miercuri, 24 martie 2010

METODE DE PROMOVARE A LECTURII LA BIBLIOTECA PUBLICĂ CRICOVA

Tamara LARI, şef oficiu,
Biblioteca Publică Cricova
În procesul de instruire şi de educaţie, biblioteca reprezintă un instrument de bază în promovarea lecturii împreună cu şcoala şi părinţii. În biblioteca pentru copii se formează viitorul cititor, fiind ajutat de bibliotecar, care este mediator între sufletul copilului şi sufletul cărţii. Familia, deşi deţine rolul principal în formarea primelor deprinderi de citire, în provocarea înteresului pentru carte şi lectură, nu toţi părinţii i-au în consideraţie acest fapt. S-a observat, că acei părinţi, care vin la bibliotecă cu copiii, ce încă nu frecventează şcoala şi le insuflă copiilor săi dragostea faţă de lectură, de carte mai departe aceşti copii au şi succese la învăţătură, se descurcă mai uşor în viaţă, dar principalul lucru pe care l-am observat eu în lucrul meu zi de zi cu cititorii – copilul care frecventează biblioteca de mic, citeşte pînă la adînci bătrîneţe. Se formează şi un reflex aş zice şi chiar şi cititorii, spun că aceasta este ca o hrană spirituală de care s-au deprins cu ea şi dacă nu cititesc ceva în acea zi parcă ceva le lipseşte.
Secţia copii a Bibliotecii Publice Cricova utilizează mijloace de acţiune care să implice relaţia profesor - elev - bibliotecar. Pentru a putea răspunde sarcinilor ce revin bibliotecii, exictă un interes permanent a bibliotecarului în asigurarea unui fond de carte corespunzător cerinţelor şcolii. Pe măsură ce cartea nouă întră în fondul bibliotecii în primul rind se face o prezentare a ei în faţa profesorilor la şedinţele lor prin organizare de expoziţii de carte commentate, reviste orale de carte apoi în faţa elevilor la orele educative . Profesorii fac cunoştinţă cu aceste cărţi şi ştiind, că ele există în bibliotecă le recomandă elevilor. La orele educative, bibliotecarul se interesiază din timp pe ce temă şi în ce clasă va fi ora. Astfel în clasa VII “A” s-a petrecut ora educativă pe tema “Prietenia – o comoară a sufletului”, unde am fost prezentă cu o expoziţie de carte pe aceeiaş temă şi cu o prezentare a acestor cărţi, unde am accentuat şi am încercat să-i conving, că cel mai mare prieten al omului este, totuş - cartea, ea niciodată nu te trădează. Ori de cite ori îţi este greu –adresiază-te la carte, ea te va ajuta întotdeauna.- aceasta a fost ca o chemare a bibliotecarului către elevi. Şi să ştiţi, că a avut efect aceste prezentări de cărţi, pentru că au fost împrumutate cărţile,nu vreau să zic că îndată, dar pe parcurs – în vacanţă s-au ca lectură adăugătoare la orele de limbă română.
Se practică şi întâlnirile cu scriitorii. De exemplu: a fost organizată o întâlnire cu Spiridon Vangheli, înainte de a ieşi copiii în vacanţa mare, apoi ţelul bibliotecii a fost:”Citeşte cărţile verii – Spiridon Vangheli”, unde copiii făcând cunoştinţă cu autorul din timp, citeau cu interes aceste cărţi – expuse pe un stand aparte în bibliotecă.
Anul acesta, februarie 2010 a fost organizată o întâlnire cu soţia regretatului poet Grigore Vieru, dna Raisa Vieru, unde le-a fost povestite elevilor lucruri interesante din viaţa poetului şi le-a fost făcute prezentări a mai multor cărţi.de către soţia poetului.
O altă metodă de promovare a lecturii – la lecţiile publice, care se petrec la liceu în dependenţă de tema lecţiei, adică dacă se socoate, că ar fi binevenită la acea lecţie o prezentare de carte s-au o revistă orală unde se prezintă cărţile pe tema dată.
Astfel, la Liceul “Alexei Mateevici” din localitate a avut loc o lecţie publică în clasa III-”A”,în parteneriat cu secţia copii a Bibliotecii Publice. Învăţătoarea Floarea Cordun şi elevii acestei clase s-au pregătit din timp de această lecţie folosind metode şi tactici noi de predare a materialului la tema dată.
În discuţie a fost ascultată povestea „Fata babei şi fata moţneagului” de Ion Creangă, scopul lecţiei a fost ca elevii să-şi dezvolte calităţi pozitive ca – bunătatea ,dărnicia, înţelegerea, respectul etc., să dezvolte capacitatea de a lua atitudini faţă de omul leneş şi faţă de cel harnic, să folosească limbajul artistic la compararea personajelor etc. Clasa unde s-a petrecut lecţia a fost amenajată şi pregătită cu mult gust, la temă – o expoziţie de carte cu denumirea „În lumea poveştilor”, o expoziţie de desene ale copiilor „Eroul meu preferat” alta cu jucării asemănătoare eroilor din poveşti. Pe pereţii clasei diferite citate şi lămuriri didactice despre poveste şi despre carte. Aflându-te în această clasă îţi părea că ai nimerit cu adevărat în împărăţia poveştilor. Măiestria pedagogului Floarea Cordun la petrecerea lecţiei i-a făcut pe elevi să înţeleagă
rolul poveştilor în viaţa fiecăruia în lectura de zi cu zi a lor, i-a deprins să gândească la ce e bine şi ce e rău, să lucreze în grup, să judece pe cel bun şi pe cel rău, să-i facă pe copii să fie mai buni la inimă, mai harnici, mai îngăduitori.
Interesant pentru copii a fost momentul când spre sfârşitul lecţiei a apărut Zâna poveştilor cu o mulţime de cărţi cu poveşti dna Tamara Larii de la Biblioteca Publică Cricova cu diferite sfaturi şi tot odată i-a pus la încercare pe copii cu întrebări din poveşti la care copiii şi aici şi-au arătat măiestria. Elevii au primit câte o invitaţie de la Zână la Ora poveştilor, care se petrece în fiecare vinere la Biblioteca Publică Cricova.
Aici aş vrea să accentuez anume acest moment – elevii vin cu plăcere la aceste ore unde se povesteşte şi se discută cite o poveste şi tot odată se dezvoltă interesul pentru lectură, interesul de a citi o carte, dar nu numai ca copilul să stea în faţa calculatorului.
Să nu credeţi, dragi cititori, că apariţia bibliotecarului la aceste ore i-au mult timp din lecţie, 5-7 minute, dar important , e ca copilul să înţeleagă, că ,,cartea te va face înţelept, las-o deschisă şi revin-o la ea ori de cite ori ai nevoe şi timp pentru ea’’ sau să citească pentru îmbogăţirea cunoştinţelor sale.
La Cricova se citeşte, se citeşte şi de cei mari şi de cei mici, cu toate, că este era tehnologiilor informaţionale, dar cartea nu este negligată, şi aceasta se datoreşte faptului, că cartea este promovată în localitate de părinţi, educatorii, profesori şi Biblioteca Publică Cricova. Acest parteneriat ajută tânăra generaţie să devină oameni cu adevărat necesari societăţii şi care să poată să îndrepte societatea pe o cale de dezboltare mai bună, spre un trai şi o viaţă mai bună.
,

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu