luni, 7 martie 2011

CELE MAI BUNE, CELE MAI FRUMOASE FEMEI SUNT LA BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „B.P. HASDEU”

Trăim într-un timp al crizelor: criza, profundă, politică; criza economică în stare de aprofundare continuă; criza morală a societăţii; criza deontologică a profesioniştilor… crize, crize, crize…care fac din acest timp - un timp al durerii, spune Andy Szekely.

Mulţi dintre noi se aşteaptă să găsească un remediu, un mijloc, un clik, vorbind tehnologic, care să le curme deziluzia, disperarea care provoacă durere…

Durerea crizei se anihilează cu bani, sau cu metode rapide de făcut bani (acelaşi autor)… deci pe noi, bibliotecarii, nu ne ajută… ne ajută pe moment – am primit salariul pe card! Pentru moment vă va ajuta, premiul pe care Biblioteca Municipală vi-l oferă cu prilejul Zilei femeii.
Durerea fizică trece cu un tranchilizant potrivit – fiecare cu tranchilizantul său… acum că s-o scumpit şi tranchilizantele ce facem?

Durerea emoţională o atenuăm prin distragerea de la stimulii negativi. Întâlnirea noastră de astăzi poate fi considerat un remediu care, măcar temporar, poate să ne distragă de la stimulii negativi externi…

E în firea lucrurilor să avem dureri… Altcineva trece prin durerile naşterii să ne aducă pe lume. Noi, însă, trecem toată viaţa prin durerile şi chinurile facerii, creşterii noastre pentru a putea realiza ceva în viaţă. Opera noastră de viaţă este biblioteca, cartea, cultura, frumosul…

Fiecare din noi face această operă în felul lui, inedit…

În mozaicul nostru de biblioteci se evidenţiază cu stilul activităţii (cercetare academică, activităţi inedite, specifice orientării sale tematice) biblioteca „M. Lomonosov” şi meritul îi aparţine Margaretei Şcelcicov şi colectivului ei - bibliotecari deosebiţi şi fideli acestei biblioteci: Zinaida Scobioală, Ţaran Valentina, Inesa Strelin, Natalia Terzi, Oxana Rusu, Rodica Madan, Nina Krasnopliscki, Ludmila Bodrug, Valentina Rabuţki, care dau viaţă, imagine, prestanţă acestei biblioteci. Este o biblioteca din ce în ca mai elevată prin tot ce face! Felicitări tuturor şi un Laudaţio pentru acest colectiv!

Biblioteca „Iţic Mangher” se deosebeşte prin felul abordării relaţiilor, serviciilor şi prezenţei în comunitatea lor – toate acestea le asigură oameni ca directorul Ana Baţmanov, care ştie să motiveze, să adune, să integreze; oameni excepţionali ca Tatiana Ischimji, Olga Sivac, Angela Borş, Ala Deresco, Eugenia Sclifos, Roza Nichitina, Ludmila Ucicovskaia, Ecaterina Zaiţev şi alţii mai noi, mai tineri - împreună au dat tonul cercetărilor, ca prioritate de valorificare a personalităţilor de etnie evreiasca şi aici o amintim pe inegalabila Sara Şpitalnic – profesionismul lor asigură bibliotecii respectul şi dragostea utilizatorilor, aprecierile fondatorilor. Tot ce fac – fac cu dragoste, cu pasiune, cu profesionalism exemplar! Laude lor!

Biblioteca „Lesea Ukrainca” iese în evidenţă prin specificul lor, pur ucrainesc, în activitatea sa, specific asigurat şi creat cu migală de puţinii dar bunii bibliotecari - Ludmila Barbă, directorul filialei; Victoria Covaliov, Nina Saidiuk, Daria Galiuk, Irina Cernogor. O biblioteca frumoasă construită de oameni frumoşi! Laudele noastre lor!

Spiritul polonez, pragmatic parcă s-a impregnat în tot ce face biblioteca „Adam Mickiewicz” şi face corect, profesionist – bibliotecă publică model! Se datorează dnei Ecaterina Nedzelschi, care eficient organizează echipa din bibliotecarii Oxana Andreev, Tatiana Bolea, Svetlana Kubankin, Ala Esinenco, Elena Mihailov care susţin demersul profesionist al managerului pentru a constitui biblioteca poloneză! Laudaţio Bibliotecii „Adam Mickiewicz”!

La fel buni, ca specialişti, fideli profesiei, bibliotecii şi cărţii sunt cei care compun şi reprezintă biblioteca „Mihail Chiachir” – Liuba Tanasoglo (directorul), Angela Vintilă, Olga Catâşev, Valentina Beşliu care încearcă să ţină linie dreaptă cu cei enumeraţi mai sus, dar e un lucru uşor! Aprecierea noastră pentru biblioteca găgăuză!

La acelaşi nivel se străduie să se afirme biblioteca „Hristo Botev” prin echipa sa, Ana Stratieva (un nou şef în care punem nădejde mare), fidelele şi competentele Nelly Muraşov, Tatiana Andriciuc, Larisa Barabaş (ambele din 1978 lucrează la filiala dată), mai noua în echipă (nu mai noua ca vechime) Victoria Gori, care s-a înscris în politica bibliotecii bulgare, înregistrând performanţe. Împreună încearcă noi forme de promovare a lecturii, noi forme de relaţii cu utilizatorii. Aceiaşi apreciere bibliotecii bulgare!

Alături de bibliotecile cu specializare etnică, dar publice în esenţă, Biblioteca Municipală are şi servicii specializate. Aprecierile mele şi bucuria de a avea oameni buni, inimoşi, specialişti de forţă, merg spre ei. Sala de lectură germană este un exemplu de serviciu european de calitate. Muncii cu abnegaţie, cu dăruire a managerului acestei subdiviziuni, Valentina Turvinenco i se datorează recunoaşterea europeană, diploma, certificat Bibliotecii Municipale prin care se recunoaşte acest serviciu ca cel mai bun din ţările Europei de Est! Laudatio doamnei Valentina Turvinenco profesionist de forţă, bun coleg, pentru devoţiune instituţiei noastre! Laudaţio pentru colegele ei Olga Toma şi Ecaterina Berezovski, care împreună creează valoare!

Muncă exemplară de cercetare, de valorificare a prezentului, trecutului pentru a asigura viitorul Chiţinăuian scoate, din prima, în evidenţă Centrul de Informare şi Documentare „Chişinău”, care în acest an face 15 ani. Recunoaştere şi laudaţio pentru managerul acestei structuri Taisia Foiu, pentru echipa, în sensul adevărat, echipă, poate unica în BM, unită, eficientă, cu supra-randament - Claudia Tricolici (expert veritabil), Galina Neamţu (expertul experţilor); pentru tinerii şi bunii specialişti: Carolina Gâscă, Tatiana Baltag, Eugenia Filip, Maria Gonţa, Nadejda Cecoi, regăsită în servicii de informare ca şi Evelina Bocancea – toate competente, curioase şi promiţătoare, stăruitoare, responsabile! Laudele noastre acestor fete care sper vor fi viitorul Bibliotecii Municipale!

Centrul de Informare Europeană reliefează, diversifică şi diferenţiază frumos activitatea BM, conferindu-i spirit european, spirit remarcat de utilizatori şi chiar de academicianul Mihai Cimpoi – contribuţia CIE la zestrea BM o datorăm directorului Centrului, eleganta, competenta şi ingenioasa Savela Starciuc – acum şi preşedinte al Sindicatului…Laudatio pentru spiritul mereu nou al Savelei!

La specializări se reliefează absolut distinct Centrul Academic Internaţional Eminescu, unic, ca structură şi tematică în ţară şi reţeaua noastră. Directorul CAIE, Elena Dabija, bibliotecar convins, înnăscut, dedicat, profesionist de marcă, ştie şi a ştiut întotdeauna, să orienteze echipa pentru a fi distincţi. Elena Dabija este chipul bibliotecarului luminat, totdeauna montat pe acţiune, pe inventivitate, pe valori culturale, risipeşte optimism membrilor echipei, la fel profesionişti recunoscuţi ca Maria Chirilă, Natalia Cojocaru, Maria Popa, Vera Sârbu, una cu directorul, sub steagul profesionismului, ordinii şi valoriii construiesc opera lor - CAIE. Laudaţio pentru întreaga activitate!, pentru întreaga echipă!

Biblioteca de Arte, la fel, conferă structurii noastre unicitate iar noul şi inimosul colectiv işi construiesc opera prin edificarea acestei instituţii, din vară, numele atribuit, Tudor Arghezi, ii obligă la cultivarea şi valorificarea valorilor culturale, acţiuni care le reuşesc. Directoarea echipei, Aliona Vîrlan, cu iscusinţă orientează bibliotecarii, spre inedit, nou, original în servicii şi activităţi. O urmează, completează şi susţine în demersul său Anastasia Moldovanu, Natalia Gnidas, Natalia Ciorbă şi nu în ultimul rind, fidela şi îndrăgostita de Biblioteca de Arte, Paulina Zavtoni. Au oferit destule evenimente frumoase publicului chişinăuian în efortul lor de valorificare culturală a Chişinăului. Laudatio, aprecierea şi toata susţinerea noastră!

Incheie, dar nu înseamnă că-i la coadă, serviciile specializate Biblioteca Publică de Drept. Aici, putem spune, într-adevar BPD este opera Marianei Harjevski, de la faza de proiect a clădit-o, an de an, carte cu carte, obiect cu obiect, serviciu cu serviciu, ofertă cu ofertă după viziunea ei şi a ajuns să fie recunoscută ca cea mai moderna bibliotecă din RM. A crescut împreună cu biblioteca sa, s-a afirmat ca profesionist recunoscut şi de forurile profesionale internaţionale, formator fiind a educat şi colectivul având discipoli în colegii săi de muncă – a fost susţinută de Angela Ciobanu, Irina Marusciak, Olga Tulbure, Elena Plămădeală, şi acum de o echipa de tineri promiţători – Sanda Malai, Mihaela Orac, Ana Drăguţan, Axenia Bascacova, Veronica Râbin. Toata aprecierea noastra pentru calitatea muncii, pentru reuşite în domeniu. Plecăciuni, mulţumiri Mariana, pentru că ne duci faima şi peste hotare, pentru că adaugi BM valoare profesională, suntem norocoşi că te avem! Laudatio pentru BPD!

O coloratură aparte o dau activităţii BM bibliotecile de cartier:

Biblioteca „Ovidius” cu echipa ei model, construită de directorul, profesionistul recunoscut, Elena Butucel. Laudatio pentru biblioteca „Ovidius” este mai întâi de toate laudatio pentru Elena, care iscusit îmbină activitatea managerială cu studiile, cu alte activităţi care de fapt îi îmbunătăţesc performanţa, abilităţile şi competenţele – efortul ei de creştere profesională le regăsim în rezultaele acestei filiale. Echipa ei – Margareta Cebotari, Victoria Cebanu, Liuba Ciobanu, Valeria Beţivu, Ana Viscantene prestează profesionist ca să ţină biblioteca „Ovidius” în fruntea reţelei Hasdeu, s-o ţină exemplară, ca instituţie, angajament, prestaţie şi imagine. Toată aprecierea şi respectul pentru lucrul făcut bine, făcut temeinic!

Biblioteca „Alba Iulia” cu orientarea distinctă - istorico-spirituală – adaugă colorit, valoare, activităţii generale a BM. Managerul ei Elena Roşca, profesionist cunoscut, dedat cu trup şi suflet profesiei, bibliotecii „Alba Iulia”, inventivă şi ingenioasă, transmite pasiunea şi mai noilor veniţi – Nina Gaugaş, Eugenia Plămădeală, fidelizându-i… Laudatio pentru contribuţia bibliotecii „Alba Iulia” la conturarea unui segment important de imagine şi identitate a BM!

Biblioteca „Liviu Rebreanu” - oaza de lumină a sectorului Poşta Veche, o ramură nouă, dar viguroasă a BM, mai mult este oază de formare continuă a cadrelor didactice şi bibliotecare din domeniul învăţământului, condusă de cunoscutul specialist Elena Cebotari, responsabilă până la sacrificiu, ştie a organiza, conduce echipa spre realizarea obiectivelor propuse, spre a constitui o bibliotecă cu servicii excelente. Mică dar cu obiective mari, a realizat cercetări bibliografice de calitate mai înaltă decât alte biblioteci care practică cercetarea bibliografică de mai mulţi ani. Irina Tutun, specialistul cu literă mare a filialei, şi deci şi a BM, tânăra, timida Eugenia Ţurcan se produce în faţa profesorilor şi bibliotecarilor talentaţi din învăţământ, la fel Lilia Pânzari cât ţi experimentata Maria Botnari. Laudaţio pentru trudă, pasiune şi rezultate!

Biblioteca „Maramureş” - navetista, bibliotecă şi-a găsit locul în sectorul Botanica. Un colectiv tânăr ca şi directorul, magistrul în Managementul structurilor infodocumentare, Cristina Mamaiscaia, cu suflu nou, gândire inovativă va reuşi, sunt convinsă, să poziţioneze biblioteca sus, în rând cu cele consacrate în domeniu, să-i motiveze şi susţină pe bibliotecarii ei la fel şcoliţi, competenţi ca Lina Iftodi, Lilia Mihai şi Ludmila Izman ca să-şi demonstreze capacităţile lor profesionale. Laudatio de încurajare pentru acest colectiv! Ceea ce înregistrează deja o evidenţiază ca învingătoare!

Biblioteca „Târgovişte” îşi are locul său, specific, în reţeaua BM – loc definit de partenerii târgovişteni, de activitatea cenaclieră de succes, lansată şi în cercetare bibliografică, de curând, are toate şansele să se identifice ca loc şi rol de frunte printre bibliotecile noastre. Au toate şansele ca directorul Ludmila Plopa şi oamenii ei – Liliana Juc, pedagog de formaţie, bună în activităţile pentru copii; Aliona Mocanu, formată în bibliotecă, pentru biblioteca „Târgovişte”, Ala Livadari, iarăşi formată în bibliotecă ca profesionist şi noua Violeta Moraru, să fie veneraţi de utilizatori, de sector, de societate. Aprecierea noastră pentru colectivul bibliotecii „Târgovişte”!

Biblioteca „Ştefan cel Mare” o diferenţiază ceea ce face cel mai bine – programele de lectură. Managerul bibliotecii Cristina Caterev, vrea, încearcă să menţină biblioteca la locul ei deja ocupat, de bibliotecă novatoare, originală… lucru dificil … necesar, obligatoriu. Va reuşi dacă va motiva, susţine, stimula echipa din foarte profesionişti oameni: Parascovia Chisacova, Lidia Ciornaia, Liuba Loghin, Victoria Bulibaş, Ludmila Plescan, Mai noul membru Stela Gherman… Laudaţio de încurajare pentru acest colectiv! Şi pentru rezultate frumoase în programele de lectură!

Biblioteca „Târgu-Mureş” are pecetea sa în reţeaua multifaţetată a BM determinată de comportament, strai şi cultura internă. Ordinea este deviza ei de la cel mai experimentat la cel mai neiniţiat în ale bibliotecii – deviză impregnată în acţiunile echipei de directorul Claudia Şatravca. Ordinea este principiul dominant al biblioteconomiei, principiul pe care îşi bazează Claudia opera vieţii sale biblioteca „Târgu Mureş”, administrator, protector şi promovator al bibliotecii… le educă aceste responsabilităţi şi echipei tinere, care vor prelua viitorul acestei biblioteci – Tatiana Şatravca, Eugenia Burea, Iana Guţan, Lilia Zderea, Gabriela Bulduma… Laudaţio pentru o bibliotecă excelentă din punct de vedere biblioteconomic, implicată şi în cercetări bibliografice, în activităţi din sector şi cu contribuţii deosebite pentru promovarea instituţiei în ţară şi peste hotare!

Biblioteca „Onisifor Ghibu”, mulţi ani pecetea de nobleţă a BM, distinsă prin publicul său consumator şi publicul său formator şi transmiţător de valori, distinctă prin evenimentele de anvergură, cu autenticitate, caracter academic pe care le manageria fecund directorul Elena Vulpe…Am vrea să rămână în continuare pe acest piedestal ridicat de utilizatori, de comunitate iar tinerii din echipă educaţi în acest spirit de întâietate şi notorietate pentru că este biblioteca care merită să i se asigure un viitor. Efortul de promovare pe care l-a desfăşurat Elena Vulpe se înscrie în demersul pentru viitor al Bibliotecii GHIBU. Laudaţio pentru cele mai multe articole publicate despre activitatea bibliotecii… şi pentru echipă: Tatiana Mustaţă, Diana Şontea, Tatiana Cazac, Ana Leşan, Cristina Tatarina!

Biblioteca „Transilvania” – iubirea mea dintâi şi de pe urmă. Are locul său distinct, numai al ei în istoria BM, în istoria biblioteconomiei din RM! Am fost martori la ascensiunea acestei biblioteci care iată face 20 de ani! Este un laborator de cercetare - mai mult decât celelalte biblioteci de cartier se preocupa de cercetarea bibliografica. Câţi oameni de cultură, de calitate, am avut norocul să cunoaştem la multele şi excepţionalele evenimente organizate împreună cu Biblioteca Judeţeană „O. Goga” Cluj! Sunt un colectiv fidel acestei instituţii, o menţin în frunte, îi menţin distincţia. Putem spune că Parascovia Onciu cu colegele Ludmila Capiţa, Tatiana Donţu (cei de la inceputuri) au dat Chişinăului opera lor – biblioteca „Transilvania”! Un Laudaţio pentru ele şi pentru cele mai noi care la fel de bine muncesc la această operă – Aliona Guivan, Zinaida Bileac, Valentina Fălcaş, Cristina Bălănuţă!

Un loc cu totul si cu totul deosebit il au in reteaua noastra filialele, biblioteci publice, fără specializări, biblioteci cu tradiţie de servire calitativă a utilizatorilor. Menţionez cu deosebit respect filiala „Miron Costin” şi pe împătimita de bibliotecă şi carte Natalia Kravciuk, profesionist exemplar, competent, care fără mare alai îşi exercită datoria, ocupă locuri de cinste în competiţii profesionale. La fel putem spune şi despre cei care o asistă în acest travaliu de excelenţă Elena Braguţa, Irina Anisimov, Natalia Meşina. Laudaţio pentru filiala „Miron Costin” din sectorul Râşcani!

Menţionăm şi colectivul bibliotecii „Codru” condus de Ludmila Dogotari care prestează servicii informaţionale şi culturale celui mai îndepărtat sector al Chişinăului. Alături de Ludmila, colegele ei Tatiana Ploşcinski, Elena Grec depun eforturi apreciabile pentru a culturaliza acest sector uitat de capii Chişinăului, prin promovarea lecturii, prin programe şi servicii de lectură. Laudaţio lor, pentru fidelitate acestei biblioteci! Aprecierea noastră pentru acest efort şi pentru că ţin aprinsă lumina cărţii şi la periferie!

Susţin interesul de lectură şi cultură, completând efortul BM de a cuprinde cât mai mult posibil cu servicii de lectură Chişinăul filialele devenite puncte de servire, „Vasile Alecsandri” şi „A. Cosmescu” dar care cu aceiaşi abnegatie, profesionalism şi competenţă muncesc. Svetlana Suzdaltev, şefă la „Vasile Alecsandri”, angajată din 1983, Tatiana Marciuc din 1974, şi mai târzie Tatiana Carauş din 2005 oferă servicii informaţionale de calitate, oferă confort şi confidenţă utilizatorilor lor. La „A. Cosmescu” – Inna Zaharia, care nu a avut alt loc de munca decât BM – a slujit cartea şi BM din 1978; o slujeste în continuare împărtăşind experienţa ei Nataliei Parfionov care a ales să-i fie alături din 2003. Aprecierea noastra şi Laudaţio pentru aceşti adevăraţi bibliotecari! Sunt oameni loiali bibliotecii, oameni care sa-u căsătorit cu biblioteca!

Aş vrea sa evidenţiez în mod deosebit aportul mare, inegalabil ca impact social şi cultural al filialelor pentru copii. Încep cu biblioteca „N. Titulescu”: un colectiv îndrăgostit de ceea ce face, îndrăgostit de biblioteca lor şi transmit această dragoste celor tineri veniţi la bibliotecă. O bibliotecă bijuterie, gândită, în sens de design, componente, de şeful ei Vera Goldman, susţinută de Aliona Nosatâi - a devenit laborator, loc de studiu, bring intelectual, pentru copii cartierului pe care îl serveşte. Aprecierile noastre pentru dragostea cu care muncesc, pentru arta de a reţine cititorii, de a-i interesa şi fideliza. Laudaţio pentru specialisti de prima clasă!

Pe acelaşi palier se află şi biblioteca „A. Donici”, care liniştit, fără fast, dar foarte profesional, îşi exercită misiunea de a educa copiilor dragostea pentru lectura cărţii. Silvia Timofti, profesionist de clasă înaltă alături de Nina Voloşenco, Marina Starâşev şi Elena Dubenco fac echipă bună, care culege doar feedback pozitiv de la utilizatori, de la studenţi şi lectorii de la Biblioteconomie! Sunt adevarati bibliotecari! Jos pălăria pentru ei!

Biblioteca pentru copii „V. Bielinski” din sectorul Buiucani este un punct atractiv, solicitat, apreciat de toţi cei care o utilizează. Echipa condusă de Svetlana Malşacov, masteranda, tinara, cu multe idei şi viziuni, îşi aduc contribuţia lor la imaginea BM, la diversificarea serviciilor, la menţinerea bibliotecii ca focar de cultură pentru buicăneni. Potenţialul promiţător al Svetlanei şi experienţa bogată a colegilor Maria Guţu şi Marta Furdui, ne face să credem că biblioteca va creşte, se va moderniza şi va reveni îmbiietoare, şi mai utilă celor dornici de carte. Laudatio pentru biblioteca Bielinski!

Biblioteca „A. Russo” a fost întotdeauna biblioteca cu buni profesionişti! Bibliotecari devotaţi misiunii şi rolului lor de luminători. Sub acest aspect îşi construieste, în continuare, activitatea, bazată pe tradiţia cărţii, îngemănând tradiţionalul cu noul în beneficiul copilului utilizator! Contribuţia lor la opera noastră comună – BM – este simţitoare. Laudaţio pentru şeful ei Olga Maiuc şi colectivul pe care-l conduce – Tatiana Gazul, Tatiana Munteanu, Alexandra Dorojneac!

Biblioteca „Traian”, bibliotecă cu tradiţii, transmisă de un foarte bun profesionist altuia mai tânăr, dar la fel de bun şi-a adus contribuţia consistentă la imaginea BM prin servicii de calitate, prin devotament şi abnegaţie, demonstrând că se poate afrima şi o bibliotecă cu resurse mici, dar oameni mari! Laudaţio pentru Natalia Dabija, Cristina Calmicov!

Încheie şirul bibliotecilor pentru copii biblioteca „M. Drăgan”, care la fel ca biblioteca Codru, e unica oază de cultură într-un sector industrial. Tinere, încă neexperimentate, dar aproape de carte şi copii încearcă să ofere ce au mai bun – dragostea de carte. Susţinem efortul lor de integrare profesională, de cunoaştere, de participare la realizarea scopurilor comune. Laudaţio pentru Tamara Ţurcan, şefa filialei, pentru Ludmila Odobescu şi Svetlana Morari, pentru dorinta lor de a construi împreună cu noi o biblioteca necesară chisinăuianului!

Alături de efortul dvs. la crearea BM, aşa cum o ştim noi, aşa cum o cunosc fondatorii, aşa cum o percep utilizatorii, aşa cum este percepută de comunitatea biblioteconomică, reuşita BM mai este asigurată de departamentele funcţionale.

Departamentul „Achiziti…” a asigurat în 2010, calitatea resurselor, a prelucrat pentru dvs. zeci de mii de titluri şi exemplare de carte şi alte genuri de resurse. Laudatio echipei de la Achiziţie şi in primul rând managerului Zinaida Pahomi, care a ştiut să mobilizeze echipa pentru a dovedi fluxul enorm de carte, pentru a depista şi achiziţiona titlurile necesare dvs. – Sofia Buga, Larisa Holban, Rodica Gonciar, Ana Chioresco, Viorica Rosu, Marina Musatov, Ana Zaharov, Libovi Ivanov, Galina Tomsa, Maria Staver – aprecierea noastra!

Departamentul „Organizarea colecţiilor”, cu metamorfozele pe care le-a avut, a reintrat pe linia de plutire, în frunte cu noul şef Daniela Gorincioi care împreuna cu colegii săi – Natalia Bulgaru, Natalia Necoară, Alina Sochircă, Larisa Nosaci şi Maria Bivol – au pus pe alte roţi activitatea departamentului, au reuşit un proiect de valorificare şi promovare a colecţiei. Serviciul „Schimb de publicatii” în frunte cu Svetlana Vizitiu a fost de un real folos la optimizarea şi îmbunătăţirea calităţii colecţiilor din multe filiale. Larisa Cojina, Sofia Fincheli, Elena Ichim, Raisa Şişmariov au depus maximum de efort, competenţă şi profesionalism pentru acest demers. Laudaţio pentru efortul conjugat de ajutor metodic şi practic al departamentului!

Alt departament „Marketing” a fost tot anul la dispozitia dvs. Veghea calităţii serviciilor, pulsul receptării, şi diversificării, pârghiile de promovare şi relaţiile publice, imagine şi identitate au fost prerogativele departamentului. Competenţa, profesionalismul, perseverenţa, vigilenţa managerului Genoveva Scobioală a ţinut cursul drept al activităţilor, a persuadat şi pe cei mai tineri – Tatiana Borodatîi, Tatiana Roşca, pe cei mai novici – Valeriu Raţă, Valeriu Herţa să se implice în activităţi de fortificare a identitătii BM. Laudaţio pentru ei, pentru că merită cu prisosinţă!

Departamentul „Relaţii cu Publicul”, cartea de vizită a BM, primul contact care creează impresii corecte sau greşite despre BM. Efortul înverşunat al echipei RP, sub conducerea experimentată a liderului şi managerului Tatiana Fiodoruc, au adus doar beneficii imaginii, reputaţiei BM, au adus notorietate, au adus percepţii pozitive de la fiecare intrat în Sediul Central al BM. RP a fost prezent şi în vieţile dvs., a-ti simţit, a-ţi evaluat şi dvs. RP este flangul aflat în bătaia tuturor, doar atitudinea responsabilă a Tatianei Fiodoruc, a Elenei Sendrea, a Alionei Turcan, a Vioricai Lozinski, a Ludmilei Oleinic, Elenei Bivol, Dianei Simion, Anastasiei Gudima, Elenei Tabacaru, profesionismul, flexibilitatea lor au rezistat şi învins toate bătăliile!

RP a găzduit sumedenie de activităţi culturale, ştiinţifice, de anvergură cu efect direct la imaginea BM ca instituţie culturală şi ştiinţifică, au ţinut piept şi aici! Jos palaria pentru tot ce reusesc sa faca aceşti bibliotecari! Laudatio penru ele, fetele de la RP!

Serviciul Editorial fără de care nu apare nici un material, nici o publicaţie…, serviciul care produce revista noastră de specialitate – BiblioPolis, serviciul care munceşte şi clădeşte imaginea noastră – aici şi peste hotarele ţarii - altă carte de vizită a BM. Astăzi putem spune că a devenit revista care ne reprezintă, revista pe care o merită BM. Jos pălăria în faţa celor de la redacţia BiblioPolis-ului, care contribuie, prin munca lor, la edificarea unei instituţii mature, cu tradiţii şi viitor. Laudaţio şi celor care publică la BiblioPolis!

Serviciul „Resurse Umane” şi „Mentenanţă”, la fel prezente în viaţa dvs, în 2010 prin tot ce fac contribuie, la rându-le, la menţinerea bunei imagini, la constituirea (în sensul construirii, reparării, mobilării, dotării) BM. Aprecierile noastre pentru contribuţii mari din surse foarte mici dnei Eva Roşcovan şi Tatiana Oghii!

Şi nu în ultimul rând Laudaţio pentru directorii adjuncţi şi secretariat, mânile mele – dreapta şi stânga, în efortul nostru administrativ de a crea, împreună cu DVS. opera noastră comună – Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”: Ludmila Pânzaru, Tatiana Coşeri, Larisa Câşlaru, Elena Grajdianu! Sunt perlele din anturajul meu!

Daca am reuşit să vă distrag de la realităţile pesimiste ale timpului, mă bucur!

Suntem foarte multe femei, foarte puternice, deaceea am încercat să pun în valoare calităţi prin care reuşiţi lucruri mari, lucruri frumoase. Suntem femei, suntem emoţionale… Anul 2010 a fost un an frumos – nu am pierdut, fizic, pe nimeni din echipa, doar daca au plecat temporar în concedii de maternitate… azi suntem cu gândul la Svetlana Javelea, Faina Zubcu, Ludmila Stânca, Svetlana Andriţchi, Viorica Moraru, Tatiana Găină, Doina Spătaru, Ecaterina Betca, Oxana Varzina, Cristina Coadă care sunt acasă cu copii lor iubiţi... Unii au plecat la munci dar si-au luat din cont propriu, cu gândul că vor reveni. Îi aşteptăm!

Şi totuşi au fost în 2010 şi conflicte, neînţelegeri. De ce ?

Vreau să vă amintesc povestea pierlei!http://www.power-point.ro_411_perle/
Am demonstrat că fiecare dintre Dvs. a dat Bibliotecii Municipale o perlă: o bibliotecă, o bibliografie, un eveniment de anvergură, un serviciu inedit... un zâmbet, un ajutor, o susţinere utilizatorului. Fiecare dintre Dvs. a dat o perlă cum numai Dvs. aţi putut da prin felul Dvs. unic de a-l înfăşura în sideful efortului Dvs... Sunteţi unici! Am demonstrat că puteţi fi unici...

Dacă se mai întâmplă ca cineva să vă toarne nisip în sufletul Dvs. gândiţi-vă că-i pentru a te ajuta să creşti, să te manifeşti, să te îmbunătăţeşti şi nicidecum pentru a te răni... Dacă am trata în aşa fel acest aspect am găsi, vorba profesorului Ion Stoica, sensuri noi în relaţiile cu oamenii şi tocmai această înţelepciune ne lipseşte la tot ce avem bun, şi avem multe! La tot ce avem frumos şi avem multe frumoase! La tot ce suntem şi suntem o bibliotecă puternică!

Pentru acel bine pe care îl faceţi Bibliotecii Municipale, pentru acel bun din Dvs. toată admiraţia mea, tot respectul şi aprecierea mea, toate florile lumii !
 Lidia Kulikovski

5 comentarii:

 1. Mulţumim din toată inima pentru cuvintele calde, pentru apreciere şi susţinere!

  RăspundețiȘtergere
 2. Cautam date despre cateva doamne bibliotecare de la BM Hasdeu si a dat peste aceste cuvinte atat de frumoase.

  Toata admiratia! Iata un exemplu de ceea ce trebuie sa fie cuvintele unui bun manager in zi de sarbatoare. Si nimeni nu a fosat uitat, nici macar cei absenti. Intotdeauna am avut convingerea ca un colectiv unit este cheia unor realizari deosebite in bibliotecile publice.

  Cand bani nu sunt si nici sperante prea mari, cateva cuvinte de apreciere sunt comori de nepretuit si singura posibila recompensa pentru o activitate care implica atata daruire cum este cea de bibliotecar.

  Foarte frumos!

  RăspundețiȘtergere
 3. Am intrat intimplator. Aveti directoare foarte buna!

  RăspundețiȘtergere