienţe personale prin care au cunoscut succesul pentru a convinge cât mai mulţi tineri de la LT Prometeu, S. Haret prezenţi la manifestare, că stă în puterea lor să-şi învingă teama de eşec şi să-şi realizeze visele. Abordând problematica din perspectiva psihologică a mentalităţii creative corelate cu studiul influenţelor sociale şi culturale şi cu rezultatele obţinute deunele personalităţi ce pot deveni modele, se pot face anumite predicţii în legătură cu manifestarea creativă, ştiinţifică, literară, artistică a persoanelor cu aptitudini.
Aceluiaşi efort comun de educare a generaţiei tinere prin raportarea la virtuţile morale şi artistice ale lumii moderne, în cadrul Anului Creativităţii şi Inovaţiei instituit de ONU ca prioritate internaţională, i s-a circumscris şi Concursul de Creaţie al Tinerei Generaţii “Ars Adolescentina”, etapa Artă Plastică Plai frumos ca din poveste. Moderatorul manifestării, jurnalista Zina Izbaş, a precizat scopul acestei acţiuni culturale de promovare şi susţinere a tinerilor artişti plastici din întreaga republică. Membrii juriului – alcătuit din specialişti în domeniu, doctori în studiul artelor – prezidat de Ghenadie Jalbă, preşedintele UAP, şi Tudor Zbârnea, directorul Muzeului Naţional de Arte Plastice din Republica Moldova, care au evaluat lucrările parvenite pe adresa concursului, au anunţat laureaţii ce reprezintă diferite zone geografice: Chişinău, Bălţi, Făleşti, Hânceşti, Ialoveni, Tiraspol etc. Gala laureaţilor tinerelor talente „Ars Adolescentina” a menţionat cu diplome şi premii ale IPNA Compania “Teleradio-Moldova” (câte 150 lei) şase tineri plasticieni; diplome şi premii de carte din partea Institutului “Fraţii Golescu” (România) au primit zece elevi şi liceeni; laureaţi ai Centrului media pentru tineri au devenit douăzeci de plasticieni ce bat la porţile afirmării; de premii ale Muzeului Naţional de Arte Plastice şi ale Bibliotecii Municipale ”B.P.Hasdeu” au beneficiat zece tineri. Prin genericul acestei gale “Plai frumos ca din poveste”, miracolul creativităţii poposeşte astfel pe meleagul nostru, emanând prin tablouri o armonie de culori, mesaje inedite, expresive şi neobişnuite prin maniera individuală a fiecărui creator tânăr. În context, IPNA Compania “Teleradio-Moldova” a decernat Diploma de Merit BP “O. Ghibu” pentru contribuţia deosebită la organizarea şi susţinerea, prin intermediul Salonului de Arte Frumoase, a Concursului de Creaţie al Tinerei Generaţii “Ars Adolescentina”. Gala din anul curent a continuat cu un recital poetic şi muzical susţinut de elevii şi studenţii de la instituţiile de profil. În finalul evenimentului moderatorul a oferit cuvântul proaspeţilor câştigători ai concursului, profesorilor îndrumători şi părinţilor, care au mulţumit organizatorilor pentru minunata şansă de a se manifesta plenar. Evenimentul a fost transmis în direct la Radio Naţional.
Întălnirea cu Eminescu este o mare şansă şi pentru tinerii creatori. În cadrul vernisajului Eminescu în forme şi culori adolescentine o nouă generaţie de tineri iniţiaţi în artă şi-au demonstrat capacitătile interpretative şi adeziunea la valorile eminesciene ce le promovează prin vocaţie, artă şi creaţie de la Colegiile de artă plasică I. Vieru, A. Plămădeală, LT O. Ghibu. Cele mai frumoase pagini din creaţia eminesciană: Cărări de stea, Aud preludiu, Vis de iubire, Codri de aramă, Crăiasa din poveşti, O, rămâi, Luceafărul, Pădurea de argint, Teiul lui Eminescu, ş.a. au fost interpretate atăt de nuanţat prin prisma individualităţii şi a capacităţii de improvizaţie artistică a fiecărui participant , încât profesorii V. Cobzac, G Oprea, E. Sâtnic, G. Jalbă, au apreciat la justă valoare atăt tehnicile, policromia, căt şi motivele inspirate din opera unui geniu ce pătrunde nemărginirea peste secole. Toate motivele explarate de aceşti tineri creatori codrul, marea, luna, lacul, dealul,steua capătă în viziunea lor o particulară domnească demnitate aproare sacrală. Poetul- cel care afirma trăîesc în revelaţii a avut parte de spectacolul Eninescu- tatăl nostru din cuvinte, recitalul Tot mai citesc Maiastra-ţi carte prin care cititorul înzestrat cu aripi a fost purtat intr-un neo- orizont spiritual purificat la extrem de opera, creaţia şi personalitatea magului călător în stele prin ipostazele eului eminescian: demiurgică, socratică şi erotică. Recitalurile de poiezie şi căntec au evidenţiat talente interpretative ale tinerilor de la LT Prometeu, M. Eliade, O. Ghibu, Şcoala Polivalentă Profesională nr. 8 care au declamat şi intonat romanţe şi muzică pe versurile lui M. Eminescu. Muzica naturii şi melodicitatea fonemică exceptională care se revarsă în univers şi renaşte în absolutul iubirii prin versul eminescian a constituit pentru cei prezenţi un moment liturgic, o extincţie iniţiatică la puritatea zorilor ontice -prin chemarea la izvoare, conştiinţa armoniei lumii -prin duhul codrului de-aramă, sau pe rugul florilor de tei, care s-a revărsat rânduri-rânduri, troenind infiorate, sufletul celor prezenţi la manifestare.
Spirit creator, inteligenţă şi inspiraţie au demonstrat tinerii creatori în devenire, relevând un mediu artistic de înaltă calitate în cadrulVernisajului de pictură prin lansarea grupului de creaţie “11+1= tineri creatori “ discipoli ai profesorului V. Cobzac, care reprezintă aripa tânără creatoare. Un atelier deja cu tradiţii de lansare în cadrul Salonului de Arte al bibliotecii la care şi-au demonstrat pe lângă patosul muncii, zestrea nativă, educaţia estetică şi efortul considerabil de a-şi cultiva o personalitate creatoare următorii participanţi: O. Bugan, T. Burlac, D. Ajder, A. Cauş, R. Ramona, N. Chiriţa, A. Orlov, I. Galaţchi, M. Ungureanu, I. Prodan, T. Tecuci. Cele peste 100 de tablouri expuse remarcă în viziunea unor exegezi: P. Turuta, G. Jalbă, G. Oprea, un repertoriu imagistic de expresie tradiţională şi avangardistă ce reprezintă o multitudine de teme, viziuni, şi factori creativi cum ar fi sensibilitatea faţă de problemele vieţii, flexibilitatea spontană sau aptitudinea de a gândi abstract, originalitatea.
Vernisajul de pictură: “Portrete adolescentine- Artă şi imagine în creaţia tinerilor” la care au participat tineri de la Liceul de Arte Plastice I. Vieru şi Colegiul A. Plămădeală, Tehnologic, AMTAP au relevat aceeaşi aspiraţie spre perfecţieune, pasiune şi talentul tinerilor prin lucrările expuse: Plaiul meu e ca o floare, Casa străbunilor, Aratul de toamnă, Dimineaţa Liliacul,Spiritul timpului, Triptic-fantezie, Natura statică, Inspiraţieş.a. Publicul şi specialiştii au rămas impresionaţi flexibilitatea gândirii, originalitatea, de receptivitatea şi sensibilitatea faţă de nou, curiozitatea mereu treză, dorinţa de a experimenta noi teme şi tehnici de interpretare care sunt trăsături specifice ale gândirii creatoare.
Un interes deosebit a suscitat Discuţia cărţii “Femei celebre” de E. White , prilejuită de Ziua de 8 Martie, prin care generaţia tânără a formulat prototipul femeii moderne, axat pe personalităţi mondene, care au obţinut în viaţă notorietate, succes, împliniri, doar prin sacrificiu, voinţă, dar şi hazard. Istorisind povestea celor mai fermecătoare femei din istorie: Eva Peron, Greta Garbo, Coco Chanel, Angelina Jolie, Edith Piaf, Jacqueline Kennedy, participantele la manifestare (R. Brăduţanu, S. Sava, M. Saharneanu, S. Gamarţa, V. Cojocaru, L. Matei) au remarcat, că succesul lor este o provocare întru testarea farmecului feminin pentru a deveni atrăgătoare, iar manualul este plin de umor, ingenios şi instructiv. Un interes aparte acordă biblioteca în susţinerea şi promovarea tinerelor talente creatoare. În cadrul Clubului celor Tineri a avut loc lansarea cărţii Silaba sufletului, o carte de debut a A. Macari studentă la UASM care a lansat în premieră versuri de o profunzime emoţionantă şi stil imagistic propriu de interpretare. Colegii şi prietenii de la UASM- D. Ciunmac, A. Muscală, A. Musteaţă, I. Bivol, R. Bâcos, D. Matenco, A. Palii, V. Ciobanu şi-au exprimat admiraţia pentru versurile sincere şi profunde dezvăluind farmecul juvenil în reflectarea misterelor vieţii, splendoarei naturii, sentimentului înălţător al iubirii, care afirmă deja o maturitate poetică şi individualitatea artistică.
Creaţia este un act individual sau colectiv prin care tinerii îşi manifestă aptitudinile, potenţialul creator participând la fapte de cultură. Astfel de evenimentul a fost recitalul poetic şi muzical “Sub bolţi de cântec şi de vers ne scriem tinereţea” susţinut de Ansamblul vocal “Prometeu”(conducător artistic- V. Adam) şi interpreţii T. Costriţchi, M. Gribincea, M. Mocanu, M. Sârbu, D. Postolachi ş.a.
În preajma zilei de naşterea a avut loc o serată de evocare cu generiul G. Vieru -Ochiul de veghe al neamului prilejuită de trecerea în eternitate a poetului. Serata a avut ca obiective culturale plasarea irevocabilă a personalităţii lui G. Vieru în Panteonul sacru al spiritualităţii româneşti şi inaugurarea Cenaclului “G. Vieru”. Evenimentul a avut ca axă de rezistenţă încadrarea la toate nivelurile a elevilor de la L “M. Eliade”, ghidaţi de profesoara V. Postolachi care a căpătat şi statutul unei lecţii demonstrative la limba română, deoarece, alături de alţi invitaţi, au asistat 21 de profesori din RM veniţi la tradiţionalele cursuri de perfecţionare la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei însoţiţi de specialiştii M. Savin, L. Găină, alţi profesori M. Stamati de la UTM, V. Tcaci de la Scoala 152, A. Ralea de la LT “Hyperion”, I. Tăbârneac, I. Bzovaia de la Scoala 41 care au conturat personalitatatea pluridisciplinară a lui G. Vieru, întreaga creaţie poetică, tematica abordată, activitatea pe tărâm social, cultural, în plan naţional.
În cadrul Cenaclului “G. Vieru” a avut loc microsimpozionul G. Vieru- coloana infinită a spiritului românesc în Basarabia comunicările au relevat personalitatea de Luptător neânfricat pentru libertatea şi drepturilor românilor, Susţinător al conştiinţei de neam şi al valorilor creştie universale, Omul de cultură şi educatorul G. Vieru, Iubirea faţă de limba română, Apărător al limbii, culturii şi istoriei naţionale, susţinute de pictorul V. Cobzac, actriţa N. Caranfil, directorul Muzeului “A. Mateevici” din Zaim – I. Găină, care au subliniat valenţele multiple ale “poetului pătimirii basarabene”, simbol al apărării identităţii sufletului românesc, prin cultură şi credinţă în faţa încercărilor vremurilor, care consacră o viaţă pusă în slujba idealurilor naţionale şi a iubirii de ţară, de istorie şi tradiţie: o lumânare care a ars până la sacrificiu, un mare noroc şi o mare şansă pentru noi.
Desigur, pilonul emotiv şi creativ al manifestării l-au constituit elevii, tânăra generaţie pentru care Vieru a lăsat “Al străvechii slove bucium” care au parcurs drumul spre cetatea nemuririi poetului prin mai multe etape: demonstrarea Filmului “Nemurirea Poetului”, realizat de V. Cobzac, plăsmuirea unei scrisori adresate poetului, prin care tinerii au avut inspiraţia de a perpetua în timp tezaurul spiritual lăsat de scriitori drept testament.
În cadrul serataei de creaţie consacrată lui G. Vieru fost organizat concursul de eseuri G. Vieru- un Manole al limbii române, inspirat în baza unui aforism de-al poetului şi o scrosoare plăsmuită şi adresată autorului, precum şi răspunsul la întrebările Prin ce ne place şi ce ne învaţă poezia lui G. Vieru. Impactul operei lui Vieru asupra tinerei generaţii a fost demonstrat prin eseurile pătrunse de curaj şi gânduri profunde citite de V. Maximenco, A. Grecu, R. Caras, V. Rotaru, V. Rusu.
Prin logosul său divin, zămislit din adânci tăceri, postulate biblice şi rostuiri în istorie, ne înălţăm spre modelul artistului adevărat, venit parcă din altă lume spre a ne purifica fiinţa, asa cum au demonstrat elevii prin recitalul poetic Steaua de vineri susţinut de tinerii declamatori de la diverse licee, învingătorii căruia au fost G. Cernalev, V. Răilean, A. Albu, I. Moroz, E. Braghiş. Laureaţilor concursurilor li s-au îmânat Diploma “Grigore Vieru” lansată la 60 de ani ai poetului cu semnătura şi un autograf sugestiv al poetului: Toate zilele săptămânii curg şi se topesc în cântecul unui clopot duminical.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu