marți, 22 noiembrie 2011

SĂPTĂMÂNA TINERILOR: CREAŢI PENTRU A ZBURA


                                           Elena VULPE, director al Filialei “O. Ghibu"                                                        
Nu te lăsa în valul plin de spume,


                                                      Nu te lăsa să te îneci în ea,


                                                                   Tu eşti un om ce are neam şi nume,


                                                                 Tu eşti un om creat spre a zbura!


                                                                                        (Ion Soroceanu, Clubul «Agora»)         

Un important obiectiv al «Săptămânii Tinerilor», urmărit de bibliotecă, este încurajarea şi susţinerea creativităţii tinerilor. Lansarea cărţii de debut Regatul celor trei dragoni, semnată de Sergiu Plevan, un tânăr angajat în câmpul muncii, însă dotat cu darul unui povestitor înzestrat, a adunat mulţi prieteni din satul său de baştină Burlăneşti (Edineţ) şi din oraşul Vaslui unde este stabilit recent. Autorul cărţii este un exemplu elocvent pentru tinerii care vor să-şi încerce harul artistic în domeniul creaţiei, incitând spiritele dornice de aventură de a dezlega mistere, a contura lumi ideale prin personaje pline de curaj, care luptă pentru dreptate şi adevăr. Cuvinte de apreciere despre autor şi carte au rostit mai mulţi vorbitori printre care Paula Vrânceanu, studentă la Cluj-Napoca, care a ilustrat coperta, şi Marcela Mardare, lectorul şi prefaţatorul romanului-poveste proaspăt apărut la editura «Pontos».  Acţiunea de promovare a unui autor începător ese un îndemn pentru tinerii pasionaţi de cărţi, spre a cunoaşte lumea, a pătrunde în tainele, istoria şi misterele ei prin lecturi, urmate de perseverenţa şi îndrăzneala de a scrie şi a crea valori.  

Tot în acest context de promovare a imaginaţiei şi creativităţii tinerilor s-a produs şi lansarea primei reviste filosofice Agora în cadrul Clubului de prelegeri filosofice cu acelaşi nume, care activează sub egida bibliotecii noastre. La lansare, a participat un grup de tineri de la diverse instituţii superioare din R. Moldova şi România, reprezentanţi ai Asociaţiei pentru Filosofie din Moldova şi A.O. «Predă Deştept». Aşa cum au menţionat membrii echipei redacţionale, care au realizat editarea, revista reflectă secvenţe din activitatea Clubului filosofic Agora, care desfăşoară sistematic la bibliotecă un şir de activităţi: dezbateri şi dialoguri filosofice, seminare, seri culturale, ore de lectură, recitaluri poetice. Ştefan Popov, preşedintele clubului, a vorbit despre stilul neformal al revistei, care plasează pe platoul arenei intelectuale discuţii fierbinţi de ordin filosofic, social, cultural, care se produc în formula unui stil academic clasic, nuanţat (prin aburii unei ceşti de cafea) de arome şi accente postmoderniste. Biblioteca a salutat iniţierea clubului filosofic, subliniind  similitudinea scopului urmărit- cel de a forma o şcoală autonomă de gândire, care ar compensa cultura de consum şi industria divertismentului, care acaparează ireversibil minţile adolescentine. Publicul participant a rămas impresionat de această alternativă pentru viaţă, care plasează în câmpul cognitiv al dezvoltării personalităţii umane nevoia de a cugeta asupra problemelor existenţiale prin stimularea gândirii critice, prin dezvoltarea intelegenţei şi interpretarea filosofică a fenomenelor culturale. Răsfoind împreună cu cititorii paginele încărcate de sens ale revistei, cititorii au opinat asupra unor teme de interes prioritar : «O abordare sinergetică a societăţii moldoveneşti», «Re-start pentru proaspeţii bobocei...», «Votul la 16 ani, avantaj sau pericol?», «Umanism. În căutarea sinelui», «Facebook-ul ca macanism de apărare a eu-lui», semnate de Ş. Popov,  Iluminator,T. Soroceanu, Rigel 166. Cu un interes vădit au examinat rubrica «Colţul memoriei», audiind versurile filosofice intitulate «Noi vrem un viitor», «Creaţi pentru a zbura», «Singurătate», în recitalul autorilor M. Poloboc, I. Sorocean şi, respectiv, Ş. Rotari. Pe pagina finală a revistei, sunt aduse sincere mulţumiri pentru contribuirea la realizarea proiectului Agora, printre care este menţionată şi Biblioteca Publică «O. Ghibu».        

Pentru divertisment biblioteca a organizat şi o ora de lectură A. Cara. Bunele maniere , care a dezvăluit un ansamblu de maniere inerente comportamentului civilizat: politeţea, bunul simţ, amabilitatea, nobleţea, buna-creşterea- toate împeună contribuind la conturarea inteligenţei. Scopul întrunirii rezidă în impactul care reflectă manifestarea politeţii imediate şi a respectului faţă de oameni, ca, până la urmă fiecare participant să conştientizeze veridicitatea proverbului românesc: „Preţul omului stă în iscusinţa duhului, dar şi în bunele sale maniere”. Aflaţi la vârsta împlinirilor, a acumulărilor de cunoştinţe, a căutării unor repere pentru  viaţă, tinerii au găsit în bibliotecă acel spaţiu de informare şi socializare, care facilitează încadrarea lor în societate, implicarea şi participarea la viaţa comunităţii, unde-şi pot  manifesta creativitatea şi spiritul inovator, demonstrând că tineretea este perioada viselor înaripate şi a realizărilor depline.