joi, 1 aprilie 2010

OUĂ ÎNCONDEIATE, O TRADIŢIE VECHE DE SECOLELudmila CAPIŢA,
bibliotecar principal, Filiala „Transilvania”

Credinţele şi obiceiurile poporului nostru constituie un tezaur inestimabil. Una dintre cele mai mari sărbători creştine e Paştele, pentru fiecare creştin îşi pregăteşte sufletul şi casa. Ouăle, prezente neapărat pe masă reprezintă un simbol al renaşterii, purificării veşnic ei, al vieţei dobândite de creştini prin moartea lui Isus.
Astazi, pentru cei mai multi dintre noi, ouăle roşii sunt simbolul jertfei supreme a Mântuitorului care marchează celebrarea celei mai mari sărbători a lumii crestine: Paştele. Marturie a sângelui vărsat de Isus răstignit şi batjocorit pe cruce, ouăle roşii exprimă însă, prin semantica cromaticii lor, bucuria Învierii Domnului, prefigurând astfel acest incredibil miracol.
Referindu-se la semnificaţia oului de Paşti şi la legătura mistică cu natura, Mircea Eliade aprecia: ,,Pentru creştinismul arhaic Cosmosul participă la drama divină, ca întocmai după cum sufletul omului este însetat de mântuire, tot aşa şi natura întreagă geme şi suspină aşteptând Învierea”.
Oul încondeiat ne transmite bucurie, uimire, smerenie, împăcare, pentru ca în ornamentaţia lui, de fapt, se operează cu simboluri (soare, lună, cruce, etc.), cu modele din natură (plante, animale, obiecte casnice) şi cu tot repertoriul lor de semne sacre.
La 31 martie biblioteca “Transilvania” a organizat în cadrul clubului “Fantezie şi dibăcie”, concursul tradiţional „Încondeierea oului de Paşti” care a devenit deja o constantă în peisajul nostru cultural, fiind la a XVII-a ediţie. Concursul şi-a propus să surprindă complexitatea fenomenului prin următoarele aspecte:
expoziţie de ouă încondeiate, desenate, modelate, ornamentate cu biser;
compoziţie relevantă inspirată din motive biblice;
un concurs de poezii şi legende pascale.
Trebuie menţionat, că participanţii au fost talentaţii copii de la şcoala primară “Gr. Vieru”, fiind însoţiti de inimoasa profesoare dna Galina Molea, Liceul Teoretic “Orizont”, îndrumaţi de profesoarea Stela Dolinschi, Liceul “Pertu Zadnipru”, grădiniţa “Foişor", toţi fiind beneficiarii bibilotecii noastre.
La concurs au fost expuse atribute pascale confecţionate din hârtie, obiecte din natură, căt şi ouă încondeiate. Ouăle prezentate sunt adevărate bijuterii coloristice, motivele de decorare au fost luate din mediul înconjurător sau inspirate din religie. Au fost folosite şi elemente geometrice, florale, zoomorfe, antropomorfe. Ouăle încondeiate, simbol al Sfintelor sărbători de Paşti sunt dovada cea mai elocventă că măiestria şi fantezia copiilor nu are hotare. Culorile folosite la încondeierea oului de Paşti corespund unei anumite simbolistici ca:
Roşu - simbol al sângelui, soarelui, focului, dragostei şi bucuriei de viaţă;
Negru - absolutism, statornicie, eternitate;
Galben - lumină, tinereţe, fericire, recoltă, ospitalitate;
Verde - reânnoirea naturii, prospeţime, rodnicie, speranţă;
Albastru - cer, sănătate, vitalitate;
Violet - stăpânire de sine, răbdare, încrederea în dreptate.
Desemnarea câstigătorilor şi acordarea premiilor a fost făcut de către juriul format din colaboratorii bibliotecii şi însişi copii. Au fost specificate trei nominaţii:
I. Încondeierea oului de Paşti
Locul I i-a revenit Danielei Molea de la Liceul “Petru Zadnipru”, oul fiind decorat, încondeiat cu biser;
Locul II. – Tinca Antohi, Liceul Teoretic “Orizont”;
Locul III. – Roman Lupu, elev al şcolii primare “Gr.Vieru”.
II. Compoziţie pascală:
Locul I. – Vasile Dodon, şcoala primară “Gr.Vieru”
Locul II. – surorile Ilinca şi Tinca Rusu, Liceul Teoretic “Orizont”,
Locul III. – Daniel Obreja, şcoala primară “Gr. Vieru”
III. Oul desenat:
Locul I. – Alexandru Căuş, Liceul Teoretic “Orizont”,
Locul II. – Daniel Guţu, Liceul Teoretic “Orizont”,
Locul III. – Veronica Bălan, şcoala primară “Gr.Vieru
S-au mai decernat diplome de menţiune, astfel fiind apreciaţi toţi participanţii.
Concursul a căpătat un aspect deosebit, fiind petrecut în săptămâna patimilor, redănd astfel un plus de valoare sărbătoririi Paştelui. Copiii au prezentat un recital de poezii pascale şi legende în diferinte variante, demonstrând astfel cunoştinţe aprofundate referitoare la semnificaţia Paştelui:
Oule roşii – dintodeauna oul a fost privit ca un simbol al perfecţiunii, al germenului fertilităţii, al nemuririi, fiind prezent în multe culture arhaice. Oul roşu este simbol vieţii noi aduse de Isus.
Mielul – îl simbolizează pe Mântuitorul nostru care sa jertfit pentru păcatele lumii. Această jertfire se făcea de către bărbaţi în joia din săptămîna patimilor.
Crucea – este simbolul crucificării lui Isus. În anul 325 î. Hr. a fost declarată drept simbol oficial al creştinismului.
Iepuraşul – provine de pe meleaguri germane şi este aducătorul de ouă roşii. În perioada precreştină, iepurile era simbolul pământesc al zeiţei Eastre, însemnând fertilitatea şi renaşterea naturii.
Pasca – este una din vechile jertfe nesângeroase, spre deosebire de miel. Înainte era sub forma unei pâini nedospite. Cu timpul reţeta ei sa modificat.
Activitatea ne-a reuşit prin aportul colaborării bibliotecii cu şcolile, liceele, grădiniţele din sector, fiind receptivi la organizarea şi desfăşurarea ei.
Arta încondeierii este o artă adevărată a visteriei sufletului nostru. Ne străduim prin acest concurs să revenim la tradiţiile meşteşugului transmis din generaţie în generaţie.

Un comentariu: