joi, 1 decembrie 2011

SĂPTĂMÂNA UŞILOR DESCHISE LA BIBLIOTECA "LIVIU REBREANU"

Elena CEBOTARI, director,  
 Filiala Liviu Rebreanu”
Programul Săptămâna Uşilor Deschise, ediţia 2011 a avut ca scop extinderea parteneriatelor, promovarea valorilor instituţiei, atragerea noilor cititori şi organizarea activităţilor consacrate aniversării a 575 de ani ai Chişinăului.
Din motive obiective, tutelarii de la Bistriţa-Năsăud n-au putut fi prezenţi în această perioadă, astfel o parte din activităţi cu participarea patronilor noştri spirituali au fost realizate în luna octombrie. În zilele de 17-18 octombrie în cadrul bibliotecii s-au desfăşurat un şir de evenimente de importanţă majoră pentru comunitatea chişinăuiană. Un grup de scriitori şi bibliotecari de la Bistriţa-Năsăud, precum şi cantautorul Florin Săsărman, conduşi de directorul Bibliotecii Judeţene Bistriţa-Năsăud Oliv Mircea  au   participat la un program complex ce a inclus o conferinţă, lansări de carte, lecturi publice şi un recital muzical susţinut de cunoscutul cantautor.
Cu lansări de carte s-au produs scriitorii: David Dorian - Exerciţii de respiratie - Editura TipoMoldova 2011, Mircea Măluţ - Fragmente din monografiile imperiului, Editura TipoMoldova 2011, Victor Ştir - Alcool şi sânge - Editura Karuna 2010. În acest context au fost lansate şi publicaţiile bibliotecii noastre biobibliografiile Aureliu Busuioc şi Alexandru Donos.
În continuare, scriitorii Vasile Dâncu, David Dorian, Mircea Măluţ, Traian Parva Săsărman, Victor Ştir şi Flore Pop au susţinut lecturi din cărţile proprii.
La activitate au participat şi scriitorii noştri  Renata Verejanu, Nicolae Rusu, Vlad Zbârciog, Iulian Filip, care şi-au prezentat noile apariţii editoriale. A fost prezent şi graficianul Valeriu Herţa, coautorul volumului recent apărut Creatori de ex-libris basarabeni: mic dicţionar. Recitalul muzical Pe muchie de cuţit susţinut de Florin Săsărman a constituit un moment deosebit în desfăşurarea activităţii. Pe final de eveniment Oliv Mircea, critic de artă, a susținut conferinţaTensiunea etic-estetic – avantajele artistului din est, în care a prezentat viaţa şi opera pictorului Horia Bernea şi a sculptorului Vasile Gorduz, ambii născuţi în Basarabia, dar care s-au realizat ca artişti în România.
Săptămână propriu-zisă a avut un program variat de manifestări adresate tuturor categoriilor de utilizatori: conferinţă, discuţii, recitaluri, expoziţii şi prezentări de carte şi colecţii, excursii ghidate etc.
O amplă activitate culturală organizată pentru partenerii noştri fideli — Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Conferinţa Splendorile netrecătoare ale limbii române a întrunit profesori de limbă şi literatură română din întreaga republică precum şi profesori de la Catedrele Limbă şi literatură română de la liceele G. Călinescu şi Al.I. Cuza împreună cu discipoli. A susţinut o prelegere cunoscutul lingvist, scriitor, traducător Vlad Pohilă care a vorbit despre netrecătoarele splendori ale limbii române. Artista emerită Ninela Caranfil a adus un omagiu limbii române susţinând un recital din creaţia poeţilor Lucian Blaga, Mihai Eminescu, Dumitru Matcovschi, Grigore Vieru, Leonida Lari, Adrian Păunescu, Nicolae Dabija, Petru Cărare ş.a. Un ecou al întîlnirii a fost versul consacrat inconfundabilei actriţe de profesoara de la LT Popeştii de Jos, Drochia Anastasia Munteanu. Profesorii la rândul lor şi-au mărturisit dragostea faţă de limba şi literatura română, precum şi dorinţa de a transmite elevilor adevărata valoare şi frumuseţe a limbii materne. Informaţia despre această frumoasă activitate a fost difuzată de postul de televiziune Moldova 1 la Mesager Stop cadru la 27.11.2011.
Un public numeros care a manifestat nu numai o prezenţă impunătoare, dar şi o antrenare activă în multe activităţi l-a constituit militarii de la Departamentul carabinieri al MAInoii noştri  parteneri. Tinerilor le-au fost prezentate cărţile: Centrul istoric al Chişinăului la începutul sec. al XXI-lea, Chişinăul în literatură; prezentare PowerPoint Chişinău: trecut şi prezent şi lecţia bibliografică Cartierul Poşta Veche: locuri şi oameni.
Cu nişte momente mai puţin cunoscute din viaţa lui Liviu Rebreanu (În Chiuza - satul natal al lui Vasile Rebreanu, tatăl viitorului mare scriitor - în apa de la botez, se lăsa un creion. Părinţii doreau astfel, simbolic, un alt viitor decât al lor, un alt destin, precum să-şi croiască viaţa prin scris/citit) s-a început prezentarea biografică consacrată aniversării a 126 ani de la naşterea marelui prozator. Tinerilor le-a fost prezentată şi colecţia de carte a operelor lui Liviu Rebreanu, cât şi cărţile despre viaţa şi activitatea marelui scriitor.
Sub genericul Liviu Rebreanu — prozator exponenţial al lumii româneşti (prezentare biografică, expoziţie de carte, proiecţie film Casa muzeu Liviu Rebrenu) s-a desfăşurat întâlnirea cu tinerii de la Colegiul  de Transport.
În ultimii ani Ziua Bibliografiei coincide cu Săptămâna Uşilor Deschise, astfel o zi din program este consacrată acestui eveniment. Ziua Bibliografiei sub semnul aniversării 575 ani ai Chişinăului a avut un program complex ce a inclus: o zi de informare, o lecţie bibliografică, o revistă bibliografică şi prezentarea expoziţiei Ediţiile bibliografice ale BM în colecţia Bibliotecii Liviu Rebreanu.
 Ziua de informare Prezenţe francofone în colecţia bibliotecii, a fost destinată  profesorilor de limbă franceză de la IŞE.  Au fost prezentate colecţiile: L' art et les grandes civilisations; Dictionnaire des litteratures de langue francaise: Auteurs et Oeuvres, Histoire de La France et les Francais, La France, Explorons, Ils ont fait l'histoire du monde, Plaisir de creer etc. Totodată în cadrul acţiunii au fost prezentate şi noile apariţii editoriale din domeniul ştiinţelor educaţiei şi de specialitate (Literatura franceză: comentarii şi interpretări de texte, Lecture, langage et expression, Bienvenue! Manual de limba franceză – nivelurile A1, A2, B1, B2 etc).
Pentru lecţia bibliografică Cartierul Poşta Veche: locuri şi oameni am cercetat diverse surse informaţionale pentru a elabora un material integru ce ar include cele mai importante date şi evenimente din istoria cartierului, apariţia lui, instituţii existente, străzi, personalităţi ce locuiesc la Poşta Veche, Poşta Veche în literatură etc. Lecţia bibliografică a fost prezentată elevilor claselor a XII-a de la liceul G. Călinescu, care însoţiţi de profesoara de istorie Tatiana Mereacre au fost vădit interesaţi de materialul expus. Această lecţie a mai fost prezentată şi unui grup de militari de la Departamentul carabinieri al MAI, care  pentru un an şi-au legat destinul de Poşta Veche.
Revista bibliografică Publicaţii consacrate Chişinăului a inclus în primul rând publicaţiile elaborate de Biblioteca Municipală, cât şi lucrările despre Chişinău existente în colecţia bibliotecii.
Variată a fost programa destinată micuţilor şi elevilor claselor primare de la instituţiile preşcolare şi şcolare din cartier: matinee, recital de poezie, discuţii, oră de poveste, oră de lectură, prezentarea expoziţiilor de documente.
La ora poveştilor Legenda Chişinăului  au participat copiii de la grădiniţa nr. 196 (gr. Buburuzele), însoţiţi de Dubiţa Raisa. Copii au fost entuziasmaţi să cunoască legenda apariţiei oraşului, le-au fost prezentate imagini din diversele documente pe care biblioteca le deţine, au fost integraţi într-o discuţie despre Chişinău. Copiii fiind foarte activi au răspuns la întrebări precum: care sunt sectoarele Chişinăului, în ce sector ei locuiesc, ce monumente istorice cunosc etc. Tot aici a fost prezentată expoziţia de desene Prin oraşul meu realizată de cititorii  bibliotecii.
Copiii de la grădiniţa nr. 160 (gr. 9 şi gr 10) au prezentat un matineu sub genericul   A ruginit frunza din vii, dirijaţi de Railean Galina şi Stratan Cristina, unde au recitat poezii şi cântece despre toamnă, cum ar fi: Dulce-i toamna cu bobiţe, Vine toamna, A venit toamna la noi, Şi iarăşi e toamnă, Nu mai sunt pe luncă flori, Sfârşit de toamnă, Vântul toamnei, Se duc păsărelele, A ruginit frunza din vii ş.a.
Recitalul de poezii  Culorile toamnei  a fost prezentat de copiii de la grădiniţa nr. 196 (gr. Alunelul), conduşi de Victoria Simiţari.
Vrem oraşul verde — acesta a fost mesajul pe care copiii de la grădiniţa nr. 159, dirijaţi de Negura Lucia, l-au transmis prin matineul cu genericul În poiana din pădure, afirmându-şi dorinţa de a avea un oraş verde şi curat prin poeziile: Copăcelul, Salvăm planeta Pământ, În pădurea de stejari, Confesiunea planetei Terra, Copacii sfidători ş.a.
Preşcolarii de la grădiniţa nr. 159 (educatoare Brodeseo Raisa)  făcând primii paşi în bibliotecă, au fost provocaţi la o discuţie În lumea cărţilor. Cei mici au aflat  ce reprezintă  o bibliotecă, ce este cartea, ce putem gasi într-o carte, despre ce ne învaţă cărţile, regulile de păstrare a cărţilor, rolul cărţii în viaţa lor, de ce cartea ne este prieten drag etc.
Pentru elevii claselor primare de la liceul G. Călinescu (profesoarele Ciupercă Lilia şi Vicol Nina) s-au organizat vizite colective cu genericul Bine aţi venit în paradisul cărţilor şi Popas într-o bibliotecă, unde au fost prezentate colecţiile de cărţi pentru copii şi noua colecţie multimedia PitiCLIC, cei mai bun pentru copii din multimedia pentru ai ajuta să înveţe, pentru a se deschide către lume.
Ora de lectură Călătorii minunate prin pagini de carte: Chişinău 575  şi discuţiile File din istoria Chişinăului au fost consacrate aniversării 575 de ani ai Chişinăului, participanţii fiind elevii claselor a I-a de la liceele Al.I. Cuza şi G. Călinescu, împreună cu profesoarele Derevenco Tatiana, Cricovan Silvia, Canţer Tamara şi Vicol Nadejda. Elevii au fost integraţi într-o discuţie despre Chişinău, aflând despre originea, istoria şi cultura oraşului. Copii s-au dovedit a fi adevăraţi erudiţi şi au răspuns la un şir de întrebări despre oraşul natal.
S-a integrat frumos în atmosfera săptămânii expoziţia Croşeta şi mărgeluşa în mâinile începătorilor cu lucrări realizate de copiii de la Centrul Republican pentru Copii şi Tineret ARTICO, adunând mulţi  admiratori printre cititorii bibliotecii. 
Informaţia despre organizarea şi desfăşurarea activităţilor în bibliotecă a fost plasată zilnic pe blogul bibliotecii, unde ne puteţi urmări la adresa  www.bibliotecarebreanu.blogspot.com.
Impactul programului Săptămâna Uşilor Deschise, ediţia 2011.
În cadrul săptămânii au fost organizate 19 vizite colective (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Departamentul carabinieri al MAI , liceele G. Călinescu şi Al.I. Cuza, Colegiile de Transport şi de Ecologie, Grădiniţele nr. 159,  nr. 160 şi nr. 196) cu participarea a 451 persoane.
În această săptămâna, pe parcursul desfăşurării programului, au fost înscrişi 356 de cititori noi şi înregistrate 1601 vizite. Numărul de împrumuturi constituie 6245 documente.
Au fost organizate 20 activităţi culturale şi bibliografice la care au fost prezenţi 543 de persoane.