miercuri, 24 martie 2010

REFLECŢII ASUPRA UNEI BIOBIBLIOGRAFII

Svetlana TEODOR,
Şef serviciu, Biblioteca AMTAP
Biobibliografia "Gleb Ciaicovschi-Mereşanu” a fost realizată către aniversarea a 90 de ani de la naşterea şi 10 ani de la trecerea în eternitate a etnomuzicologului Gleb Ciaicovschi-Mereşanu. Biobibliografia este o sursă importantă de informare care cuprinde informaţii despre cărţi şi articole din culegeri, reviste şi ziare, publicaţii de muzică tipărită, înregistrări audio.
Biobibliografia „Gleb Ciaicovschi-Mereşanu” este unica biobibliografie consacrată unui folclorist şi etnomuzicolog.
Pe parcursul investigaţiilor şi căutărilor noi, bibliotecarii, am descoperit pentru sine o personalitate deosebită, adâncă şi talentată multelateral: muzicolog, folclorist, compozitor, pedagog, cercetător, organizator şi scenarist al manifestărilor culturale republicane şi unionale, fondator al Festivalului Mărţişor atât de cunoscut şi în zilele noastre.
Echipa de lucru constituită din trei bibliotecari Vasilisa Nechiforeac, Svetlana Teodor, Irina Scorpan a lucrat aproape doi ani pentru ca lucrarea să vadă lumina tiparului.
Materialele incluse în bibliografie au o retrospectivă destul de adâncă, cuprizând o perioada de peste 50 de ani. Primul document găsit datează cu anul 1952, iar ultimele sunt din 2008. Toate materialele (în număr de 1 329) au fost privite de „visu”, ţinute în mâini, cercetate cu lupa (în cazul arhivei catedrei de folclor muzical). În scopul întocmirii acestei biobibliografii s-au consultat colecţiile Bibliotecii AMTAP, Bibliotecii Naţionale a RM, Camerei Naţionale a Cărţii, Bibliotecii Uniunii Compozitorilor, Fonoteca Companiei „Teleradio-Moldova”, fondurile Arhivei Naţionale şi ale arhivei catedrei Folclor Muzical a AMTAP.
Biobiliografia conţine multe denumiri geografice (fiecare informaţie bibliografică despre o creaţie folclorică este însoţită de denumirea localităţii în care a fost colectată), de asemenea, în text sunt menţionate peste o mie de nume proprii. Toate acestea au fost verificate după enciclopedii, dicţionare, documente oficiale.
Cinci „cuvinte calde” precedează bibliografia propriu zisă. Cinci discipoli ai omagiatului îşi împărtăşesc amintirile despre Gleb Ciaicovschi-Mereşanu. Compozitorul şi pedagogul Constantin Rusnac, compozitoarea şi interpreta Maria Stoianov, muzicologii Svetlana Badrajan şi Angela Rojnoveanu, folcloristul Tudor Colac şi-au adus aportul în realizarea acestei lucrări.
Biobliografia este structurată în şapte compartimente. Primele patru reflectă lucrările care aparţin lui Gleb Ciaicovschi-Mereşanu. Fapt care ne permite să elucidăm personalitatea polivalentă a acestuia în calitate de etnomuzicolog, publicist, compozitor, alcătuitor, redactor, culegător de folclor.
Documente referitor la viaţa şi activitatea muzicologului constituie conţinutul compartimentului cinci.
„Înregistrări din Fonoteca Companiei de Stat „Teleradio-Moldova” este titlul compartimentului şase, care conţine informaţii privitor la emisiunile radio, TV la care a luat parte Gleb Ciaicovschi-Mereşanu.
Compartimentul „Materiale din colecţia personală a muzicologului Gleb Ciaicovschi-Mereşanu” deschide uşile Arhivei Naţionale tuturor celor interesaţi. Pe parcursul consultării materialelor din arhivă l-am descoperit pe Gleb Ciaicovschi-Mereşanu şi ca un arhivist scrupulos. Datorita lui s-au păstrat multe documente interesante : manuscrise care nu au fost deocamdată publicate (articole, recenzii, referate, prelucrări muzicale şi gînduri), programe de concerte regizate sau moderate de Gleb Ciaicovschi-Mereşanu. Valoarea acestor materiale rămâne să fie apreciată de posteritate.
Două indexuri :„Index de nume” şi „Index de titluri ale lucrărilor muzicale şi creaţiilor folclorice” facilitează procesul de căutare a informaţiei necesare.
Lansarea cărţii a avut loc în incinta Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, pe data de 19 februarie 2010.
Publicul prezent în Sala de Festivităţi în această zi remarcabilă pentru bibliotecă îl constituia administraţia AMTAP, profesori, studenţi, reprezentanţii Radio Moldova, colegii din alte biblioteci şi, evident, oaspeţi invitaţi cu ocazia acestui eveniment.
Serata a fost moderată de Svetlana Badrajan, muzicolog, pedagog al AMTAP şi succesoarea spirituală a omagiatului.
Rectorul AMTAP Victoria Melnic a deschis manifestarea cu un cuvânt de salut, în care a menţionat contribuţia etnomuzicologului în cultura naţională. Ea a adus mulţumiri colaboratorilor bibliotecii pentru eforturile depuse ca activitatea lui Gleb Ciaicovschi-Mereşanu să fie cunoscută de publicul larg.
Biobibliografia a fost prezentată de Svetlana Mihailiuc, directorul bibliotecii AMTAP, care a accentuat însemnătatea lucrării, caracteristicile principale ale cărţii, momentele dificile apărute în procesul de elaborare.
Prorectorul AMTAP Vladimir Axionov, care a activat alături de Gleb Ciaicovschi-Mereşanu în ultimii ani de viaţă ai muzicologului, a remarcat că Gleb Ciaicovschi-Mereşanu, fiind o persoană puternică şi extrem de organizată, a lucrat cu spor până în ultima zi, elaborând lucrări de valoare.
Compozitorul şi ex-rectorul al Academiei de Muzică Constantin Rusnac îşi aminteşte cu mare recunoştinţă de Gleb Ciaicovschi-Mereşanu, care i-a fost drept dascăl în profesie şi în viaţă. El a menţionat multe realizări ale învăţătorului său printre care : fondator al catedrei de Folclor, care mult timp a fost unica în Uniunea Sovietică, organizator al Primului Festival de Dansuri Populare, printre altele, a jucat şi fotbal.
Nătăliţa Munteanu, interpreta de cântece populare, absolventa Conservatorului şi profesoara la catedra „Folclor”, în memoria profesorului său a interpretat cântecul îndrăgit de el „La Siret la Nămăloasa”, apoi a vorbit cu mult drag despre Gleb Simonovici, datorită căruia a devenit ceea ce este azi.
Invitata de onoare Maria Sarabaş, a menţionat că propria sa carieră i-o datorează lui Gleb Ciaicovschi-Mereşanu. Ea a consemnat talentul lui deosebit de regizor, spiritul convingător şi argumentul lui ştiinţific (a convins guvernarea sovietică să organizeze Festivalul Mărţişor), atitudinea de susţinere a tinerelor talente.
Au luat cuvântul şi foştii studenţi ai lui Gleb Ciaicovschi-Mereşanu: Maria Iliuţ, Maria Stoianov, Maria Melega, care au remarcat sufletul larg şi cald al profesorului, tactul lui pedagogic, umorul excepţional şi energia lui nemărginită.
După cum au subliniat toţi oratorii, contribuţia etnomuzicologului Gleb Ciaicovschi-Mereşanu în cultura naţională merita să fie apreciată. Scopul acesta a fost atins parţial prin editarea biobibliografiei. Activitatea muzicologului are o importanţă deosebită pentru tinerii încântaţi de splendoarea folclorului muzical moldovenesc. Ea merită de a fi cercetată şi transmisă generaţiilor ulterioare.
În ziua lansării biobibliografiei actuala componenţa a ansamblului „Ţărăncuţa”, întemeiat de Gleb Ciaicovschi-Mereşanu cu douăzeci şi cinci de ani în urmă, în 1984, s-a întâlnit cu primii interpreţi ai ansamblului: Maria Stoianov, Luminiţa Stoianov, Victor Botnaru, Nătăliţa Munteanu, Svetlana Badrajan. Ansamblul, condus azi de Victor Botnaru, a prezentat publicului un recital din culegerile lui Gleb Ciaicovschi-Mereşanu, creând o atmosferă caldă în sufletele şi inimile tuturor celor prezenţi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu