joi, 25 februarie 2010

SĂPTĂMÂNA GRIGORE VIERU LA FILIALA “ALBA IULIA”

Tamara MALANEŢCHI,
şef oficiu,
Fliala „Alba Iulia”

Sunt iarbă, mai simplu nu pot fi...
(Grigore Vieru)

Aceste cuvinte şi-a dorit Grigore Vieru să fie imprimate pe piatra de mormânt care îi va sta la căpătâi.
Simplitatea, modestia, cuminţenia, cumsecădenia, dar şi onestitatea, curajul, patriotismul au fost calităţi ce l-au definit pe Grigore Vieru ca Om, ca Cetăţean, ca Scriitor.
Acesta a fost şi mesajul nostru, pe care ne-am străduit să-l transmitem tuturor celor implicaţi în desfăşurarea Săptămânii dedicate omagierii lui Grigore Vieru, săptămână prilejuită de împlinirea a 75 de ani de la naşterea Poetului.
De la bun început, ne-am propus un program variat în care să impliămi beneficiari de diferite vârste.
Programul Săptămânii a inclus activităţi cât mai diverse, precum excursii în bibliotecă cu prezentarea expoziţiei de carte şi publicaţii periodice cu genericul “Duminica cea Mare a neamului românesc de pretutindeni; ore de lectură (lecturi în voce, lecturi individuale, înscenări, concursuri, jocuri de cuvinte, discuţii); prezentări de carte; recitaluri literar-muzicale; concursuri de desene privind creaţia scriitorului pentru cei mici; un concurs de creaţie proprie pentru liceeni (despre personalitatea lui Grigore Vieru); concursuri de interpretare a poeziei Scriitorului; flash-mob-uri literare (pentru a diversifica, a intriga şi a provoca interesul participanţilor la activităţi). Menirea programului fiind punerea în valoare a operei lui Grigore Vieru, descoperirea şi redescoperirea mesajului şi a valorilor promovate de însuşi Grigore Vieru.
Toate aceste activităţi s-au desfăşurat cu mult succes, interesant şi variat atât în incinta bibliotecii cât şi extramuros, în cadrul programului “Biblioteca vine la tine…”
În funcţie de vârsta copiilor, de nivelul lor de dezvoltare şi de socializare, de problemele de sănătate, au fost selectate atât materialele şi titlurile de carte, cât şi metodele de lucru potrivite. Participanţii au avut acces la expoziţiile de carte, solicitate la maximum pe tot parcursul Săptămânii, dar trezind şi dorinţa, interesul de a citi şi a cunoaştere în profunzime opera Maestrului Grigore Vieru.
Un impact al activităţii extramuros s-a dovedit a fi şi vizita la bibliotecă a unui grup de copii de la grădiniţa nr 164. Până la acel moment, dânşii s-au bucurat de serviciile bibliotecii, timp de doi ani, doar la sediul instituţiei preşcolare. În urma unui efort comun: bibliotecă-grădiniţă, copiii au reuşit să viziteze Biblioteca despre care li s-a vorbit deseori. Ba mai mult, au fost înregistraţi ca cititori cu drepturi depline ai BM „B.P. Hasdeu” şi ai filialei “Alba Iulia”, înmânînduli-se într-un cadru oficial permisele-carduri. Şi asta chiar în săptămână deosebită dedicată aniversării a 75 de ani de la naşterea lui Grigore Vieru. A fost o sărbătoare deosebită, micuţii au venit la bibliotecă cu tema de acasă bine pregătită - prezentat un recital literar-muzical excepţional. Apoi au completat cu imagini-desene panoul pregătit pentru concursul de desene inspirat din poeziile cuprinse în cărţulia lui Grigore Vieru “Spune-i soarelui o poezie”.
În zilele următoare, de mânuţă cu părinţii, o mare parte din aceşti copii au venit în grupuri mici la bibliotecă. Satisfacţia descoperirii de către dânşii a seviciilor oferite şi a atmosferei din bibliotecă a fost realizare aparte a noastră în Săptămâna Grigore Vieru.
Un alt moment deosebit s-a dovedit a fi atragerea şi implicarea tinerilor liceeni în desfăşurarea unui şir de manifestări. Prin intermediul profesorilor de limbă română şi al diriginţilor am cunoscut şi ne-au cunoscut o mulţime de tineri. Impresionaţi de nivelul de implicare, aceştea au participat cu plăcere la dezbaterile literare, la prezentările de carte şi de expoziţii dedicate lui Grigore Vieru, iar recitalurile muzical-literare şi flash-mob-urile literare s-au dovedit a fi cele mai preferate şi mai multe. Unii dintre ei au apreciat posibilitatea de a participa la activităţi literare, de a-şi expune gândurile, emoţiile vizavi de personalitatea lui Grigore Vieru în public, fiind susţinuţi şi încurajaţi de colegi, profesori, bibliotecari şi ziarişti.
Tot în cadrul Săptămânii am realizat, împreună cu filialele “Onisifor Ghibu” şi Belinski un flash-mob literar pe Aleea Clasicilor în care am implicat tineri, copii şi maturi, recitând şi omagiindu-l împreună, lângă bustul poetului proaspăt dezvelit, pe cel care a fost Grigore Vieru.
Materialele promoţionale elaborate în această perioadă – afişe, fluturaşi, semne de carte – şi-au avut şi ele rolul lor care, pe de o parte au pus în valoare mesajul săptămânii (omagierea lui Grigore Vieru), iar pe de altă parte au oferit informaţii privind accesul la BM “B.P. Hasdeu”, la filiala „Alba Iulia” şi la serviciile acestora.
Săptămâna Grigore Vieru a fost doar un început al activităţii bibliotecii la acest capitol, sau o continuare a şirului de activităţi de promovare a cărţii şi a personalităţii lui Grigore Vieru, desfăşurată şi în anul 2009, atrăgând şi implicând noi utilizatori, promovând, cu mult respect şi recunoştinţă, opera poetului Grigore Vieru.
Pentru a fi mai originali în această relatare, intenţionat nu am pronunţat nume şi instituţii concrete, dar propunem mai jos listă a instituţiilor partenere şi implicate în organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale şi literar-informaţionale în cadrul Săptămânii Grigore Vieru:
Grădiniţele nr 164, nr 185, nr 183; Şcoala-grădiniţă nr 16; Şcoala primară „Antonina Ursu”;
Şcoala auxiliară nr 7; Şcoala internat-auxiliară nr 5; Liceul cu profil Tehnologic pentru Copii cu Vederea Slabă; liceele „Petru Rareş”, „Onisifor Ghibu”, „Spiru Haret”, „Vasile Alecsandri”;
Centrul de creaţie „Floarea Soarelui” din sectorul Centru; CARPE DIEM ONG, precum şi elevi de la liceele „Liviu Deleanu”, „Dante Aligheri”, „Prometeu Prim”, „Gh. Asachi”, Liceul Municipal Sportiv, Liceul Perspectiva-Prim, studenţi de la Universitatea Perspectiva, USM, Universitatea Poedagogică „Ion Creangă” etc.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu