luni, 22 martie 2010

O FEERIE DE PRIMĂVARĂ

Elena Vulpe, director ,
Filiala “O. Ghibu”

Pentru a simţi mireasma primăverii, tot zvâcnetul şi dulcele ei şarm, nu este neapărat să cutreieri pădurile şi câmpiile primenite ale plaiului. Vă îndemnăm să vizionaţi Salonul de Arte al Filialei “O. Ghibu”, participând la o adevărată feerie de primăvară, propusă spre savoare de o fire dăruită cu mult har, pictoriţa Lozoveanu Iulia Simion.
În cadrul unei expoziţii cu genericul “Pe aripile iubirii”, absolventa AMTAP (clasa “Pictură de şevalet” a profesorului Ion Serbinov) şi-a dorit să transmită tuturor celor împătimiţi de fiorul iubirii, tuturor domnişoarelor, femeilor şi mamelor un buchet din cele mai alese şi gingaşe flori din câte sunt pe acest meleag. Plăpânde şi firave: “Orhideele în vază”, “Mimoze şi Ghiocei”, “ Prăsade şi Orhidee”, “Oacheşele viorele”, “Frumoase lalele”, “Garofiţe”, “Crinii în câmpie”, “Floarea soarelui”, “Trandafiirii plini de rouă” s-au unit pentru a împleti, într-o cunună de lauri, toate“Florile universului” prin titlurile unor tablouri atât de sugestiv inspirate ale artistei care parcă mângâie şi vrăjeşte culorile cu sufletul.
Aceste frumoase impresii au stăpânit chipul şi gândul celor prezenţi la manifestarea de inaugurare, ce s-a produs în preajma “Zilei îndrăgostiţilor”, sărbătorită în stil european, cât şi în stil tradiţional, româneşte, avănd în calitate de patroni ai dragostei, purtaţi pe aripi de Cupidon, atât pe Sf. Valentin cât şi Dragobetele. Prezentarea expoziţiei s-a produs în formula de interferenţă dintre artă şi muzică, practicată consecvent în cadrul Salonului de Arte al Filialei “O. Ghibu”. Pe fundalul melodiei “Să nu uităm nicicând să iubim trandafirii,/Ei sunt pe-acest pământ un simbol al iubirii”, creată de interpreta şi compozitoarea D. Radu, această simbioză a făcut să palpite, de parcă ar fi vii, minunatele flori transpuse pe pânze. Elevii de la Liceul de Arte Plastice “I. Vieru” şi studenţii de la AMTAP, împreună cu profesorii V. Cobzac, Gh. Oprea, I.Chitoroagă, au expus unei analize minuţioase întreaga paletă compoziţională, oprindu-se detaliat la maniera individuală de interpretare, la tehnicile de executare, cât şi la gamă coloristică foarte nuanţată a pictoriţei I. Lozoveanu.
Artista plastică, având deja în arsenal mai multe expoziţii personale şi în grup, cum ar fi: ”Femeia mileniului III”, “Oglinda sufletului”, “Noi, tineretul creator”, a mărturisit cu mândrie că a expus lucrări şi în colecţii particulare din mai multe ţări: România, Turcia, Franţa, Portugalia, SUA, menţionând predilecţia sa pentru tehnica de interpretare în ulei pe pânză, pe carton şi acuarelă. Referindu-se la organizarea actualei expoziţii ”Flori de Ziua îndrăgostiţilor”, plasticiana şi-a expus intenţia premeditată de a crea o atmosferă superbă şi de vis în ambianţa florilor. De altfel, titlurile pânzelor redau plenar acel decor imagistic, pe care l-a zămislit autoarea:“O simfonie de sărbătoare”, “Soare, soare şi iar soare”,”Melodia unui plai însorit”, “Păsărică mută-ţi cuibul”ş.a.
Impactul acestui vernisaj a fost unul aureolat de a stare de beatitudine, pe care l-au simţit toţi cei prezenţi, întărindu-i în credinţa că arta şi frumosul vor salva lumea, că sufletul celui îndrăgostit este foarte fragil şi pornit doar spre bine. Tinerii creatori au avut a cunoaşte un pictor cu o viziune cromatică şi tehnici individuale de exprimare, care profilează peisajul artei plastice contemporane, model de inspiraţie şi de realizare prin artă. Iar publicul cititor a avut convingerea că informaţia, oricât de dificilă pentru asimilare, în preajma unor tablouri, este mai accesibilă. Salonul de Arte al Filialei “O. Ghibu”oferă constant şi gratuit alternativa unei galerii sau a unui muzeu consumatorului de informaţii, fără a face efortul de a le vizita, având, în schimb, revelaţia descoperirii laturii divine a creatorului terestru şi satisfacţia bucuriei interioare în faţa magiei culorilor care tăinuiesc multiple conotaţii ale gândului inerent unei veritabile opere - artoterapia.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu