luni, 6 februarie 2012

CLUBUL LOGOS ÎN ACŢIUNE LA BIBLIOTECA TRANSILVANIA

Zinaida BILEAC, şef serviciul adulţi, Filiala „Transilvania”

Joi, 2.02.2012 în cadrul Clubului Logos s-a desfăşurat o şedinţă cu tema „Temperanţao virtute a personalităţii şi problema desfrânării”, la Filiala Transilvania. Celor cărora le place să scrie, să-şi deschidă sufletul şi să-şi demonstreze talentul şi creativitatea prin cuvinte, au luat parte la această şedinţă inedită. Evenimentul s-a derulat într-un decor festiv, înfrumuseţat de prezenţa elevilor de la Liceul „Gaudeamus”, cl. a X-XII-a, şi un public numeros care a manifestat nu numai o prezenţă impunătoare, dar şi o antrenare activă în dezbaterile şedinţei.

Cu inocenţa şi spontaneitatea vârstei, liceenii au discutat aprins şi cu o bucurie, care într-adevăr a meritat toate eforturile depuse în organizarea acestei întâlniri despre problemele desfrânării, care este o problemă mare a societăţii, despre dragoste, temperanţă, dacă sunt ele nişte capacităţi care ţin sub control instinctele noastre?, ori nu, etc.

Moderatoarea Clubului, profesoara de istorie, Tatiana Doibani a reuşit prin informaţiile, mesajele selectate să-i includă în această atmosferă, ei ascultând cu interes despre cele relatate. Astfel, cei prezenţi au aflat că, “prin porunca a şaptea din cele Zece porunci din Sfînta Biblie, sunt oprite toate cugetele şi dorinţele necurate, toate cuvintele şi faptele necuviincioase de care creştinul trebuie să se ruşineze înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor. Creştinul trebuie să se păzească curat. Desfrânarea este un păcat mare. Dar ce este păcatul? Desfrânare, lăcomie, mândrie, lene, invidie ş. a.  Cei ce se fac vinovaţi de astfel de păcate, nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu”.

Comentariile referitoare la tema dată urmate de cele ale elevilor, au demonstrat actualitatea temei, ei venind cu propriile viziuni critice, şi transformând întâlnirea într-o incitantă discuţie.
S-au făcut referinţe la limitele morale în relaţiile intime, la neprihănire, monogamie, cununie, căsătorie.     
Căsătoria este formarea familiei pentru stabilirea relaţiilor intime între cei doi, ca prin familie să fie responsabilizată legătura intimă între ei. Fidelitatea în relaţia celor doi este importantă. Dacă totuşi prin patimă am căzut în desfrânare?   

Au răsunat câteva sfaturi pentru creştini:
Puterea duhului. Omul decăzut de unul singur nu poate face acest efort. De ce? Pentru că mrejele sunt invizibile. Este nevoie de rupt, de tăiat, de dezlegat legăturile într-un mod deosebit. Taina pocăinţei. Mărturisirea este taina prin care ne curăţim duhovniceşte.
Taina împărtăşaniei este taina prin care ne unim cu Hristos în Dragostea Cerească care este viaţa veşnică.