marți, 20 decembrie 2011

Prezentarea volumului “Simbolurile naţionale ale Republicii Moldova”


Liliana JUC,
şef oficiu copii
filiala “Târgovişte”

 Cartea  dedicată simbolurilor naţionale ale Republicii Moldova a  fost elaborată sub egida Instituului de Studii Enciclopedice al  Academiei de  Ştiinţe a Moldovei. La 7decembrie 2011, volumul a fost prezentat la Biblioteca «Tărgovişte», avându-i ca invitaţi pe: Victor Juc, doctor în filosofie, Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM, Constantin Manolache, doctor în politologie, Mihai Adaugi, doctor în istorie,  Ion Xenofontov, doctor în istorie, cercetători ştiinţifici la Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM. Participanţi la  prezentarea de carte -  elevi de la Liceul Dante Alighieri, Şcoala Polivalentă Nr. 9, precum şi profesori de istorie, alte persoane interesate de istoria neamului.

Acest volum documentar-ştiinţific are un conţinut variat, incluzând mai  multe elemente ale  simbolisticii naţionale - drapele, steme, imnuri, sigilii, monede, precum şi câteva tipuri de vestimentaţie. Introducerile compendiare sunt precedate de istoricul apariţiei şi adoptării emblemelor statale respective. Materialul este prezentat într-un limbaj inteligibil, ce nu abundă în termeni ştiinţifici, fapt ce facilitează lectura  cititorului fără pregătire istorică. Capitolele  desăvârşite prin surse imagistice, fotografii, anexe (cu indicarea exactă a adreselor de conservare), ajută la formarea unei impresii adecvate despre subiectele şi obiectele tratate. Multe aspecte din carte sunt redate în premieră, cititorul va găsi o trecere în revistă a evoluţiei stemelor, drapelelor, distincţiilor de stat (ordine şi medalii), a istoricului monedei Ţării Moldovei, a însemnelor heraldice şi vexilologice ale Forţelor Armate şi cele ale Vămii etc.

Simbolurile sunt abordate în plan istoric şi sub aspectul contemporaneităţii. Autorii au reuşit să creeze un tablou coerent  şi clar al genezei însemnelor tratate, cu indicarea originilor şi a condiţiilor în care au apărut şi evoluat.  Volumul comportă o încărcătură patriotică şi civică, el cultivă un respect conştient faţă de simbolurile formatoare ale persoanei, fiind o lucrare de o mare utilitate şi reală notorietate pentru publicul cititor.