vineri, 9 aprilie 2010

SĂPTĂMÂNA FRANCOFONIEI BIBLIOTECA MUNICIPALĂ


Aliona ŢURCAN,
Departamentul Relaţii cu publicul

Francofonia este o comunitate a ţărilor care folosesc masiv limba franceză. În total, 55 de ţări de pe mapamond, care au adoptat franceza ca limbă oficială sau i-au rezervat un loc important în sistemul lor educaţional. Moldova este membră a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei din 1997, onorându-şi acest statut în fiecare an prin manifestări specifice.
An de an, ultima decadă a lunii martie (20 - 31 martie) este marcată de Zilele Francofoniei în R.Moldova, care se desfăşoară cu susţinerea Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, Alianţa Franceză din Moldova, Ministerul Afacerilor Externe şi integrării Europene, Ambasada Republicii Franceze în RM , în parteneriat cu mediul cultural local, organizând diferite activităţi culturale (artă vizuală, muzică, dans, artă plastică, etc.), astfel, atrăgând în arealul său şi bibliotecile municipale.
Promovând limba franceză ca diversitate culturală şi lingvistică, Biblioteca Municipală a oferit persoanelor interesate peste 80 de acţiuni cultural-artistice (mese rotunde, expuneri-dezbteri, diverse serate, concursuri, expoziţii, ore de lectură şi poveşti, etc.), venind astfel întru satisfacerea plenară a diverselor gusturi, necesităţi şi vârste, contribuind la dezvoltarea valorilor democratice şi drepturilor omului.
Reprezentanţii Alianţei Franceze au fost surprinşi de activităţile care sunt organizate Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu” şi filialele ei dedicate francofoniei, cum ar fi “Transilvania”, CAIE, “Târgovişte”, „Ştefan cel Mare” etc., afirmând cât de ingenioşi şi creativi sunt bibliotecile adunând la activităţi participanţi implicândui în discuţiile despre francofonie, istoria şi cultura Franţei, datini şi obiceiuri ale aceste ţări.
A devenit deja tradiţie lansarea concursului de eseuri francofone "Le Coing d"Or (“Gutuia de Aur”) în incinta Sediului Central în perioada Zilelor Francofoniei. În acest an a fost de bun augur lansarea pe 25 martie a celei de-a cincea ediţie a concursului, iniţiat şi organizat de Secţia Moldova a Uniunii Internaţionale a Presei Francofone şi Alianţa Franceză din RM, în parteneriat cu Facultatea de Jurnalism şi Ştiinte ale Comunicării, Centrul Independent de Jurnalism.
Genericul concursului: Mon enfance emigree – Copilăria mea a emigrat
Obiectivele concursului au fost de a promova diversitatea culturală prin filiera francofoniei, de a descoperi şi de a susţine tinere talente printre liceeni şi studenţi, totodată concursul şi-a propus să susţină şi să încurajeze eforturile spre democratizarea tinerilor.
La concurs au fost admişi liceeni şi studenţi francofoni ai instituţiilor de învăţământ din R. Moldova şi alte categorii de tineri de la 15 la 25 de ani.
Tot în cadrul Zilelor Francofoniei au fost şi lansările de carte:
Volumul bilingv Poeme: Poemes, tradus în limba franceză de doctorul în filologie Ludmila Ciobotarencu.
Reperes phonetiques complementaires, autori V. Movila, M. Slovineanu
Langue et styles de texte (suport didactic)
Şi-a demonstrat plenar ataşamentul pentru francofonie şi filiala „Transilvania” printr-un interesant concurs: Tradiţii şi personalităţi din cultura şi istoria ţărilor francofone - prima probă a concursului a constat în prezentarea unui personaj din literatura franceză, apoi a urmat un test-grilă, privind cultura, civilizaţia şi istoria francofoniei. În ultima parte a concursului participanţii şi-au demonstrat calităţile în teatru, jucând piese şi scenete, toate în limba franceză. Bibliografia pentru concurs şi pregătirea elevilor au fost asigurate de echipa bibliotecii.Continuitatea activităţilor a fost urmată de colocviul francofon L`idee fixe du ample contenu petrecut extramuros la Liceul “Gaudeamus”, unde au fost susţinute comunicări de către elevii claselor a X-XII-a, ce au permis participanţilor să redescopere valorile culturii franceze.Tinerii au fost bine reprezentaţi la alte activităţi din cadrul Francofoniei: crearea şi recitarea de poeme din Recitalul poetic bilingv, unde au răsunat versuri în limba franceză, o expoziţie de carte cu genericul Cultura franceză în orizontul contemporan românesc, care a oferit publicului prezent excelente surse pentru cunoaşterea culturii franceze.
Centrul Academic Internaţional Eminescu şi-a axat eforturile pe developarea legăturilor, paralelor complexe dintre Luceafărul poeziei naţionale şi cultura franceză: aici a fost inaugurată expoziţia de carte L' etoille Eminescu/ Steaua Eminescu întregită în continuare de două manifestări omonime - prezentare de carte şi ora de lectură cu acelaţi generic. Deosebit de util a fost calificativul acordat prezentării de carte CAIE, a volumului Geneza interioară a poeziilor lui M. Eminescu de Alain Guillerman.
La filiala „Târgovişte” programul a demarat cu o expoziţie de carte: Ziua Internaţională a Francofoniei, fiind expuse 25 documente, iar vizitatorii au putut s-o admire pe parcursul întregii Săptămânii. Această instituţie a găzduit şi serata literar-muzicală Poezia franceză în cântece, în cadrul căreia elevii de la Liceul „P. Rareş” şi şcoala nr. 59 au recitat poezii şi cântat melodii în limba franceză. Biblioteca s-a convins pe parcursul Săptămânii Francofoniei că au mai rămas iubitori şi entuziaşti care iubesc limba franceză, citesc şi le place limba şi literatura franceză.
Filiala „Alba Iulia” şi-a adus contribuţia la suita de activităţi francofone cu două manifestări mai importante: expoziţia de carte Pour apprendre le francais plus facilement şi recitalul literar Sur le pont d’avignon ce a adus un aport substanţial la dezvoltarea lecturii extraşcolare, în special pentru elevii de la şcoala medie nr 52 din cartier.
Limba franceză continuă să se afirme în Republica Moldova ca o limbă a viitorului, o limbă care favorizează, pe lângă cultura generală a celor care o studiază, apropierea ţării noastre de instituţiile europene, deschide uşi noi în favoarea dezvoltării culturale şi economice a acesteia.
Diversitatea culturală şi apărarea drepturilor omului, dezvoltarea durabilă sunt valorile de bază ale Francofoniei. Dintre multitudinea de obiective ale Organizaţiei Francofone, dialogul intercultural, atât în limba franceză, cât şi în alte limbi, reprezintă prioritatea principală. Biblioteca Municipală “B. P. Hasdeu” este un exemplu concludent şi fericit de multiculturalitate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu