marți, 29 noiembrie 2011

DECADA ORAŞUL MEUAliona ŢURCAN, Departamentul „Relaţii cu publicul”

Către Ziua Oraşului, reţeaua Bibliotecii Municipale „B.P.Hasdeu” a desfăşurat o serie de manifestări culturale prilejuite acestui eveniment.  Promovarea, valorificarea şi concentrarea acestor activităţi, consacrate capitalei, au fost unificate şi sistematizate în cadrul Decadei „Oraşul meu” prin elaborarea unui plan unic al manifestărilor culturale dedicate Decadei. În 2011 s-a desfăşurat al treilea an consecutiv şi a fost consacrat aniversării a 575 de ani de la prima atestare documentară a Chişinăului.

O multitudine diversă de activităţi au fost organizate de filialele BM „B.P. Hasdeu” cu acest prilej: cercetări literare, programe de lectură, manifestări culturale, ore de informare, concursuri de eseuri şi de desen. Cele mai solicitate fiind orele de lectură, concursurile şi prezentările de carte dedicate originii şi istoriei capitalei, despre trecutul oraşului, arhitectură şi locuri ce evocă amintiri, parcuri şi podgorii în suburbiile capitalei.

Una din cele mai reprezentative activităţi organizată la Sediul Central a fost Conferinţa internaţională-aniversară ,,Chişinău –între trecut şi viitor. La această Conferinţă au fost invitate mai multe personalităţi reprezentative din Macedonia, Franţa, România şi Republica Moldova. Cercetătorii prezenţi şi interesaţi de valorile istorice ale Capitalei în comunicările lor au scos şi mai mult în evidenţă importanţa oraşului Chişinău, trecutul şi viitorul acestuia, axându-se pe istorie,cultură, arhitectură, artă etc,

La acest eveniment au fost lansate publicaţiile recente ,,Chişinăul din amintire” şi ,,Timp şi istorie” , autorul fiind scriitorul şi cercetătorul Iurie Colesnic.

Pentru conferinţa jubiliară colaboratorii CID „Chişinău” au pus la dispoziţia publicului cîteva expoziţii ingenioase. Paralel cu expoziţia tradiţională de cărţi despre Chişinău au fost organizate şi expoziţii noi la BM:
*Chişinăul în filatelie (timbre, cărţ ipoştale şi plicuri cu mărci din anul 1990 până în prezent cu referire la Chişinău şi personalităţile notorii);
*Chişinăul în suvenire (obiecte pe suport magnetic, panouri, veselă decorativă,mini-picturi etc.). La evenimentul dedicat aniversării capitalei Republicii Moldova a fost expusă şi moneda de argint Chişinău- 575 de ani de la prima atestare documentară.
*Chişinăul delicios – (produse alimentare: bomboane, prăjituri, torte, salamuri, pârjoale, băuturi, în denumirea cărora era prezent brand-ul „Chişinău”, „capitală” (torta Chişinău, bomboane Chişinău de seară, apă minerală Chişinău, Divin Chişinău fabricate de diferiţiproducători ai Chişinăului: Franzeluţa, Carmez, Bucuria, Aroma, SupermarketeGreen Hills, Fidesco etc ).

O contribuţie deosebită la patrimoniul cultural al chişinăuienelor a fost lansarea antologiei „Chişinăul în literatură” la care au fost invitaţi autorii lucrărilor literare incluse în carte, care au primit în dar câte un volum cu autograf special (ex-libris) din partea BM „B. P. Hasdeu”. Doi actori au citit cu multă tandreţă şi duioşie versuri şi proză dedicate Chişinăului. În acea atmosferă de sărbătoare a avut loc şi premierea câştigătorilor concursului de microeseuri „Chişinăul în 575 de cuvinte”.

O altă activitate, dedicată aniversării a 575 de ani, a fost masa rotundă cu genericul Chişinău - metropolă europeană, organizată de Centrul de Informare Europeană.  Temă de discuţie fiind Modernizarea oraşului Chişinău prin implementarea experienţei capitalelor statelor membre UE din Europa Centrală şi Sud-Est, precum Varşovia, Budapesta, Praga, Talinn, Riga şi  Vilnius.

Biblioteca Publică de Drept în parteneriat cu Primăria mun. Chişinău a lansat baza de date Monitorul de Chişinău, ce oferă tuturor persoanelor interesate acces gratuit şi liber la textele juridice emise de către autorităţile mun. Chişinău, atât cele aprobate în prezent, cât şi cele retrospective.

În cadrul Decadei „Chişinău, oraşul meu” mai mulţi vizitatori ai filialei „Alba iulia” au avut ocazia să întreprindă o vizită imaginară la cel mai vechi muzeu din Republica Moldova - MUZEUL NAŢIONAL DE ETNOGRAFIE ŞI ISTORIE NATURALĂ, care recent a împlinit 122 ani.
Alte activităţi interesante fiind
         Prezentarea blogului Chişinăul muzical   - Filiala de Arte „T. Arghezi”
         Ciclul de întilnire Oameni de arte  - Filiala H. Botev
         Ziua de informare Oraşul meu, căldura mea de casă – Filiala M. Costin
         Conferinţa Chişinău-575. Filmele documnetare şi artistice despre trecutul Chişinăului  -   Filiala  Târgovişte
         Oră multimedia Chişinău 2.0: călătorie virtuală prin sectorul Botanica - CAIE
         Expoziţia foto Oamenii Chişinăului - mândria Capitalei – Filiala O. Ghibu
         Конкурс эссе Если б не было на свете Кишинева, попросил бы я создать его у Бога;  Лекция Кишинев в картинах художников; Лекция Покров Пресвятой Богородицы – храмовый праздник города Кишинева – Filiala M. Lomonosov
         album CHIŞINĂU în albumul familiei I. Mangher
         Concursului de poezie Anotimpurile Chişinăului - Maramureş
         Convorbire Chişinăul lui Bernardazzi – A. Mickiewicz
         Masa rotundă  Ucrainenii (chişinăuieni) în arhitectura şi cultura Chişinăului – L. Ukrainca.
O formă inovativă de promovare a Decadei „Oraşul meu ” a fost expoziţiile virtuale, iar cele mai specifice fiind:
 * Chişinăul văzut de biblioteca „A. Mickiewicz” - expoziţia de fotografii organizată de colaboratorii filialei A. Mickiewicz şi poate fi vizitată pe  blogul bibliotecii  http://www.flickr.com/photos/filiala_mickiewicz/sets/72157627682634451;
*Chişinăul nocturn văzut de fotograful Egor Tetiushev -  expoziția poate fi văzută pe blogul filialei Târgu-Mureş http://bptirgumures.blogspot.com/.

Activităţile culturale organizate în cadrul Decada Oraşul meu (227 manifestări cu 7805 persoane) în comparaţie cu anul trecut (201 activităţi cu 5 052 persoane) au avut un impact benefic asupra participanţilor, familiarizându-i cu istoria capitalei prin personalităţile ei. Activităţile culturale au contribuit la crearea unei imagini veridice, au promovat şi valorificat patrimoniul cultural al municipiului Chişinău.

Astfel, BM „B.P. Hasdeu” fiind apreciabilă cu prezenţa atât în presa scrisă (11 articole), cât şi în mass-media audio-vizuală.