luni, 1 martie 2010

EU SUNT POETUL ACESTUI NEAM


Angela OLĂRESCU, grad de calificare I,
Biblioteca Publică Cricova

La 14 februarie, anul curent, Grigore Vieru ar fi împlinit 75 de ani. Iubit de toată; lumea, poetul plecat în nefiinţă; a rămas între noi nu numai prin poemele şi cântecele sale, dar şi prin dragostea sa de neam.. Contemporanii recunoscători îi promovează opera şi îi cinstesc memoria. În toată; ţara, dar şi peste hotarele ei se petrec un şir de activităţi culturale, desigur şi în oraşul nostru s-au petrecut ore de poezie, serate literare, expoziţii de carte, prezentă;ri de carte etc. la Liceul Teoretic “A.Mateevici “, Şcoala nr.77, Grădiniţa nr.33, Biblioteca Publică Cricova. La data de 25 februarie anul curent Liceului Teoretic ,,A.Mateevici” în parteneriat cu Biblioteca Publică Cricova au organizat un Medalion literar-muzical ,, Eu sunt poetul acestui neam”, condus de Tamara Larii, bibliotecara Bibliotecii Publice Cricova.
Biblioteca Publică Cricova a elaborat un material promoţiona: “Sunt iarbă mai simplu nu pot fi”, a organizat o prezentare de carte ,,Grigore Vieru-poetul divin al neamului nostru". La acest medalion oaspete de onoare a fost Multstimata Doamnă Raisa Vieru, soţia regretatului poet Grigore Vieru. Copiii au recitat şi au cântat poezii pe versurile poetului. Temele operelor poetice au fost exprimate nu numai prin recital de poezie, dar şi prin lectura unor creaţii proprii (eseuri, poezii) ale elevilor. S-a vorbit în faţa celor adunaţi despre poezia şi importanţa operei, despre poet şi destinul său pământesc. Dna Raisa Vieru ne-a mulţuumit pentru tot ce s-a făcut şi se face în memoria poetului, căci datorită poeziilor şi cântecelor recitate de copiii poetul se află printre noi. Ne-a povestit despre activitatea poetului, cum a fost scris Abecedarul de Grigore Vieru cu Spiridon Vangheli, apoi a apărut Albinuţa, la care generaţia de astăzi a crescut cu ea. Cum scria Vieru poezii mai mult noaptea, iar dimineaţa avea uneori chiar şi două, trei variante de poezie. El a creat şi a scris cu sufletul, despre mamă, iarbă verde, flori şi dragoste. Copiii au fost curioşi şi au dat întrebări despre creaţia şi viaţa poetului.
Dna Raisa Vieru a vizitat Biblioteca Publică Cricova, unde s-a întâlnit cu cititorii bibliotecii, a conversat cu copiii care se aflau la moment în bibliotecă.
Grigore Vieru prin opera sa e prezent în fiecare şcoală, în fiecare casă. Opera lui a devenit un cântec, un poem al acestui pământ. El a lăsaat o comoară, de preţ - Poezia.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu