miercuri, 24 martie 2010

TRADUCERI ÎN LIMBA MARII POEZII A LUMII

Valeriu RAŢĂ,
bibliotecar

Luna mărţişorului este bogată în evenimente culturale. E semnificativ faptul că după Ziua internaţională a francofoniei şi Ziua internaţională a poeziei la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, pe 23 martie curent, a avut loc lansarea unui volum de traduceri din română în franceză – Poeme / Poèmes (ediţie bilingvă; Chişinău, Tipografia „Sirius”, 2010) – autoare Ludmila Ciobotarencu, dr. în filologie, profesoară de limba franceză. Dna L. Ciobotarencu a educat multe generaţii de viitori savanţi la Academia de Ştiinţe a Moldovei, dar o pasiune a dumneaei de circa trei decenii sînt şi traducerile efectuate din scriitori români în limba lui Victor Hugo, Charles Baudelaire şi Paul Valéry. Dovadă ne este splendidul volum, apărut de curînd, ce cuprinde un florilegiu de poeme reprezentative din Mihai Eminescu, Grigore Vieru, Ion Hadârcă, Adrian Păunescu, Nicolae Dabija şi Steliana Grama.

În deschiderea manifestării, ziaristul, scriitorul şi traducătorul Vlad Pohilă, un discipol al distinsei doamne L. Ciobotarencu, fiind pe post de moderator, a menţionat că pe timpul regimului sovietic traducerile, din autori basarabeni, realizate preponderent în rusă, făceau o deschidere spre Răsărit, astăzi traducerile în engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană etc. sînt o ieşire a noastră spre Vest, spre cultura multimilenară europeană. „Există un şir de versiuni bune din română în franceză, realizate mai ales de scriitori români nativi, a spus cu putere de convingere Vl. Pohilă, dar volumul lansat astăzi spre publicul cititor are un specific deosebit – în primul rînd, selecţia textelor făcută cu discernămînt, apoi redarea reuşită în franceză a nuanţelor limbii noastre. Fără nicio îndoială asistăm la apariţia unui debut editorial captivant, care este o împărtăşire a unei bucurii, a unei împliniri.”

Omul de afaceri, vicepreşedintele Consiliului Coordonator al Departamentului Relaţii Interetnice, dr. Müharib Allahverdi, de origine azer, şi dumnealui un discipol al doamnei L. Ciobotarencu, a remarcat performanţa neobositei sale profesoare din anii cînd îşi făcea doctoratul şi a îndemnat-o să scoată la lumină şi alte scrieri demne să fie cunoscute în Apus. Colega de breaslă Silvia Grossu, dr. conf. univ. şi prodecan al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, USM, a mărturisit cît de important e să susţinem efortul, delicateţea, cumsecădenia, modestia cunoscută a traducătoarei. Cei prezenţi în sală  au admirat şi aplaudat versurile lui Grigore Vieru, recitate cu duioşie în franceză, căci S. Grossu are o dragoste nemaipomenită de această limbă, o dragoste ce nu poate fi redată în cuvinte. „Aceste traduceri demonstrează o muncă extraordinară şi nobilă, o zbatere permanentă spre calitate,  de aceea trebuie aduse neapărat în faţa tinerilor studioşi”, a conchis S. Grossu.

A luat cuvîntul Dumitru Grama, dr. în drept, profesor la  ULIM, tatăl regretatei Steliana Grama. Dumnealui a comunicat într-o atmosferă familiară cum S. Grama îşi scria versurile, care sînt înţesate cu metafore, neologisme, că trebuie uneori la citirea lor să folosim dicţionarele... „Traducerile incluse în culegerea de faţă sînt foarte reuşite şi mă bucur nespus de succesul autoarei. Ar fi bine ca prin contribuţia diferitor asociaţii francofone acest volum (cu unele completări) să fie editat şi în Franţa”, şi-a mărturisit doleanţa D. Grama. „Nasc şi la Moldova... femei”, a fost o parafrază a dnei Eliza Botezatu, dr. hab. prof. univ. la UPS „Ion Creangă”. Pentru a face traduceri reuşite trebuie să stăpîneşti la perfecţie ambele limbi. Citind versurile scriitorilor noştri în franceză observăm că a fost redată cu măiestrie muzicalitatea poeziei noastre. A urmat şi din partea dnei E. Botezatu o doleanţă – ca protagonista de azi să editeze şi lucrări în proză.

Cu amintiri relativ recente a venit pictoriţa Valentina Brâncoveanu. Locuind în vecinătate şi fiind deseori în vizită, L. Ciobotarencu a inspirat-o de nenumărate ori prin lecturile sale din clasicii români. Nu este, deci, întîmplătoare inserarea pe copertă a unei picturi de V. Brâncoveanu la tema Luceafărului eminescian. A umplut sala de farmecul limbii române şi franceze interpreta de muzică folk Maria Mocanu, acompaniată la chitară de Igor Grossu, jurnalist şi de asemenea interpret de muzică folk. Galbenă gutuie / Coing doré de Adrian Păunescu a mers la suflet, a produs o mare satisfacţie celor care i-au ascultat.

În sală au fost prezenţi şi elevi din cl. a X-a de la Liceul român-francez „Gheorghe Asachi” din Chişinău, care au confirmat că generaţia tinerilor este pasionată de lectură şi pledează ca traducerile dnei L. Ciobotarencu să ajungă la cît mai mulţi cititori din republica noastră şi de peste hotare. În semn de recunoştinţă şi admiraţie am asistat cu toţii la o plecăciune a lor în faţa talentului şi măiestriei artistice. 

În final dna L. Ciobotarencu a dezvăluit unele taine profesionale, a recunoscut că s-a lovit de un şir de probleme la traducerea unor cuvinte, a mărturisit, de exemplu, că titlul poemului Luceafărul – Astral în franceză – a fost  „găsit” abia la doi ani după ce realizase tălmăcirea integrală a textului. 

Cu certitudine munca titanică depusă de autoare la apariţia volumului Poeme / Poèmes (care începe cu Luceafărul lui Eminescu şi se încheie cu rondelul Să ne păstrăm coloana vertebrală de S. Grama) va fi folosită în mod avantajos de către toţi utilizatorii BM „B.P. Hasdeu”, precum şi de către cei care vor avea norocul să o procure în librării. Îi urăm pe această cale Domniei Sale multă sănătate şi alte împliniri pe tărîmul editorial, căci ştim cu siguranţă: în sertarele Ludmilei Ciobotarencu există încă multe scrieri de diferite genuri şi specii literare care îşi aşteaptă ora cînd vor fi expuse publicului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu