marți, 1 mai 2012

23 APRILIE SĂRBĂTORIT DE COMUNITATEA BIBLIOTECARĂ CU MULT FAST

De ziua lor bibliotecarii din Republica Moldova s-au adunat la Filarmonica Naţională. Sala arhiplină a demonstrat coeziunea peofesională şi dorinţa de a împărtăşi bucuriile, experienţele.

Bibliotecarii din toate tipurile de biblioteci au primit felicitări din partea Doamnei Olga BÂRLAD, şef direcţie Politici culturale în teritoriu, Ministerul  Culturii; Doamnei Lilia BOLOCAN, director general AGEPI; Domnului Evan TRACZ, directorul Programului Biblioteci Globale, Moldova.


Concursul Naţional „Cel mai Bun Bibliotecar al anului …”, fiind la cea de-a 21-a ediţie, este o modalitate eficientă de promovare a celor mai buni specialişti în informare şi documentare. Acest Concurs este organizat anual de către Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) în scopul identificării şi valorificării potenţialului creativ al resurselor umane din biblioteci, amplificării imaginii şi poziţiei bibliotecarului în comunitatea profesională. Astfel, din partea Bibliotecii Municipale "B.P. Hasdeu" la Concursul "Cel mai bun bibliotecar al anului 2011" au fost nominalizaţi doi bibliotecari care au obţinut un punctaj relevant categoriei de biblioteci publice - Savela STARCIUC, şef serviciu, Centrul de Informare Europeană şi Aliona VÂRLAN, şef filială, Filiala de Arte "Tudor Arghezi".


Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) organizează anual Concursul Naţional Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării, scopul căruia este de a optimiza şi susţine gradul de profesionalism şi nota de originalitate în editarea publicaţiilor de profil, precum şi din ariile adiacente, importante pentru dezvoltarea domeniilor în care se produc membrii ABRM. La acest Concurs au fost cîştigate de Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu" următoarele categorii:
  • Premiul "Ion Madan" pentru lucrările: Colesnic, Iurie. Timp şi istorie: Autori de la "Viaţa Basarabiei" şi Colesnic, Iurie. Chişinăul din amintire.
  • Bibliologie. Premiul I: Creatori de ex-libris basarabeni: Mic dicţionar.
  • Biblioteconomie. Premiul II: Filiala "Transilvania". Portret din cuvinte şi Cronica devenirii noastre: Un CV al Bibliotecii "Transilvania" (1991-2010) (Filiala "Transilvania") .
  • Biobibliografii. Premiul I:  Viaţa printre cărţi: Lidia Kulikovski şi Un om al faptelor: Vasile Şoimaru (Filiala "Transilvania").
  • Biobibliografii. Premiul II:  Rapsodie teatrală: Paulina Zavtoni & Spiru Haret (Filiala de Arte "Tudor Arghezi").
  • Lucrări în alte domenii. Premiul I: Chişinăul în literatură: Antologie.
  • Materiale promoţionale. Premiul I: pungă, carnet, afişe, materiale promoţionale
  • Materiale promoţionale. Premiul II: Baza de acte normative „Monitorul de Chişinău”: afiş, pliant, semne de carte (Biblioteca Publică de Drept).
  • Premiu special pentru originalitate: Clubul „Biblioteca mov”: materiale promoţionale 


Ministerul Culturii al Republicii Moldova a acordat pentru bibliotecari Diplome de apreciere a muncii asiduu. Printre aceştia au fost şi bibliotecari din Echipa Hasdeu: Galina NEAMŢU, Margarita ŞCELICICOVA, Aliona VÎRLAN, Angela BORŞCI şi Mariana HARJEVSCHI.

Sărbătoarea bibliotecarilor a fost completată cu multe cuvinte frumoase adresate profesiei nobile ancorate cu muzică din partea studenţilor de la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice.

Evenimentul a fost condus de Daniel VODĂ, iar discursul de bază a fost susţinut de Mariana HARJEVSCHI, vicepreşedinte ABRM, director, Biblioteca Publică de Drept.

Sponsorii sărbătorii bibliotecarilor au fost: Biblioteca Municipală "B.P. Hasdeu", Camera Naţională a Cărţii, Compania "Moldpresa". Sincere mulţumiri Doamnei Svetlana BIVOL, director, Filarmonica Naţională "Serghei Lunchevici", membrilor concursurilor naţionale ale ABRM.

Tatiana COŞERI, preşedintele Filialei municipale ABRM