luni, 13 februarie 2012

FORMAREA CONTINUĂ A BIBLIOTECAILOR

În rezultatul întrunirii din 9 februarie 2012 a responsabililor de la Centrul de Formare Continuă a USM, profesorilor universitari de la Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă informaţională USM, a membrilor Biroului ABRM, a preşedinţilor de secţiuni ABRM, au intervenit unele modificări privind organizarea acţunilor de formare continuă, anunţate pentru luna februarie 2012:
 • cursul de recalificare pentru bibliotecarii cu studii superioare ne-speciale şi medii de specialitate (800 ore) se amână din motive obiective, termenul organizării acestuia fiind anunţat ulterior;


 • termenul de înscriere la cursul de perfecţionare „Catalogarea documentelor. Colecţii de bibliotecă "este extins până la 17 februarie 2012, ora 13:00;

 •  
  Pentru a Vă înscrie la cursul de perfecţionare este suficient la moment să trimiteţi Fişa de înscriere la adresa: catedra.biblioteconomie@gmail.com (ori să telefonaţi la unul dintre numerele de telefoane indicate mai jos) şi să Vă prezentaţi la cursuri la data fixată – 20 februarie 2012, ora 9.00, aula 423, etaj 4, bloc Central USM, Catedra Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională (str. A. Mateevici, nr. 60).
   
  Cursul de perfecţionare se va începe, dacă se vor înscrie nu mai puţin de 15 persoane. Informaţia despre prezentarea la cursuri va fi plasată pe site-ul ABRM.
   
  În prima zi a cursurilor veţi fi informaţi asupra aspectelor organizaţionale şi veţi primi documentele necesare (contract, cont de plată) pentru înmatriculare la curs.
   
  Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta:
  Detalii despre perfectarea şi achitarea contractelor, contactaţi – dr. Maria Bârcă, conf. univ. – tel. (373 22) 57 74 86