miercuri, 10 martie 2010

DECADA PETRU CĂRARE LA FILIALA “ALBA IULIA” (8-18 februarie)


Tamara MALANEŢCHI,
şef serviciu, Filiala “Alba Iulia”

Generaţii de copii au crescut bucurându-se de versurile poetului Petru Cărare. Au cunoscut lumea înconjurătoare, au descoperit, împreună cu scriitorul, buna dispoziţie, multe bucurii, dar, totodată, liniştea, siguranţa şi libertatea de a fi copil.
În acest an, când scriitorul Petru Cărare şi-a sărbătorit 75 de ani de la naştere, cu toţii ţinem să-i aducem multe şi sincere urări de bine şi de sănătate, să-i mulţumim din suflet pentru bucuriile şi sărbătorile de care am avut parte, cunoscându-i opera.
Cu acest prilej, filiala Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, “Alba Iulia”, şi-a propus să desfăşoare un program de omagiere a scriitorului şi de promovare a cărţii Sale cu genericul “Petru Cărare – zâmbetul unui poet strălucit şi tragic”. Prin activităţile desfăşurate am pus în valoare opera scriitorului, am încercat să-i transmitem recunoştinţa şi aprecierea celor care şi-ar fi dorit să-i ureze sănătate şi multă pace în suflet.
Pentru început am organizat o expoziţie amplă de carte şi material ilustrativ din fondul bibliotecii intitulată “Strălucitul şi tragicul poet Petru Cărare”. Am elaborat un set de materiale promoţionale – afiş, semne de carte, diplomă, o varietate de fluturaşi pentru a dinamiza desfăşurara programului.
Începând cu mijlocul lui ianuarie, am realizat mai multe ieşiri pe teren: la grădiniţele nr 164, 183, 185, la şcoala-grădiniţă nr 16, la şcoala auxiliară nr 7 şi la Liceul cu Profil Tehnologic pentru Copii cu Vederea Slabă. În cadrul orelor petrecute împreună, am lecturat mult din versurile poetului, am memorat în grup, am înscenat din versurile poetului. Ne-am jucat, am râs în hohote şi ne-am distrat pe cinste familiarizându-ne cu gluma şi umorul prezent în poezia Sa pentru copii.
Ca temă pentru acasă am lansat un concurs de desen cu genericul “Soare cu dinţi” după cartea cu acelaşi nume de Petru Cărare. Cele mai bune lucrări ale copiilor au fost expuse la sediul bibliotecii. Expoziţia de desen a devenit imediat punctul de atracţie al tuturor vizitatorilor, îndeosebi al celor mici. Cele mai inspirate desene, însoţite de un scurt comentariu despre personalitatea scriitorului şi de un mesaj cu urări de bine, au fost înaintate spre publicare în ziarul “Florile Dalbe”.
Deasemenea, în urma lecturilor, am organizat (selectând din versurile pentru copii ale lui Petru Cărare) un joc-rebus, pe care toţi cititorii paginii “Ineluş Învârtecuş” (Florile Dalbe) au avut posibilitatea şi, credem, satisfacţia, să-l rezolve. Poanta a fost să descopere pe verticală numele şi prenumele scriitorului (care până atunci nu a fost pomenit).
Dacă e să revenim la momentul lecturii, trebuie să menţionez că, de astă dată, copiii au demonstrat un interes deosebit nu numai pentru audierea versurilor în lectura bibliotecarului, ci ei înşişi au citit în voce cu multă satisfacţie, concurând între ei la citire expresivă. Apoi am organizat concursuri pe echipe: lecturi, înscenări, prezentarea cărţii, comentarii asupra mesajului transmis de către autor.
La întâlnirile elevilor cu cartea lui Petru Cărare a dominat atmosfera plăcută, destinsă, curiozitatea care i-a încurajat pe aceştia să comunice între ei, să-şi expună părerea, să se antreneze în discuţii-dezbateri. Să nu uităm că e vorba de poezia pentru copii a lui Petru Cărare, poezie ce poate fi comparată cu o întreagă enciclopedie, cu o şcoală a vieţii.
În cadrul activităţilor organizate extramuros, copiii au avut acces şi s-au bucurat să cunoască mai multe titluri de carte semnate de Petru Cărare. La fiecare întâlnire au fost propuse de la cinci şi mai multe titluri de carte în 2-6 exemplare, materiale din revistele “Alunelul!, “a Mic”, “Florile Dalbe”.
La finele Decadei am iniţiat-organizat o mapă-cadou pentru scriitorul omagiat, în care am adunat mesajele-felicitări de la copii din diferite instituţii, materialele promoţionale şi ilustrative elaborate pe parcurs (ca argument al întâlnirilor elevilior cu cartea şi poezia scriitorului).
Un moment important şi necesar, care ne-a bucurat mult şi ne-a fost util în promovarea imaginii scriitorului, s-a dovedit a fi şi pagina din săptămânalul “Literatura şi Arta”, realizată cu mult suflet şi apreciere de către jurnalista, dar şi colega noastră, Elena Tamazlâcaru, cu prilejul celor 75 de ani de la naşterea scriitorului Petru Cărare.
Deşi, în perioada respectivă, am reuşit să organizăm un şir de activităţi de promovare a cărţii şi a personalităţii scriitorului, Decada, de fapt, a dat startul unei campanii de valorificare a operei maestrului Petru Cărare.


Gânduri, mesaje pentru dragul nostru poet
Domnule Petru Cărare, Vă felicit cu ziua de naştere. Sunteţi un scriitor foarte interesant. Tuturor copiilor le plac poeziile Dumneavoastră. Sunt foarte interesante şi frumoase!
Bulgocov Vanesa,
8 ani
Vreau să vă urez multă sănătate, bucurie, pentru că sunteţi cel mai bun poet. Sper să vă placă acest mesaj.
Roşca Eduard,
7,5 ani


Domnule Petru Cărare, cu ocazia zilei de naştere vreau să Vă urez multă sănătate, bucurie, multă iubire de la cei ce Vă înconjoară. Aşi vrea să ştiu dacă Vă sunt dragi copiii, căci mi-ar face mare plăcere să ne cunoaştem.
Nourenco Lidia,
9 ani
Dragul meu poet, cum vă mai simţiţi? Vreau să Vă spun că sunteţi cel mai bun poet. Îmi plac toate poeziile Dumneavoastră din cărţile „Bună dimineaţa”, „Umbreluţa” şi „Micul Păcălici”. Vă mulţumesc pentru poeziile extraordinare!
Moşanu Marinel,
9,5 ani

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu