miercuri, 28 decembrie 2011

STRATEGIA DE FORMARE CONTINUĂ A BIBLIOTECARILOR DIN SISTEMUL NAŢIONAL DE BIBLIOTECI


Mariana Harjevschi

Recent, luni, 26 decembrie 2011, Asociaţia Bibliotecarilor din R.M., împreună cu Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională (BAI) a Universităţii de Stat din Moldova a avut o întrevedere cu Dl. Boris FOCSA, Ministrul Culturii şi Dna Olga Bîrlad, şef Direcţia Programe Naţionale din cardul Ministerului Culturii. La această întrunire au participat reprezentanţi din partea instituţiilor menţionate, printre care menţionăm: Ludmila Costin, preşedinte ABRM, dr. Nelly Turcan, prodecan, Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, USM, Ludmila Corghenci, vicepreşedinte ABRM şi Mariana Harjevschi, vicepreşedinte ABRM.
Subiectele discutate în cadrul întrunirii s-au referit la strategia de formare continuă a bibliotecarilor din sistemul naţional de biblioteci propus de Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională, în cooperare cu ABRM, precum şi la mecanismul de desfăşurare a procesului de formare profesională.

Ministerul Culturii, a salutat propunerea de a organiza cursuri dе formarе profеsională соntinuă în сadrul Сеntrului dе Formarе Сontinuă a Univеrsităţii dе Stat din Moldova şi de a sprijini această iniţiativă în cooperare cu reprezentanţii administraţiei рubliсe loсale. Totodată şi Ministerul Educaţiei a asigurat deschidere şi bunele intenţii spre colaborare.  

Mentionăm că prin coincidenţă, această întrunire a fost parte a proiectului Publika TV "O zi cu Publika.md". Pentru a vizualiza secvenţe de la această întîlnire accesaţi: http://www.publika.md/video-cum-se-desfasoara-o-zi-de-munca-a-ministrului-culturii--boris-focsa--aflati-la-o-zi-cu-publika-md_633631.html

Pe parcurs, revenim cu detalii privind subiectele cursurilor de perfecţionare şi recalificare,  precum şi orarul desfăşurării acestora.

Vă încurajăm să urmariţi şi informaţiile ce vor aparea pe site-ul ABRM la acest subiect.