joi, 10 mai 2012

DEZBATERILE PROFESIONALE - O CALE DE A ÎMBUNĂTĂŢI OFERTA PENTRU BENEFICIARI

      Eugenia PLĂMĂDEALĂ,
                                                  Bibliotecar principal, Filiala “Alba Iulia”

Tradiţionalele întruniri profesionale dintre bibliotecarii publici şi cei şcolari, care au loc sistematic la Filiala“Alba Iulia”, au menirea de a cimenta parteneriatul între bibliotecile publice şi cele şcolare, liceale, pe de o parte, dar şi de a dezvolta oferta printr-un schimb de experienţă avansată, prin dezbateri şi discuţii. Şi recenta întrunire a bibliotecarilor din 8 mai, care s-a desfăşurat cu un public de peste 30 de persoane profesionişti şi non-profesionişti în cadrul Atelierului profesional întitulat „Calea Ta spre cunoaştere: Activităţi de formare a culturii informaţiei pentru elevi” a avut un scop binedeterminat: dezvoltarea şi îmbunăţirea activităţilor de formare a culturii informaţiei. Atelierul a fost organizat de către Filiala „Alba Iulia” în parteneriat cu Direcţia Generală Educaţie, Ştiinţă, Tineret şi Sport din municipiul Chişinău, reprezentate de doamnele metodiste Liuba Arion şi Iustina Franţuz. Au participat şi colegi de la filialele BM „Târgovişte”, Visarion Bielinski, „Alba Iulia”.

Ne-am propus, din start, să îmbinăm teoria cu practica, propunându-le colegilor noştri-bibliotecari şcolari să vină cu tema pregătită – prezentări de liste bibliografice, reviste bibliografice, expoziţii de carte, lecţii de informare etc. În aceste prezentări ne-am implicat şi noi, cei de la “Alba Iulia”. Am invitat şi un reprezentant de la CID “Chişinău” pentru a prezenta colegilor noştri ultimele noutăti, recomandări metodice, repere bibliografice privind formarea culturii informaţiei la elevi. Dar, ni se pare că nu am fost înţeleşi corect, pentru că, spre atenţia celor adunaţi în sală s-au propus câteva comunicări interesante, chiar utile şi pentru filialele noastre pentru copii, dar nu am avut nici o prezentare de formare a culturii informaţiei.

De ce ne-am dorit acest lucru? Pentru că şi noi desfăşurăm astfel de activităţi în filialele noastre şi în auditorii, dorindu-ne să aflăm cum stau la acest capitol colegii noştri în vederea unei conlucrări eficiente, cu un impact maxim şi fără a ne dubla activitatea. Poate chiar pentru a organiza în comun unele asemenea activităţi. Sperăm să reuşim în timpul apropiat să conlucrăm mai activ. În deschiderea programului noi, in calitate de găzdă, eu am prezenat o revistă bibliografică la tema „Publicaţii elaborate şi editate de către BM “B. P. Hasdeu” în 2010 – 2011”, atrăgând atenţia publicului asupra volumelor editate, în special, în 2011, despre Chişinău şi oamenii lui, dar si asupra revistei BiblioPolis, ajunsă la 10 ani de la înfiinţare. În cadrul întrunirii au fost prezentate diverse forme de organizare a unor manifestări literar-cultural-informaţionale – biblio-caleidoscop; portret de creaţie; medalion literar; mozaic literar; oră de lectură. În biblio-caleidoscopul „Arta comunicării” prezentat de Elena Dragomir, bibliotecar la Liceul Teoretic „Vasile Lupu”, s-a atras atenţia asupra normelor de conduită ale elevului în comunitate. Această activitate reprezentând un sprijin curriculumului şcolar  în promovarea vorbirii corecte (excluderea cuvintelor „parazite” din vocabularul elevului). Ala Luchianţeva, bibliotecar la Liceul Teoretic „Petru Rareş” a prezentat o oră de lectură, îi zicem noi, intitulată „Bunavestire, o sărbătoare a sufletului”. Dânsa a organizat un ciclu de asemenea ore în cadrul cărora elevii au fost familiarizaţi cu conţinutul legendelor biblice despre o sărbatoare religioasă   sau alta, completate cu concursuri literar-tematice în care elevii au răspuns la întrebări pe marginea informaţiei receptate. Medalionul literar intitulat „Ion Creangă, un mărţişor pentru literatura română” a fost  prezentat de Maria Popa, bibliotecar în comuna Bulboaca. „...În cei 14 ani de activitate au rămas multe lucruri frumoase în inima mea”, ne mărturiseşte colega. Medalionul prezentat face parte dintr-un proiect elaborat de către bibliotecară la tema „Ion Creangă, cel mai frumos mărţişor”, proiect care a inclus un şir de victorine cu întrebări despre locurile unde a trăit şi a creat marele povestitor din Humuleşti. O altă activitate, un portret de creaţie intitulat „Un crin al Basarabiei, Liuba Dimitriu”, a fost prezentat de Tatiana Rusnac, bibliotecar la Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu”. De aici am aflat că, în cadrul liceului s-au desfăşurat mai multe activităţi dedicate scriitoarei Liuba Dimitriu dar şi străzii care-I poartă numele situată chiar în preajma liceului. Copiii au împărţit pliante tuturor locuitorilor acestei străzi, pentru a-i informa despre poeta Liuba Dimitriu care, ar fi implinit 110 ani de la naştere. Grupuri de liceeni au participat, în martie curent, la un parastas închinat poetei, apoi au vizitat şi Cimitirul Armenesc unde se odihneşte Liuba Dimitriu. Doamna Tatiana Rusnac a mai menţionat că „ar fi bine ca volumul de poezii “Crinii Basarabiei” să fie pe raftul fiecarei biblioteci din republică, deoarece creaţia Liubei Dimitriu ne îndeamnă să fim mai buni şi mai frumoşi la suflet…”.

În finalul programului colega mea, Lilia Stavciuc, a prezentat o oră de informare intitulată ”Servicii netradiţionale de informare şi comunicare cu utilizatorul - Biblioteca 2.0”, care a trezit interesul publicului prezent în sală. Iar Claudia Tricolici de la CID “Chişinău” a prezentat site-ul Bibliotecii Municipale “B.P. Hasdeu”, blogul “Chişinău, oraşul meu”, şi alte informaţii profesionale privind cultura informaţiei pentru elevi. Prin e-mail au fost distribuite participanţilor câteva documente despre cum se organizează Ziua Bibliografiei, Ziua de informare, precum şi pliantul Cultura Informaţiei. Sperăm ca acest atelier să fie întru cimentarea relaţiei de conlucrare dintre bibliotecari, pentru ca să avem urmaşi mai buni, mai inteligenti, mai informaţi, mai aproape de carte, bibliotecă, lectură.