miercuri, 3 martie 2010

RING INTELECTUAL “GRIGORE VIERU, POETUL NOSTRU DE SUFLET”Iuliana GUZUN,
bibliotecară, Filiala “Târgu-Mureş”

Poetul şi Omul Grigore Vieru a rămas nemuritor pentru cei care l-au iubit si îl iubesc. El trăieşte şi va trăi pururi în inimile colaboratorilor şi a cititorilor Filialei “Târgu-Mureş”. Au demonstrat această afirmaţie elevii clasei a 7-a de la Liceul Teoretic “Ion Creangă”, care au acceptat cu deosebită plăcere şi entuziasm să participe din nou la un ring intelectual “Grigore Vieru, poetul nostru de suflet”. Ringul a avut loc pe data de 18 februarie în cadrul Săptămânii “Grigore Vieru” (14 – 20 februarie). Pentru această activitate organizatorii au pregătit 30 de întrebări. Participanţilor li s-au oferit un set de materiale de la expoziţia de carte “Grigore Vieru, un miracol al neamului” şi Colecţia Grigore Vieru a bibliotecii, care a fost recomandat elevilor pentru a se familiariza despre viaţa şi opera Marelui Poet.
Ringul a demarat cu un discurs de suflet de regret pentru poetul nostru naţional al profesoarei de limbă şi literatură română a liceului, Ana Galaju, care a însoţit participanţii. Iar aceste gânduri măreţe vierene: “libertatea este o creaţie înaltă izvorâtă din dorul de desăvârşire, o creaţie plăsmuită de către colectivitatea întreagă într-un moment de inspiraţie supremă ” au fost incipitul ringului intelectual.
Participanţii s-au divizat în doua echipe cu denumirile “Lacrimile lui Vieru” si “Copiii lui Nea Grig”.
“Care este debutul literar al poetului Gr. Vieru (anul, volumul şi editura)”, a fost prima întrebare a ringului, la care participanţii n-au ezitat mult a se gândi şi au răspuns concret şi corect : “1957 (student încă) Grigore Vieru a debutat editorial la Editura “Şcoala Sovietică” cu volumul de versuri pentru copiii “Alarma”.
Iată şi alte tipuri de întrebări:
Ce evenimente importante pentru Grigore Vieru au avut loc în anul
1958?
Explicaţi epitaful : “Sunt iarbă, mai simplu nu pot fi. ”
Continuaţi gândul relatat de Grigore Vieru. Grigore Vieru este unul din fondatorii Frontului Popular din Republica Moldova. El a spus public:
Nu fac parte din nici un Partid politic. Doar din Partidul... .
Ce titlu primeşte Grigore Vieru în anul 2005. Cine îi conferă poetului
acest titlu?
Elevii au fost antrenaţi şi prin astfel de întrebări din opera poetului, cum ar fi : “Care este titlul poeziei”: Ce izvor se ia după om? Glasul mamei / Ce e dulce şi de departe nu se aduce? Buzele mamei / Ce înălbeşte şi nu mai conteneşte? Părul mamei / Care stele pe cer cad amîndouă odata? Ochii mamei?. După stilul poetic participanţii trebuiau să recunoască versurile despre mamă care aparţineau lui Grigore Vieru. De asemenea au avut de alcatuit fiecare echipă câte o poezie din trei strofe, prima strofă sa-l reflecte pe Gr. Vieru - poetul, a doua sa-l reflecte pe Gr. Vieru - patriotul şi a treia – Gr. Vieru - Omul. Aici participanţii au dat dovadă nu doar de cunoştinţe, ci şi de spirit poetic, de creativitate şi originalitate. Iată câteva versuri din poezia “Al nostru pe veci” compusă de echipa “Copiii lui Nea Grig” :
Uite că o lacrimă îmi cade,
Când mă gândesc la al lui destin,
Cu lacrimi, chinuri şi răbdare
Şi mii de replici în gând.
Cândva cu zeci de ani în urmă
A început şi el ca toţi,
Cu o mică proză fără urmă,
Pe care au observat-o toţi.
Dar el s-a dus, s-a dus
Şi nu mai este
Cum nu-i nici soarele pe cer
Ş-in gândul nostru acuma cerne,
O frază fără rost, dar este
Că a murit şi nu mai este
Al nostru falnic scriitor.
Se spune în popor că “sfârşitul încoronează opera”, iar ultimul item într-adevăr a încoronat ringul intelectual datorită cunoştinţelor vaste ale elevilor despre creaţia poetului. Ultima cerinţă a sunat în felul următor: “Echipa va primi câte un punct pentru fiecare poezie scrisă de Grigore Vieru recitată de membrii echipei. Am fost uimiţi, elevii nu doar au recitat, ci chiar au şi cântat versurile Marelui Poet. Astfel s-a încheiat ringul nostru cu un miniconcert pe versurile poetului “Grigore Vieru”.
Cel mai bine s-a manifestat echipa “Copiii lui Nea Grig”, care a ieşit învingătoare, fiind remunerată de bibliotecă cu un set de cărţi pentru “Biblioteca clasei”. Pentru încurajare a fost menţionată şi echipa “Lacrimile lui Vieru” , căreia de asemenea i s-a oferit cărţi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu