vineri, 25 noiembrie 2011

TINERII PENTRU VIAŢĂ: NOI VREM UN VIITOR («Săptămâna Tinerilor» la Filiala «O. Ghibu»)


Elena VULPE, director al Filialei O. Ghibu”

Astăzi se vorbeşte mult despre criza generaţiilor. Specialiştii însă remarcă, că atât «Generaţia X», cât şi « Generaţia Y» au aceleaşi caracteristici esenţiale şi nici o generaţie nu este inferioară sau superioară alteia. Printre principalele motive ale «prăpastiei» dintre generaţii sunt invocate schimbările ce se produc privind nivelul scăzut de cultură şi educaţie. Tot mai mult se vociferează că generaţia actuală este lipsită de valori, dominante  fiind dimensiunea materială şi consumul anemic de cultură, ce au efecte mai puţin benefice pentru societate. Prin programul «Săptămâna Tinerilor», care reflectă strategiile BM «B.P. Hasdeu» în susţinerea şi promovarea noii generaţii, Filiala «O. Ghibu» vine să spulbere aceste interpretări. Acţiunile culturale desfăşurate aici au demonstat că biblioteca este un spaţiu adecvat de socializare pentru tinerii care vor să se manifeste plenar, descoperind aici un univers unde se reflectă istoria experienţilor şi a proiectelor de viitor, informaţii utile pentu viaţă, minte şi învăţătură. Programul a inclus în agendă diverse forme de activităţi, unite sub logoul Biblioteca este şcoala vieţii care ne învaţă nu pentru notă sau certificat, ci pentru nevoile imperioase ale existenţei şi misiunea pe care o avem în societate (Aurel Filimon). Un apel militant pentru tineret şi o demonstraţie în plus a priorităţii manifestate de biblitecă pentru aceste categorii de cititori, care prin activităţi concrete sunt vizualizaţi, remarcaţi, susţinuţi şi motivaţi de a fi protagonişti ai unor manifestări ce răspund intereselor şi aspiraţiilor juvenile.

Printre ele vom menţiona dezbaterea publică Problema elitei: conducători şi lideri, organizată în parteneriat cu FNLT (Forumul Naţional Legislativ de Tineret) din R. Moldova «Parlamentul Tinerilor» prin reprezentanţii săi: preşedintele Sergiu Begenaru şi Irina Caisân, preşedinta Comisiei externe. În cadrul dezbaterii au participat tineri studenţi de la USM şi elevi de Liceul «V. Alecsandri», reprezentanţi ai Fracţiunii Europene şi a Verzilor din «Parlamentul Tinerilor», care au avut o întâlnire cu viceministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a RM în anii (2005-2009)- Valeriu Ostalep. Discuţiile s-au axat pe existenţa sau lipsa unor exemplari lideri politici în RM, unde tinerii şi-au expus activ opiniile cu privire la personalitatea şi calităţile unui veritabil lider. O altă temă importantă a vizat rolul tinerilor în viaţa social-politică, tinerii susţinând ideea că doar de generaţia tânără depinde viitorul prin care se va constitui o elită nouă, care va pune în prim plan nu intersul personal, ci destinele ţării. Concluzia unanimă a acestei întâlniri a fost că fără un sistem de educaţie eficient şi constructiv este imposibil de a avea adevăraţi lideri ai societăţii.

         Societatea noastră trece printr-o gravă criză de umanitate, de aceea tinerii au nevoie, indiscutabil, de un ideal pentru modelarea propriei personalităţi, care îşi poate contura orizonturile prin lecturi, sete de autodepăşire prin căutarea adevărurilor, escaladarea noilor culmi ale cunoaşterii. Acestea au constituit reperele discuţiei Avem nevoie de un ideal în viaţă. Tinerii de la Liceul «M. Eliade», clasa profesoarei Maria Paraschiv au identificat noile valori ale generaţiei actuale, conturând coordonatele unui model de viaţă. Opiniile au fost diverse, fiind axate pe teme actuale cum ar fi criza generaţiilor, noile valori, viitorul modelelor. Spre deosebire de idealul românesc, axat pe «modelul tinereţii» definit de Mircea Eliade prin «eternitatea» creaţiilor spirituale, pentru tineretul european de astăzi, imaginea omului ca model de umanitate se referă la modelul german, omul datoriei morale, în timp ce pentru americani, un astfel de model este omul acţiunii imediate, al dorinţei de a deţine întîietatea în toate şi printre toţi. Din păcate, oponenţii au constatat că noile valori ale tineretului de azi depind de elite, de clasa politică, care trebuie să producă o schimbare benefică pentru societate. Azi dimensiunea materială devine fundamentală, consumul cultural este subjugat de criteriul material, care dă configuraţie aspiraţiilor juvenile, dându-se prioritate condiţiilor inerente unui trai decent, la limita modestiei suportabile.
          O altă temă incitantă pentru tineri a fost discuţia Axiologia educaţiei şi criza valorilor, susţinută de dr. Larisa Cuzneţov, care a antrenat studenţii de la UPS «Ion Creangă» într-un dialog asupra eu-lui axiologic, prin care cultura umană este de neconceput fără de om, educaţie şi valorile care modifică viaţa, statutul personalităţii, faptele omului.
        Discuţia a fost un preludiu pentru desfăşurarea unei mese rotunde Educaţie şi formare. Valoarea sentimentului şi sentimentul valorii, dezbătută de un grup de studenţi de la ULIM, ghidaţi de prof. Serafima Sava, care a precizat că educaţia, ca proces de formare şi dezvoltare a personalităţii, presupune cunoaşterea şi interiorizarea valorilor culturale, prin care individul se integrează în societate. Vizavi de educaţia pentru valori şi prin valori, au opinat mai mulţi studenţi care au dezvăluit adevăratele coordonate ale existenţei noastre: onestitatea, altruismul, prietenia, curajul, ataşamentul, iubirea aproapelui, înţelepciunea, politeţea, care nu pot depăşi circumstanţele ostile fără prezenţa adevărului, a binelui, a dreptăţii şi a frumosului. Prezentarea de carte V. Pastuh Aspecte psihologice ale educaţiei a impresionat elevii de la Liceul «V. Alexandri» (clasa profesorului Viorel Ţurcanu) prin reiterarea unor teme de stringenţă actuală: tipuri de personalitate şi etapele dezvoltării ei, modelarea lingvistică a fiinţei umane, influenţa emoţiilor juvenile asupra gândirii, autorul relevând importanţa lor prin exemple convingătoare.
         Prin susţinerea şi participarea la proiectele bibliotecii, tinerii au avut posibilitatea de a-şi manifesta spiritul creativ, activismul social, competenţa şi energia specifică adolescenţei.