miercuri, 1 februarie 2012

PARTENERI CU BIBLIOTECA – PRIETENI CU CARTEA


Maria CERNELEANU,
învăţătoare, grad didactic I,
şc.-gr. nr. 152 „Pas cu Pas”,

Timpul a demonstrat că putem obţine rezultate deosebite atunci cînd în educaţia copiilor se implică mai mulţi parteneri. Activităţile desfăşurate în colaborare cu personalul de la Biblioteca „Ştefan cel Mare”, au extins cercul de prieteni şi au contribuit la atingerea unor obiective, dezvoltînd la copii imaginaţia, spiritul de observaţie, atenţia, gustul pentru lectură. Elevii au înţeles că mai există o alternativă pentru calculator şi pentru petrecerea timpului liber.
Activităţile dedicate cărţii contribuie la cunoaşterea şi valorificarea patrimoniului cultural şi spiritual. Elevii şi-au dezvoltat achiziţiile legate de scriitorii întîlniţi în manuale sau de oamenii de cultură ai ţării noastre şi nu numai, şi o vor face şi pe parcurs. Calitatea acestor achiziţii se reflectă în rezultatele lor la învăţătură şi formarea abilităţilor sociale, în comportamentul pe care elevii îl au acum în diverse situaţii.
Fiecare întîlnire presupune:
- implicare din partea elevilor  si cunoaşterea operei, personalităţii date;
- un comportament corespunzator situatiei in care ne aflam;
- relaţionare şi cu alţi elevi de la alte şcoli, care colaborează cu biblioteca;
Cultivarea dragostei pentru lecturare la elevi se face treptat, dar cu paşi siguri începînd cu pregătirea sistematică şi pentru ore şi atunci cînd au dorinţa de a comunica colegilor noi informaţii. Ei trebuie să lectureze informaţia, să-şi aleagă subiectul şi modalitatea de prezentare în faţa colegilor, care la rîndul lor vor veni cu întrebări de clarificare.

Practicarea întîlnirilor cu scriitorii se realizează prin promovarea cărţii şi prin prezentarea de carte. Împreună cu elevii am participat la diverse întîlniri cu scriitorii, prezentări de carte, expoziţie de icoane, desene, care au fost organizate inclusiv la bibliotecă.
S-au încununat de amintiri plăcute întîlnirile cu Claudia Partole, Ianoş Ţurcanu, Titus Ştirbu, Ion Hadîrcă, Manole Neagu, Ada Zaporojan, Nicolae Dabija. Dar cît de mult valorează un autograf dat la întîlnire chiar de scriitor. Tot în incinta bibliotecii împreună cu elevii s-a desfăşurat şi şezătoarea „Basmele lui Ion Creangă”, unde şi bibliotecarele s-au inclus în rol de participante.
În ultimii ani este o tradiţie ca la mijloc de gerar, la 15 ianuarie, împreună cu bibliotecarele de la „Ştefan cel Mare” ne deplasăm pe Aleea Clasicilor, în faţa bustului Marelui Poet, unde fiecare de la mic la mare, recită versurile Eminesciene, care sunt actuale pînă azi. Cele mai solicitate au fost poeziile: „De ce nu vii?”, „Somnoroase păsărele”, „Lacul”, „Şi dacă”, „Revedere”, „Luceafărul”, „Pe lîngă plopii fără soţ”, „Ce te legeni?”, „Fiind băiat, păduri cutreeram...”, „Şi dacă”, „Povestea codrului”, „La mijloc de codru des”, „Revedere”  ş.a.
Prietenia cu cartea din biblioteca „Ştefan cel Mare” se menţine datorită celor deschişi spre colaborare, d-na Caterev Cristina, Bulibaş Victoria, Ciornaia Lidia. De cîte ori am păşit noi împreună cu elevii şi părinţii, pragul acestui edificiu au găsit cartea dorită şi timp să recomande alte surse la tematica solicitată. O bibliotecă cu toată bogăţia sa este funcţională datorită promotorilor săi, celor ce ţin făclia aprinsă la căpătîiul cuvîntului, versului, prieteniei şi omeniei.
     O lumînare aprinsă nu pierde nimic din lumina ei aprinzînd şi alte lumînări, doar se face mai multă lumină.