miercuri, 2 noiembrie 2011

SĂPTĂMÎNA UŞILOR DESCHISE LA FILIALA "TÂRGOVIŞTE " SUB GENERICUL CHIŞINĂU CULTURAL-LITERAR LA 575 ANI


Ludmila PLOPA, director


Filiala Târgovişte

 Anume sub acest generic în perioada  26-30 septembrie 2011  la bibliotecă s-a desfăşurat Săptămîna Uşilor Deschise. Programul  a fost alcătuit în aşa fel încît să cuprindă toate categoriile de utilizatori ai bibliotecii, atragînd în ''împărăţia cărţilor'' pe viitorii utilizatori. Au fost organizate zilnic vizite la bibliotecă pentru micuţii de la licelele şi grădiniţele din preajmă, tot lor le-au fost destinate matinee, ore de poveste, ore de lectură, prezentări de carte, lansări de carte, ore bibliografice şi o oră informativă închinată Chişinăului jubiliar.
Săptămîna Uşilor Deschise  şi-a început activitatea cu excursii împreună cu elevii clasei   I-a a liceului ,,Columna'', urmaţi de un grup de copii de la grădiniţa nr. 119 şi elevii claselor a IV-a ''b'', ''c'' de la liceul Dante Aligheri. Cei invitaţi au venit cu flori şi cuvinte frumoase la întîlnirea cu scriitoarea  Claudia Partole.
La această manifestare de inaugurare au paruticipat  elevii clasei a IV-a ai Liceului Dante Alighieri care  s-au întîlnit cu scriitoarea Claudia Partole. Întîlnirea s-a desfăşurat într-o atmosferă caldă, degajată, amicală. Cuprinşi de emoţie, participanţii au demonstrat cît de aproape, cît de dragă le este poezia Claudiei Partole.  Elevii, îndrumaţi de brava profesoară Locoman Carolina,  cu mult zel s-au pregătit de această întîlnire: au răsfoit  cărţile de poezie, proză, critică literară, făcînd un compendiu biografic, însuşind multe versuri, unele din poezii le-au înscenat. Copiii i-au adresat scriitoarei numeroase întrebări despre activitatea scriitoricească, viaţa personală. Claudia Partole le-a răspuns cu multă dragoste şi răbdare. Scriitoarea le-a vorbit despre multe opere de-ale dumneaei,  despre procesul de creaţie al volumului Floarea iubirii, cartea care este citită în acest an în cadrul Programului Copiii Chişinăului citesc o carte, despre succesul cărţii în Coreea de Sud, şi despre multe alte proiecte de viitor. La rîndul său ei au înscenat şi un pasaj din textul literar-artistic a Floareai iubirii,au sesizat mesajul - toate relele pot fi oprite cu un zîmbet, cu o floare, cu un cuvînt de dragoste...   În cadrul acestei întîlniri, a fost prezentată expoziţia creaţiei scriitoarei întitulată Claudia Partole născută pentru a fi cuvînt. Unul din momentele agreabile al acestei întîlniri a fost  şi cel al autografelor.    Această întîlnire a fost benefică pentru ambele părţi: pentru elevi - au avut ocazia să dialogheze cu un scriitor, să descopere lucruri noi (poezii, volume de carte, să-i cunoască mai bine opera); iar pentru Doamna scriitoare - să se asigure că are un public cititor, fidel, tenace şi  în aşteptarea unor noi creaţii literare. Manifestarea s-a încheiat cu un Concurs de desene întitulat Chişinău oraş al viitorului cîştigătorii au fost elevii de la Liceul Dante Alighieri care au prezentat posterul cu denumirea Chişinău la 575 ani. 
  Cu un vădit interes copii au participat la Ora de lectură: Imaginea Chişinăului în operele scriitorilor autohtoni. Invitaţii Orei de lectruă au fost elevii cl. VI-a, şc. Nr. 59 „G. Coşbuc”, însoţiţi de profesoara de limbă română, dna Rotaru şi bibliotecara şcolii, dna Bodaci. Chişinăul a fost un subiect folosit de mai mulţi scriitori în operele lor literare, relatează moderatoarea activităţii Larisa Ungureanu. Încă Costache Negruzzi în „Păcatele tinereţelor” înserează două nuvele, acţiunea are loc în Chişinăul din prima jumătate a secolului XIX. E vorba de „O alergare de cai” şi „Calipso”. Imaginea Chişinăului din prima jumătate a secolului XX apare şi în opera scriitorilor Geo Bogza - „Misterele Chişinăului”, Octavian Goga - „Mustul care fierbe”, Gala Galaction - „În vacanţă”, Nicolae Iorga - „Chiţinău”, Alexandru Ropot - „Zgomotele Chişinăului” ş.a. Chişinăul din perioada sovietică e descris de Anatol Gujel - „Fereastra cu muşcate”, Gheorghe Malarciuc - „M-am pornit la Chişinău”, Victor Teleucă - „Clopotniţa de aur”, Ion Vatamanu - „O pătrime de veac” ş.a.
   O frumoasă şi poetică descriere a Chişinăulu întîlnim în nuvele lui Ion Druţă „Ulitma lună de toamnă”. E vorba de episodul vizitei bătrînului tată la feciorul său din capitală. Anume acest episod a fost dat citirii la Ora de lectură. Fiecare elev a citit cîte un paragraf. După care fragmentul a fost recapitulat în aşa fel ca să se formeze o imagine a unei zile petrecute de tata pe străzile oraşului, în cladirea redacţiei, întîlnirile pe care le-a avut.
  Elevilor le-a fost propus în continuare să scrie un eseu la tema Oraşul meu. După ce au terminat de scris, fiecare elev şi-a citit propria creaţie. Cele mai bune au fost menţionate cu Diplome de menţiune. Dat fiind că un elev, Plămădeală Anatolie, s-a născut la 14 octombrie, care a participat şi a scris un eseu la tema anunţată, el a fost menţionat cu o Diplomă specială. Iată elevii care au ocupat cele 3 locuri: Savca Denis - locul I, Scafari Cristian - locul II, Osoianu Mihaela - locul II,   Bujac Iulia -  locul III, Baluşel Daniel - locul III. Fiecare elev a fost felicitat personal, înmînîndu-i-se Diploma de menţiune şi cîte o carte.
   De asemenea sub acest generic s-a desfăşurat şi victorina  Teatrele şi muzeele Chişinăului în cadrul clubului Curioşii, care activează la filiala noastră de doi ani. Elevii participanţi la victorină s-au iniţiat în subiect şi în cadrul acestei activităţi au vorbit despre teatrele şi muzeele din municipiul Chişinău. Totodată au constatat ce înseamnă cuvîntul muzeu, care e deosebirea dintre cuvintele spectacol şi teatru,au fost enumărate muzeele, adresele lor, şi cine dintre copii a vizitat mai multe muzee. La fel s-a procedat şi cu teatrele: au fost numite teatrele, adresele lor, cine şi ce teatre a vizitat.   Pentru a consolida  cele studiate  - teatrele şi muzeele - au fost trecute în revistă încă o dată. La final, participanţii care au dat mai multe răspunsuri corecte au fost premiaţi cu diplome.
Au mai fost organizate şi alte activităţi: Revistele bibliografice File din istoria Chişinăului şi Călătorie în Regatul Cărţii,ora informativă Blogul Chişinău - oraşul meu,unde copii au fost familiarizaţi cu Blogul Chişinău, oraşul meu al BM “B. P. Hasdeu “ care propune informaţii despre Municipiul Chişinău, precum şi despre chişinăuieni. Participanţii la Ora informativă au aflat că pot lăsa comentarii, face schimb de informaţii şi opinii cu prietenii şi prin intermermediul reţelelor de socializare. La Ora de poveste Legenda Chişinăului au aflat care e originea cuvîntului Chişinău,cele mai vehiculate ipoteze: din ce an figurează în hrisoave (1436), cîţi ani împlineşte anul acesta oraşul Chişinău, cum este văzut Chişinăul de străini,şi au ascultat legenda oraşului Chişinău.La finele activităţii a fost prezentată expoziţia tematică Chişinău - oraş cu farmec de poveste, în special albumul de fotografii Chişinău de Amedeo Carrocci. Matineul Chişinău - oraş cu farmec de poveste a continuat manifestările în cadrul Săptăminii Uşilor Deschise cu un recital muzical-literar cu cîntece şi poezii despre oraşul Chişinău aniversar.
Tot acest program de activităţi închinate Chişinăului s-a încheiat cu conferinţa Chişinău - 575 ani. Filme documentare şi artistice despre trecutul Chişinăului. Cei care au susţinut, s-au pregatit si au participat cu inima deschisa la această conferinţă, au fost membrii Clubului "Tinerii la bibliotecă", elevi din clasele V-IX de la scoala nr. 5 "Al. Donici", în frunte cu bibliotecara şcolii, dna Ala Bomaistriuc. Pentru o bună desfăşurare a lucrărilor conferinţei, a fost pregătită o expoziţie în care au intrat imagini din filme documentare despre Chişinău, portretele lui Valeriu Gagiu, Mihail Kalik, Gheorghe Vodă, au fost expuse cărţi despre filmul moldovenesc – din fondurile bibliotecii, dar şi din biblioteca personală a Larisei Ungureanu.  
Impactul Săptămînii Uşilor Deschise a fost vizibil prin creşterea indicatorilor de performanţă la vizite, împrumut, precum şi la înregistrarea utilizatorilor noi.