sâmbătă, 20 martie 2010

LANSAREA UNUI PROIECT DE DEZVOLTARE A ANTREPRENORIATULUI AUTOHTON

Elena VULPE, director,
Filiala”O. Ghibu”

În cadrul unui eveniment mai puţin obişnuit în spaţiul bibliotecii, care semnalează unele punţi şi conexiuni necesare între cultură şi economie, pe data de 18 martie curent, la Filiala “O. Ghibu”, a fost lansat Proiectul de Promovare a Politicilor de Dezvoltare pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (IMM) din R. Moldova, la care au participat reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi ai Guvernului R. Moldova, ai sectorului privat, alte organizaţii în susţinerea dezvoltării sectorului IMM.
În cuvântul de deschidere, viceministrul Economiei Sergiu Ciobanu a menţionat, că actualmente, sectorul IMM este unul de o importanţă majoră pentru economia Republicii Moldova, evidenţiind rolul lor decisiv în dezvoltarea economică a ţării, apreciind atât flexibilitatea, cât şi capacitatea de inovare şi reacţie rapidă la condiţiile şi tendinţele pieţei.
Ambasadorul Olandei în Ucraina şi R. Moldova Excelenţa Sa, Dl P. J. Wolthers a anunţat că Proiectul, în valoare de 600 mii EURO, este finanţat integral de către Guvernul Olandei, fiind elaborat şi implementat pe durata de 3 ani de către OECD Investment Compact pentru Europa de Sud-Est cu suportul Ministerului Economiei şi Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii(ODIMM). De asemenea, a accentuat că scopul general al proiectului este orientat spre susţinerea Guvernului R. Moldova întru promovarea unei politici coerente în domeniul IMM.
Iulia Iabanji, Director general ODIMM, a prezentat Proiectul, accentuând necesitatea consolidării cadrului instituţional în domeniu. Iar Antonio Fanelli, manager de Proiect, şef adjunct al Direcţiei de Dezvoltare a Sectorului Privat a susţinut comunicarea “Promovarea politicilor de dezvoltare a IMM în R. Moldova”. Au urmat dezbateri, în cadrul cărora s-au implicat reprezentanţi ai diverselor organizaţii prezente la eveniment. Punctul comun al acestor alocuţiuni s-a orientat spre stabilirea unui mecanism de consultare, implementare şi monitorizare a politicilor în acest domeniu. În concluzie, s-a constatat impactul benefic al IMM-urilor în dezvoltarea unei economii prospere în ţară, inoculându-le participanţilor convingerea despre eficienţa IMM-urilor ca forţă motrice în asigurarea coeziunii sociale şi a creşterii economice. Rolul indiscutabil al IMM-urilor se justifică prin numărul impunător al acestor organizaţii(98% din numărul de întrepinderi) şi prin totalul de angajaţi în câmpul muncii (57%), racordându-se plenar la circumstanţele economice avansate. Astfel informaţiile din domeniul economiei au oferit celor cointeresaţi cunoştinţe privind elaboratorii de politici, reprezentanţii comunităţii de afaceri şi partenerii, business-asociaţiile, agenţiile de implementare, experţii în domeniu IMM şi instituţiile financiare - informaţii utile pentru dezvoltare şi eficientizare continuă, biblioteca fiind un spaţiu precoce de difuzare a cunoştinţelor în domeniu, ce contribuie la sporirea competitivităţii economiei naţionale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu