marți, 10 ianuarie 2012

CLUBUL MULTICULTURALISM: CU EMINESCU PE MERIDIANELE LUMII

Elena VULPE, director al Filialei "O. Ghibu"

Pe data de 10 ianuarie curent, la Filiala O. Ghibu, a avut loc prima şedinţă a noului Club cu genericul Multiculturalism, care şi-a propus scopul de a recepta valorile universale în raport cu literatura română prin strategii variate de lectură, utilizând impresiile postlecturale, lectura interpretativă pentru formularea unor judecăţi proprii, atitudini şi valori. În cadrul procesului de globalizare a culturii, este important ca tinerii să-şi formeze unele reprezentări proprii asupra diversităţii culturale prin încadrarea scriitorilor români în context literar universal, raportat la epocă şi curent literar, teme, motive. Tocmai acest obiectiv a fost urmărit în cadrul discuţiei Eminescu pe meridianele lumii, prilejuită de Ziua naşterii poetului nostru naţional, care are cele mai mari tangenţe şi interferenţe cu procesul literar universal. Discuţia a fost animată de scriitoarea Eugenia Bulat şi elevii de la liceele Minerva şi M. Eliade, care au opinat asupra universalităţii geniului eminescian, a înrudirii poetului cu mai multe culturi ale lumii, în special cultura germană, italiană, franceză, chineză. În acest context, au fost amintite eforturile tânărului student de laViena şi Berlin, care, în aceste metropole ale culturii occidentale, a căutat să se alinieze marilor idei ale timpului său. Elevii au sesizat, în opera lui Eminescu, amprente din Nietzsche, Novalis, Shakespeare, din mitologia indiană.

Drept un material teoretic suplimentar în abordarea temei propuse a avut Prezentarea de carte Eminescu - Mă topesc în flăcări, care a aprofundat cunoştinţele elevilor asupra conceptului universal al creaţiei eminesciene prin dialoguririle cu eminescologi din lume, realizate de Mihai Cimpoi. Prin prisma aprecierilor şi interpretărilor unor exegeţi notorii: Michel Steriade (Belgia), Rosa del Conte (Italia), Ion Miloş (Suedia), Ovidiu Vuia (Germania), Aurelia Rusu (Franţa) s-au făcut trimiteri la antici, la filosofia budistă, la Goethe, la Kant şi Hegel, la Heidegger, ajutându-le elevilor să-l descopere pe romanticul Eminescu, însetat de cunoaştere, cuprins de setea de iubire şi nostalgia absolutului. Prin impactul acestei cărţi, tinerii l-au descoperit pe Eminescu în diverse ipostaze: omul tragic, omul total, omul universal, cultivându-le dorinţa de a-l cunoaşte pe Eminescu mai amplu, în context universal.

Astfel, prin activitatea acestui club, Filiala susţine procesul instruirii în instituţiile de învăţământ, creând un suport informaţional adecvat noilor strategii ale şcolii moderne, ajutând elevii în pregătirea temelor pentru acasă şi integrării tinerilor în circuitul valorilor universale.