vineri, 18 mai 2012

ARTIST AL CUVÂNTULUI ANDREI STRÂMBEANU

Tatiana DONȚU,
sef oficiu, Filiala „Transilvania”

Și iată-ne din nou la „Ceaiul de la ora patru” din cadrul Salonului de lectură, care a devenit o tradiție la Biblioteca „Transilvania”. Scriitorul Andrei Strâmbeanu şi-a făcut apariţia în aplauzele elevilor şi ale profesorilor aflaţi la Salonul de lectură. Doamna profesoară Alexandra Tănase a dat startul evenimentului cu un frumos şi emoţionant discurs. Celebrul scriitor ne-a încântat cu frumoasele şi înţeleptele sale cuvinte, purtând o discutie liberă cu auditoriul, unul din subiectele abordate fiind referitoare la sursa sa de inspirație în ceea ce privește creația personală. Întâlnirea a fost moderată de Alexandra Tănase, prof. la Liceul „Gaudeamus” și directorul Bibliotecii „Transilvania”, Parascovia Onciu. Printre invitați au fost: ziaristul Constantin Tănase, profesoarele Valentina Curechi, Eudochia Hămuraru, Elena Orhei și bineînțeles elevii claselor a V-a, a XI-a și a XII-a de la Liceul „Gaudeamus”.

Scriitorul Andrei Strâmbeanu este scriitorul de excepție a generației noastre și a fost invitatul Salonului de această dată. Rar se întâmplă ca un scriitor să fie tentat de toate genurile literare, liric, epic şi dramatic şi să reuşească pe deplin performanţa de a crea astfel. E scriitorul care excelează în toate genurile, dar se impune și ca prozator. Un fior liric străbate întreaga sa creaţie, izvorâtă dintr-o sensibilitate aparte şi din nostalgia unui timp la care nu mai are acces decât prin rememorare în sens creator.

,,Domnul Andrei Strâmbeanu are un profil de scriitor complet”, începe prezentarea profesoara Alexandra Tănase. Este poet, prozator, critic, jurnalist. Are o creaţie bogată, iar prin cărţile sale dovedeşte colegialitate şi respect pentru breasla căreia îi aparţine. A îndeplinit diverse funcţii, între care: redactor la câteva reviste”. A fost onorant pentru noi să ascultăm mărturisirile scriitorului la avalanșa de gânduri: să iubim mama, copilăria, neamul, să fim oameni, să nu ucidem copilul din noi. Datorită emoţiilor, toţi elevii erau nerăbdători să îl cunoască pe celebrul scriitor Andrei Strâmbeanu. Recitalul de poezie aleasă şi interpretată de elevii Lic. „Gaudeamus”, a început cu prezentarea a câte o poezie, fragment de proză sau dramaturgie, alese din opera maestrului. Toți au găsit cuvinte speciale pentru a caracteriza cele relatate. Profesoara Elena Orhei, însoțită de elevi din cl. a V-a a Liceului „Gaudeamus”, a căror dirigintă este, a vorbit despre dragostea față de poezie a elevilor, care ne-a convins de acest fapt, audiind recitalul prezentat de ei. Copii maturizați prin poezie, prin sinceritatea cu care au recitat, ne-au copleșit enorm de mult. Mărturisirile, povețele, gândurile autorului au impresionat adânc audiența. Este un bărbat puternic, dar și un copil inocent, tată grijuliu… și un soț romantic.

O asociere face şi distinsul om de condei Constantin Tănase, domnia sa asociază omul, respectiv scriitorul, cu locul de baştină, care are o anume bunătate sufletească. Am descoperit în biografia lui Andrei Strâmbeanu un om deosebit, destul de timid, şi care respectă prea mult scriitorii. Complexe literare nu are. Şi-a făcut datoria ca scriitor şi ca părinte”.

Impresionați de poeziile alese, elevii procedează la o analiză pe larg a operei apreciind: ,,Andrei Strâmbeanu este un neomodernist care şi-a individualizat poezia. Evoluţia scriitoricească este spectaculoasă, apoi devine calmă. Scriitorul şi-a rotunjit vocaţia fiind poet, prozator, eseist, jurnalist. Critica literară o face cu modestie, impunându-şi punctul de vedere ca de la poet la poet. Îl interesează aspectul durabil al operei. În Încheierea deosebitei seri de primăvară, pictat în verde natural, slujitorul condeiului Andrei Strâmbeanu se destăinuie: ,,Nu m-am gândit niciodată să ajung scriitor, poet… Nici nu ştiu dacă sunt”… . „Citind poezie, divinizându-i pe poeţi, pe scriitori, am început să scriu poezie. Mă ţineam după scriitori. Scriitorul de astăzi a ajuns de râsul lumii. Nu mai este persoană publică. Mă apucă tristeţea când văd în ce condiţii sociale trăiesc scriitorii de astăzi”…

Emoţiile puternice cauzate de întâlnirea cu marele autor şi bucuria de a putea colabora cu scriitorul în mod direct sunt sentimentele întipărite în mintea şi sufletul elevilor. Au mulţumit pentru posibilitatea de a cunoaşte un mare scriitor al timpurilor noastre, de a putea dialoga cu dânsul în mod direct, de a afla ce se ascunde în spatele unui scriitor celebru şi de a cunoaşte tainele vieţii unei persoane atât de speciale.