luni, 20 februarie 2012

SĂPTĂMÂNA GRIGORE VIERU LA FILIALA „TRANSILVANIA”


Ludmila Capiţa,
Bibliotecar principal, Filiala „Transilvania”

Moto: ,,Poet izvorul şi clipa...” – toate acestea se numesc atât de simplu, atât de drag, atât de proaspăt şi atât de curat, atât de matern şi atât de etern – Grigore Vieru!”


În memoria lui Grigore Vieru, Filiala „Transilvania” a organizat în perioada de 13-19 februarie 2012  – „Săptămâna Grigore Vieru”.
Programul Săptămânii a inclus diverse activităţi pentru diferite categorii de utilizatori ca:  medalionul literar Grigore Vieru  – o viaţă închinată neamului românesc”, în memoria Marelui Poet, Concurs de desen pe marginea creaţiei lui Gr. Vieru pentru cei mici, concurs de creaţii proprii dedicate lui Gr. Vieru, cu genericul „Grigore Vieru – poet al neamului” şi poezii dedicate poetului, concurs literar „Grigore Vieru – poezie patriotică”, ore de lectură, recital de poezie, ora poveştii, discuţii şi prezentări de cărţi.
Menirea programului a fost punerea în valoare a operei lui Grigore Vieru, descoperirea şi redescoperirea mesajului şi a valorilor promovate de însuşi poetul.
 A fost semnificativ faptul că startul activităţilor dedicate Marelui Poet, l-au dat elevii clasei a III-a „D” a şcolii primare „Gr. Vieru”, fiind ctitorul spiritual al şcolii, prin susţinerea unui recital de excepţie Rugăciune pentru mama, îndrumaţi de profesoara Viorica Nichita, care au omagiat prin vers, cânt şi competiţie ziua de naştere a poetului nostru naţional: Grigore Vieru. Pasiunea şi curiozitatea de a pătrunde în tainele operei vierene, i-a determinat pe elevi să se pregătească, mai mult decât la celelalte activităţi desfăşurate până acum la bibliotrecă.
Cu mult dor de Grigore Vieru elevii au recitat poezii din creaţia poetului, precum şi din creaţia lor proprie, ca: Camaşele, Două mere, Mama, În limba ta, Legământ, Patria şi graiul. Recitalul de poezie ne-a demonstrat încă o dată că poetul e viu prin nemuritoarele sale poezii.    
Firul de iarbă, raza de soare, izvorul, pâinea cea caldă, făptura mamei, limba română, neamul şi plaiul strămoşesc, toate îşi găsesc rostul şi locul în versurile poetului. Copiii ne-au uimit cu creaţiile sale proprii, vreau sa menţionez câteva din ele:
Rotaru Tina-Alexia – El e Vierul inimilor noastre / Ce-au lăstărit, ca-n primăvară glia / Noi am zburat cu dânsul printre astre / El ne-a-ndulcit cu drag copilăria
Leu Nichita –  Gândul către tine / Rămâne mereu / Inimi zdrobite / Găsit-a ceasul greu / O mare durere / Regrete tîrzii / Eternă amintire / Vrem să ne fii / Icoană curată / ti printre noi / Rod de iubire / Unduie-n noi.
Copiii au dat dovadă de creativitate, ingeniozitate, realizând în baza celor citite câte o cărţulie, desenată de ei înşişi, conţinând elemente din opera poetului, fiind în forme de: Hronicul vieţii (manuscris), Două mere, Camaşă, Carte, Fluturaş, Albină, Casa părintească nu se vinde, Soare.
Un eveniment demn de remarcat al „Săptămânii Grigore Vieru” l-a constituit organizarea la 15 februarie a medalionului literar „Gr. Vieru – o viaţă închinată neamului românesc”.
La activitate s-a dialogat pe marginea versului poetului, s-a recitat, s-a cântat şi toţi cei invitaţi au simţit prezenţa spiritului său, care a planat peste noi cu zâmbetul inconfundabil.
        A fost o adevarată sărbătoare a neamului. Din dialogul ce a avut loc, elevii s-au convins, că poetul prin intermediul versului ne învaţă, să iubim natura şi s-o ocrotim, să iubim munca şi s-o facem cu dragoste, şi mai ales să ne iubim graiul, părinţii şi Patria.
    
Momentul care a culminat suita de activităţi închinate lui Gr. Vieru a fost şi desfăşurarea concursului literar cu genericul „Grigore Vieru – poezie patriotică”, în cadrul Cenaclului „Ceaiul de la ora patru” şi s-a axat pe una din temele majore ale poeziei poetului – patriotismul, istoria, identitatea şi problema naţională.
Dna Alexandra Tănase, moderatoul concursului a făcut o trecere în revistă a înregii creaţii a Marelui Poet. A vorbit despre moştenirea literară pe care ne-a lăsat-o Grigore Vieru.
„Gr. Vieru a fost mai mult decât un simplu poet, a fost un patriot. În proză, poezie a evocat satul, casa părintească, oamenii de la ţară, mereu a încercat să unească Basarabia cu Patria mamă, a încercat să arate lumii întregi că este patriot”.
Momentul emoţionant şi special a fost vizionarea şi ascultarea cu multă atenţie a Discursului lui Gr. Vieru în Piaţa Marii Adunări Naţionale (1989), pus  pe calculator.
Juriul format din patru persoane: președintele juriului dn. Vitalie Andoni, profesor de istorie la Lic. Teoretic „Gaudeamus”, dna Eudochia Costiuc, profesoară de limba engleză la Lic. Teoretic „Gaudeamus”, dna Valentina Curechi, profesoară de limba română la Lic. Teoretic „Gaudeamus” şi Ana Gabor, elevă în clasa 12-a, Lic. Teoretic „Gaudeamus”, au apreciat obiectiv şi transparent concurenţii încadraţi în concurs.
La concurs au participat 25 de persoane, elevi ai claselor a X-XII-a de la Lic. Teoretic „Gaudeamus”. Atmosfera creată în sală, ne-a predispus spre receptarea sensibilizantă a poeziilor, cântecelor şi ideilor adânci, care ne cuprindeau de o plăcere adevărată de a auzi şi de a înţelege. Au fost recitate poeziile: Basarabia, Tricolorul, Rugă pentru Moldova, Chipul în noapte răsfrânt, Salvaţi-vă prin muncă, etc.
Concurenţii au susţinut „cu brio” concursul, dând dovadă de calităţi artistice extraordinare şi suflu creativ, iar cei mai activi şi inspiraţi au fost premiaţi şi stimulaţi de către Bibliotecă pentru a participa în cadrul activităţilor culturale pe viitor, cu diplome şi seturi de cărţi din colecţiile bibliotecii.                                                                                                                            
Cuprinşi de emoţii, participanţii au interpretat cu multă dragoste cântece pe versurile lui Grigore Vieru „Reaprinde-şi candila”. A fascinat sala cu vocea sa eleva Cristina Buhnă cu cântecul Pentru ea.
Menţionăm deţinătorii locurilor de frunte:
Locul I. – Alexandra Costache, eleva cl. a XI lm1
Locul II. – Hămuraru Diana, eleva  cl. a XI lm1 şi Ţurcan Irina eleva cl. a XII-a lm.1
Locul III. – Croitoru Daniel, elev al cl. a XI lm1, Perici Mihaela, eleva cl. a XII lm1.
De premii speciale au beneficiat: Corina Ursu, Ina Baciu, Cristina Buhnă, Mihaela Petrici, pentru fidelitate şi participarea la toate şedinţele Cenaclului, de la înfiinţare şi până în prezent.
La finalul activităţii participanţii au avut parte de o provocare-surpriză, constituind o tombolă cu extragerea numerelor norocoase, primind mici premii. Iar premiul surpriză a fost o invitaţie la placinte şi un premiu bănesc în sumă de 100 lei.
Concursul a dăruit posibilitatea să pătrundem în adâncul creaţiei lui Grigore Vieru, în gândurile sufletului şi frumuseţea ideilor. Datorită acestui concurs participanţii au crescut spiritual şi s-au îmbogăţit în planul literar.
Ar fi fost o banalitate, dacă treceam cu vederea Concursul de desene cu genericul „Gr. Vieru în viziunea copiilor”, desfăţurat în colaborare cu copiii de la şcoala primară „Gr. Vieru”.
Copiii în desenele prezentate au întruchipat gândurile, eroii, momente din creaţia poetului cu multă măiestie şi abnegaţie. ţin să menţionez câteva lucrări prezentate la concurs:
Casa părinteacă, Cum se spală ariciorii, Plaiul meu, Frumoasă-i limba noastră, De leagăn, Greeraşul, Soare, soare frăţior, etc. Cele mai reușite au fost premiate cu diplome.
În mod deosebit au atras atenţia publicului  participant la activităţi expoziţiile prezente în bibliotecă: Simbol al redeşteptărilor inimilor şi Sunt suflet din sufletul neamului meu.
 Toate aceste activităţi s-au desfăşurat cu mult succes, interesant şi variat atât în incinta bibliotecii cât şi extramuros, ca exemplu simpozionul „Poetul timpului”, petrecut la Liceul Teoretic „Gaudeamus”.
Numai un poet care aşează alături cuvinte sacre ca: Grai, Mamă, Patrie, Iubire are dreptul a se numi Poet naţional. Numai el merită cununa recunoştinţei noastre. Prin cele mai simple cuvinte, suflate cu aurul talentului său, poetul ne sensibilizează sufletul, ne face mai luminoşi, mai patrioţi, mai români.
Avem sfânta datorie de a-i citi sclipitor de frumoasa-i şi înţeleapta-i poezie. Căci fără roua verbului matern, pe care ni l-a dăruit cu generozitate maestrul, sufletul nostru s-ar ofili ca floarea pe timp de arşiţă.