marți, 17 ianuarie 2012

PROCESUL DE FORMARE CONTINUĂ A BIBLIOTECARILOR DIN TOATE REŢELELE DE BIBLIOTECI

Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională din cadrul Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a Universităţii de Stat din Moldova, cu sprijinul Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, initiază procesul de formare continuă a bibliotecarilor din toate reţelele de biblioteci. 

Cursurile vor fi organizate în cadrul Centrului de Formare Continuă a Secţiei Formare Continuă a USM, care îşi desfăşoară activitatea conform legislaţiei în vigoare, certificatele/diplomele de absolvire fiind recunoscute în procesul de atribuire a gradelor de calificare, promovare în post, avansare în carieră. 

Formarea continuă sa va realiza prin cursuri de iniţiere pentru dobîndirea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru desfăşurarea profesiunii de bibliotecar, de recalificare, de perfecţionare (organizate de 2-3 ori per an), de modernizare şi actualizare a cunoştinţelor şi deprinderilor. Cursurile vor fi organizate pentru specialişti din diferite structuri ale bibliotecilor – catalogatori, bibliografi, angajaţi din relaţiile cu publicul etc., pe teme şi subiecte de interes, precum şi pentru angajaţi în diferite posturi – directori, şefi servicii/oficii şi alţii. În procesul de predare vor fi antrenaţi cadre didactico-ştiinţifice, precum şi specialişti-practicieni cu abilităţi de formatori. Primele cursuri vor fi organizate incepînd cu 20 februarie 2012:
Taxa preventivă de participare la cursuri – 700 (sapte sute) lei (ajustări minore pot interveni). Taxa include cheltuielile legate de procesul didactic şi cazare, care poate fi achitat integral sau parţial (procesul didactic fiind obligatoriu, iar cazarea şi diurna fiind la discreţia cursantului). Cheltuielile ce ţin de deplasare şi hrană pot fi acoperite de către instituţia, care deleagă cursanţii ori individual de către cursanţi sau personal de către cursant. Taxa poate fi achitată prin virament, precum şi individual, în prima zi de curs.

Pentru înscriere Vă rugăm să completaţi fişa de înregistrare, aceasta fiind trimisă până la 5 februarie 2012 la adresa: catedra.biblioteconomie@gmail.com

Totodată în scopul bunei organizări, concordării procesului de formare continuă a bibliotecarilor cu necesităţile şi interesele domeniului practic, Vă rugăm să completaţi următorul chestionar, care rugăm să fie transmis până la 1 februarie 2012 la adresa: lcorghenci@ulim.md.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta: