vineri, 25 mai 2012

LANSAREA CĂRŢII "INFERNUL PLĂCERILOR IUBIRII" DE VLADIMIR HALIPLI LA FILIALA „TÂRGOVIŞTE”


Violeta Moraru
şef oficiu, Filiala “Târgovişte”

 Sufletul omului este înaripat de dragoste. Dragostea nu are vîrstă, identitate, limite. Ea vine ca o avalanşă şi înnobilează orice fiinţă, făcînd-o mai tandră, mai bună. Dragostea deţine întîietatea în topul celor mai des întlnite teme din literatură, muzică, pictură. Şi mereu va fi aşa, căci iubirea este inepuizabilă, irepetabilă şi niciodată nu ajung cuvinte să fie redată pînă la capăt.

Pe data de 18 mai, la Filiala Târgovişte a avut loc lansarea cărţii Infernul plăcerilor iubirii. Autorul acestui roman este Vladimir Halipli, medicul-scriitor, care vine să ne îmbogăţească sufletul cu această operă. Romanul este a treia carte, fiind precedat de încă două: Apostolul iubirii şi Raiul suferinţelor iubirii.

La lansare au participat scriitori, epigramişti, ziarişti, elevi etc. Toţi cei prezenţi au avut de spus cîte ceva despre Infernul suferinţelor iubirii. Scriitorul Ion Cuzuioc, preşedintele cenaclului literar La Târgovişte a remarcat  faptul că astăzi toţi vorbesc despre ecologia apei, a solului, a aerului, dar uităm de ecologia sufletului nostru, nu avem grijă să -l menţinem în curăţenie şi să-l umplem cu lucruri de valoare. Cartea de faţă nu trebuie să  fie doar citită, ea trebuie să fie simţită. Epigramistul Ion Diviza a continuat cele spuse: Sînteţi printre scriitorii care trebuie citiţi şi comentaţi. Contribuiţi la cultivarea sufletelor noastre şi semănaţi în ele dragoste. Sîntem furaţi: ni se fură timpul şi nu avem cînd să ne  cultivam sufletul. Dumneavoastră ne ajutaţi să facem acest lucru. Este o carte care se află în căutarea cititorului şi negreşit îl va găsi.

Au fost nelipsite, bineînţeles, epigramele, fabulele, vorbele cu duh, iar Igor Grosu a cîntat la chitară cîntece de dragoste de altădată:
                Melodia de demult
               Azi cu tîngă o ascult
               Fete ca lalelele se duc cu altul...

Tot dumnealui ne-a destăinuit că a scrie romane este o boală, de care dacă te-ai îmbolnăvit, greu te lecuieşti. Doamna Maria Plămădeală, pedagog organizator la Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineret Eurica, a rămas încîntată de această carte, spunînd că sunt rari bărbaţii care scriu atît de profund despre dragoste. De obicei femeile sunt mai romantice, dar în acest caz avem de-a  face cu un bărbat care şi-a dezgolit sufletul, şi ne-a arătat tot ce are mai frumos în el.

Doamna Ludmila Plopa, directorul Filialei Târgovişte, a declarat că domnul Vladimir Halipli a venit la biblioteca noastră ca un apostol al iubirii şi ne-a descris raiul şi infernul suferinţelor iubirii. El ne-a amintit că avem nevoie de puţină dragoste în plus. Dumneaei l-a felicitat pentru această carte care poartă în sine o profundă încărcătură sentimentală.