joi, 10 noiembrie 2011

DISCUŢIA PORTRET DE CREAŢIE: SAVATIE BAŞTOVOI - IEROMONAH, SCRIITOR ŞI EDITOR


Elena VULPE, director al Filialei ”O. Ghibu”
Campania Chişinăul citeşte o carte penetrează spaţiul urban până la cele mai marginalizate suburbii, revitalizând actul lecturii, amorţit azi şi din lipsa unor programe adecvate spiritului înnoitor al secolului supertehnologizat, care să ademenească lectorul la un exerciţiu de libertate a intelectului prin dulce zăbavă asupra unei cărţi de înaltă trăire artistică şi valoare, în pofida invaziei spectaculoase a internetului, nu pentru a concura, ci a se completa organic. Programul Chişinăul citeşte o carte, lansat de BM B. P. Hasdeu captivează publicul, care, pe an ce trece, se simte tot mai atras de lumea lecturilor, anume prin notorietatea autorului şi selecţia de calitate a cărţii propuse spre dezbatere. În acest an, romanul lui Savatie Baştovoi a incitat un mare interes şi prin neordinara sa personalitate cunoscută în mediile intelectuale şi cele bisericeşti, care captivează publicul prin acel rafinament subtil propriu unui intelectual de marcă, dar şi prin blajinătatea unui preot care propovăduieşte, oriunde şi oricând, mesajul creştin al iubirii faţă de oameni şi credinţa în Dumnezeu. Tocmai din acest motiv, lansarea romanului a fost anticipată de o discuţie-dezbatere Portret de creaţie: S. Baştovoi - ieromonah, scriitor şi editor, care a avut loc la 28 septembrie, la care ne-am propus împreună cu cititorii de diverse categorii să creionăm aspectele plurideminsionale ale omului şi creatorului înzestrat cu rare virtuţi.  Vasta erudiţie enciclopedică în diverse domenii ale cunoaşterii, dublată de credinţa nestrămutată în divinitate şi forţa cuvântului dumnezeiesc, rostit cu evlavie, cuceresc   lectorul. Profilul spiritual a fost dezvăluit de bibliotecari, profesori, editori, intelectuali şi elevi, care au cules informaţii despre autor din diverse surse: internet, publicaţii din România, Revista Logos, VIP Magazin şi Jurnal de Chişinău, care au fost multiplicate şi transmise publicului. Dezbaterile s-au axat pe următoarele subiecte:
“S. Baştovoi, fiul ateistului”,  “Cuminţenia senină a omului şi scriitorului”, “Autor de cărţi ce nu stau să se prăfuiască pe rafturi”, “Studiile de pictură, filozofie şi teologie”, “Profesor de iconografie şi autor de icoane sculptate în lemn”, “Activitatea la Arhiepiscopia Tomisului şi la Sinodul Bisericii Ortodoxe Române”, la care şi-au dat concursul studenţi de la Seminarul Teologic, elevii şi profesorii de la Liceele O. Ghibu şi Minerva. Despre conferinţele sale captivante pe temă creştină, susţinute de S. Baştovoi, a vorbit părintele G. Ioniţă, iar biblioteca a multiplicat, pentru adolescenţi, textul predicii ”Creştinismul este o religie în exscelenţă pentru tineri”a ieromonahului S. Baştovoi. O altă ipostază a personalităţii prolifice a protagonistului a fost dezvăluită de redactorul V. Buzilă, care, cu lux de amănunte, a evidenţiat activitatea editorială, menţionând meritul lui S. Baştovoi în iniţierea şi scoaterea ziarului “Ekklezia”, una din serioasele publicaţii creştine din R. Moldova, urmată de apariţia unei edituri de carte ortodoxă “Cathisma” care, tot prin iniţiativa părintelui S. Baştovoi, a apărut la Bucureşti şi este în mare căutare de către organizaţiile ortodoxe din România. Tot în acest context, a vorbit şi M. Mardare, directorul Editurii ”Pontos”, care a marcat interesul constant al cititorilor pentru unul din cei mai cunosuţi şi îndrăgiţi scriitori din România şi R. Moldova, cărţile căruia se vând în zeci de mii de exemplare. Printre ele, au fost menţionate, cu succinte adnotări, volumele “În căutarea aproapelui pierdut”(studenta C. Cojocaru, Liceul Minerva), “Intre Freud şi Hristos”(A. Rufanda, student USMF),”A iubi înseamnă a ierta”(A. Scutari, Liceul Gaudeamus ) şi romanul “Pentru cine bat clopotele la Tanacu”(C. Condrea, student USM), care au menţionat stilul accesibil, maniera noncomformistă, simplă, tulburătoare, captivantă de a transmite mesajul creştin şi a le vorbi oamenilor despre Hristos: Eu nu am ajuns la Dumnezeu prin raţionamente. Am cunoscut un Dumnezeu viu şi plin de iubire care poate să intre în viaţa ta şi să te învăluie aşa cum te învâluie mireasma unui parfum.

Vă îndemnăm să cunoaşteţi opera acestui autor, care învăluie existenţa umană cu mult spirit şi sens, întru delimitarea valorilor de nonvalori. Campania Chişinăul citeşte o carte continuă. Cititorii capitalei primesc o invitaţie la lectură, alături de un scriitor consacrat care întrevede o perspectivă luminoasă a umanităţii doar în salvarea prin credinţă, care îi ajută omului să rămână Om.