miercuri, 7 aprilie 2010

PREŢUIEŞTE FIECARE CLIPĂ ÎMPREUNĂ CU NOI


Ion BORŞ, ziarist

În cadrul acordului de colaborare al Filialei “Alba Iulia” cu Organizaţia non-guvernamentală „CARPE DIEM”, actvitatea căreia are tangenţă directă cu proiectele de socializare şi integrare a persoanelor cu disabilităţi în comunitate iniţiate de Filiala „Alba Iulia”, tinerii şi-au consemnat 5 luni de activitate.
La şedinţa festivă au participat elevi, studenţi, profesori de liceu, cititori ai bibliotecii, invitaţi speciali, mass-media. Echipa, responsabilă de implementarea proiectului Nu abandonului de copii a raportat în faţa celor prezenţi în sală despre acţiunile caritabile pe care le-au organizat la orfelinatele din suburbii şi despre impresiile şi sugestiile în urma celor văzute în orfelinate. Acţiunile tinerilor fiind susţinute de către echipa de la „Alba Iulia” prin donaţiii de reviste, ziare şi cărţi din surplusurile de donaţii particulare.
Planurile de viitor ale băieţilor de la Carpe Diem ONG sunt de invidiat: lecţii publice în licee şi facultăţi cu logoul Nu abandonului de copii; concerte de caritate în orfelinate în scopul promovării valorilor literare şi folclorice tradiţionale; vizite la orfelinate şi aziluri de bătrâni din suburbii în vederea susţinerii morale şi financiare a celor mai nevoiaşi ca noi.
Membrii grupului invită voluntari întru susţinerea activităţilor caritabile pentru care organizează mese rotunde, training-uri, flash-moburi, cursuri de limbă engleză pentru a extinde şi a facilita activitatea celor care doresc să susţină această activitate de caritate.
Echipa înrolează voluntari entuziaşti, tineri de bună credinţă. Despre activitatea aceştor tineri energici şi-au expus părerea invitaţii speciali de la orfelinatul din satul Mereni, Anenii Noi, pedagogi de la liceele “Gh. Asache” şi “P. Rareş”.
În calitate de gazdă, Elena Roşca, directoarea Bibliotecii “Alba Iulia” a menţionat faptul că biblioteca - instituţie publică, urmăreşte o permanentă dezvoltare a ofertei, transformându-se într-un Centru socio-cultural. Alături de cenaclurile de artă plastică, poezie, istorie, epigramistică etc. acest ONG se va bucura de susţinerea şi implicarea bibliotecii în activităţile de informare, culturalizare şi caritate.
Este un lucru extraordinar să-i auzi pe liceeni şi studenţi spunînd cu voce tare, răspicat şi convingător colegilor săi Nu abandonului de copi, concluzie fermă în rezultatul vizitelor şi discuţiilor cu copii şi pedagogii lor din orfelinate.
Îscenarea piesei Nu abandonului a demonstrat celor prezenţi în sală maturizara acestor tineri voluntari care şi-au exprimat ferm atitudinea faţă de abandonul copiilor, provocând, în acelaşi timp, discuţii aprinse şi îndelungi în sală, precum şi noi idei, propuneri, sugestii întru susţinerea unor asemenea acţiuni.
Solemnitatea s-a încheiat cu un recital muzical susţinut de un grup de tineri de la Liceul „P. Rareş”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu