sâmbătă, 27 noiembrie 2010

ETAPELE DEZVOLTĂRII BIBLIOTECII EVREIEŞTI „I. MANGHER” ÎN SOCIETATEA MULTICULTURALĂ A MOLDOVEI

Ana BAŢMANOVA,
directorul Bibliotecii „I. Mangher”
 
În luna februarie 1991, din iniţiativa bibliotecii municipale „B.P. Hasdeu” şi cu susţinerea Asociaţiei Culturii Evreieşti şi-a deschis uşile biblioteca evreiască „I. Mangher”.
 
Concomitent a început lucrul asupra formării colecţiilor, selectării informaţiei despre viaţa şi activitatea evreilor Moldovei, promovării culturii evreieşti, deservirii utilizatorilor. Fondurile se completau din diferite surse cu cărţi, publicaţii ştiinţifice şi periodice. Multe donaţii au parvenit de la persoane particulare; tradiţie vie pînă astăzi. Din prima zi am avut peste 800 de donatori particulari.
 
Chiar de la începutul activităţii sale biblioteca conlucrează activ cu diferite organizaţii non - guvernamentale şi fundaţii. Aici ar fi de menţionat: Comitetul american de distribuire JOINT; Aliance Francaise, Clubul internaţional al femeilor, ambasadele SUA, Grmaniei, Ungariei, Israelului, compania turistică elveţiană „Patrimoniul cultural evreiesc în Europa”, sectorului Iudaica al Academiei de Ştiinţe, Sinagoga, Centrul Israelian.
 
Colaboratorii bibliotecii au avut ocazia să acumuleze experienţă în aplicarea de forme netradiţionale de activitate. De la bun început biblioteca „I.Mangher” îmbină cu succes formele tradiţionale de activitate cu dezvoltarea de programe educaţionale în scopul dezvoltării culturii evreilor Moldovei, stabilirii înţelegerii reciproce între evrei şi alte grupuri etnice, creării unui spaţiu informaţional cognitiv pentru copii şi maturi.
 
Aspiraţia spre dezvoltare a unei imagini noi a bibliotecii, care dintr-un loc de păstrare, împrumut şi consultare a documenteler să se transforme într- un spaţiu de comunicare liberă între oameni - a fost impulsul de a defini cele patru obiective de bază ale activităţii de bibliotecă:
1. Păstrarea, dezvoltarea şi difuzarea culturii evreieşti, stimularea participării utilizatorilor la viaţa naţională a evreilor, contribuirea la renaşterea conştiinţei naţionale paralel cu promovarea realizărilor altor etnii.
 
2. Activarea pe post de comunicare a organizaţiilor evreieşti, servind drept spaţiu de întrunire, comunicare, activitate individuală şi în grup.
 
3. Acordarea accesului la informaţie tuturor persoanelor indiferent de etie, confesiune şi stare socială.
 
4. Susţinerea continuă a instruirii evreieşti, acordarea unei atenţii deosebite copiilor, tineretului, utilizatorilor cu probleme speciale sociale sau fizice.
 
Din anul 1994 bibliotecii i se acordă noi spaţii unde, ulterior, se desfăşoară activitatea de elaborare şi implementare de programe noi.
 
În Israel colaboratorii bibliotecii au susţinut trei proiecte fundamentale:
 
1.„Biblioteca evreiască – centrul vieţii spirituale”
 
2.„Centru cultural pentru persoanele de vîrsta a treia”
 
3.„Biblioteca evreiască – centru informaţional bibliografic”.
 
Astfel, au fost stabilite direcţiile principale ale activităţii bibliotecii:
 
 • programe instructive, de creaţie a copiilor, tineretului şi a persoanelor de vîrsta a treia; 
 • activitatea editorială şi dezvoltarea spaţiului informaţional.
 Cei mai activi utilizatori ai noştri rămîn copiii, adolescenţii, studenţii, intelectualitatea, persoanele de vîrsta a treia. Caracteristic este faptul, că de serviciile bibliotecii beneficiază nu numai populaţia evreiască, dar şi toţi cei interesaţi de istoria, tradiţia, cultura şi literatura acestui popor.
 
Biblioteca „I. Mangher” oferă un spectru larg de servicii atît locuitorilor municipiului, cît celor din afara lui:
 
 • acces liber la cele peste 40 000 de publicaţii din toate domeniile de cunoaştere, inclusiv 21 600 de cărţi cu tematică evreiască şi de autori evrei şi peste 3000 cărţi în limbi ebraice;
 • informaţie despre activitatea comunităţii evreieşti din Republica Moldova şi ţările CSI, despre viaţa evreilor de pe mapamond, despre situaţia la zi a statului Israel;
 • oferte speciale în serviciile de literatură în limbi străine şi arte;
 • colecţie de literatură în limba idiş şi carte veche, rară şi cu autograf;
 • serviciul literatură pentru copii;
 • activitate bibliografică şi de loisir atît în bibliotecă, cît şi extramuros;
 • activitatea în Centrul de zi, în organizaţia de caritate „Hesed”, deservirea copiilor în internate, case de copii de tip familial, acordarea de servicii biblioterapeutice.
 Din anul 1998 a demarat programul „Dezvoltarea bibliotecilor evreieşti în Centrele Comunitare din Republica Moldova. Asistenţă de specialitate”. Acest program uneşte şi coordonează activitatea bibliotecilor evreieşti din RM şi ţările CSI în toate domeniile vieţii culturale evreieşti.
 
Obiectivele programului:
 •  crearea şi dezvoltarea de biblioteci evreieşi;
 • reunirea bibliotecilor de la periferie într-o reţea republicană;
 • asistenţă de specialitate;
 • organizarea în comun a activităţilor de loisir;
 • organizarea de seminare pentru liderii comunităţilor, bibliotecari,  coordonatorii programelor culturale şi de bibliotecă.
 Programul este realizat în trei direcţii esenţiale:
 •  completarea bibliotecilor evreieşti cu cărţi şi publicaţii periodice;
 • editarea de referinţe metodice; 
 • organizarea de seminare metodice şi şcolarizări pentru bibliotecari.
 Graţie sprijinului Bibliotecii Municipale ”B.P. Hasdeu”, a Comunităţii evreieşti din R. Moldova, comitetului JOINT, al Asociaţiei bibliotecilor evreieşti din ţările CSI, altor organizaţii evreieşti internaţionale, biblioteca a devenit un fel de atelier de elaborare, implementare şi difuzare pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi în spaţiul postsovietic a proiectelor, programelor şi ideilor originale, a literaturii de specialitate. În buletinul Asociaţiei bibliotecilor evreieşti din ţările CSI, cu sediul în Sankt Petersburg, biblioteca “I. Mangher” susţine rubrica ”Evreii în istoria şi cultura universală. Date memorabile.”
 
Se bucură de succes indicele “Evreii Moldovei”, editat în limbile română şi rusă şi care cuprinde date despre cca 3000 de personalităţi proeminente care şi au adus aportul la dezvoltarea ştiinţei, culturii, economiei, literaturii Moldovei pe parcursul sec. XX.
 
În anul 2000 a început trecerea cărţilor rare pe suporturi electronice.
 
În serviciul “Arte” se găseşte o colecţie inedită de documente video, care reflectă viaţa Comunităţii evreieşti din ultimii 20 ani.
 
În bibliotecă funcţionează muzeul “Patrimoniul cultural al evreilor Moldovei”, şi clubul “Mamă loşn” (“Limba mamei”) unde se adună vorbitorii de limba idiş.
 
Tot pe lîngă bibliotecă activează două colective: vocal şi de dans, un teatru cu păpuşi „Foişorul cu poveşti”.
 
Biblioteca „I. Mangher”a fost cea care a organizat primul seminar republican al pictorilor evrei şi primul Festival internaţilnal de muzică evreiască „Bessaraber Lid”.
 
Din anul 2008, se practică activ aşa o formă de lucru ca master – class, organizate nu doar pentru membrii diferitor uniuni de creaţie şi cercuri ale bibliotecii „I. Mangher”, dar şi pentru alte categorii de beneficiari: studenţii şi profesorii de la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Universitatea Pedagogică „I. Creangă”, Universitatea de Stat din R.M., colegiul pedagogic „A. Mateevici” ş.a.
 
Tot din anul 2008 funcţionează CENTRUL DE INFORMARE JURIDICĂ „LEGEA PENTRU TINE”, pentru părinţi şi copii, care au intrat în conflict cu legea. Parteneri de nădejde ai proiectului sunt ONG Amicul, Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii, Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova, catedra «Psihologie şi asistenţă socială» ULIM şi studenţi de la această facultate.
 
În cadrul proiectului Tabăra de vară de creaţie de la biblioteca ”I. Mangher”, care funcţionează din 1994, în vara anului 2009 a demarat o formă absolut nouă de antrenare a copiilor la istoria literară a evreilor Moldovei - proiectul Moldova – teritoriul valorilor eterne: jaloane literare ale istoriei evreieşti.
 
În fiecare an în bibliotecă are loc Festivalul Cărţii Evreieşti, care în acest an a ajuns la cea de a 14-cea ediţie: expoziţii de documente, reviste bibliografice, conferinţe literare, lecţii, victorine, concerte, ora poveştilor, zile de informare, prezentări de carte iată doar cîteva din activităţile Festivalului.
 
În afară de cele enumerate mai sus, biblioteca participă activ la toate activităţile organizate de Primărie şi Biroul relaţiilor interetnice. Chiar din prima a participat la toate ediţiile festivalului etniilor „Unitate prin diversitate” cu expoziţii de carte, cîntece, dansuri, mostre ale creaţiei copiilor.
 
Biblioteca „I. Mangher” se străduie să corespundă întru totul cerinţelor comunităţii atît de schimbătoare în ultimii ani: ea s-a transformat (ca, dealtfel, şi alte biblioteci) într-o întreprindere de producţie şi prestare de servicii informaţionale beneficiarilor, rămînînd totuşi instituţie culturală.
 
Biblioteca evreiască „I. Mangher” crează toate condiţiile necesare de antrenare la istoria, cultura, tradiţia şi literatura poporului evreu. Uşile noastre sunt larg deschise în faţa tuturor, indiferent de naţionalitate, confesiune şi stare socială.

Un comentariu:

 1. posed citeva zeci de carti care au apartinut bibliotecii evreiesti din galati in anii 1924,unele fiind chiar mai vechi si doresc sale vind,daca sunteti interesati contactati-ma la bondocelenna2yahoo.com

  RăspundețiȘtergere