joi, 24 mai 2012

MEDALION LITERAR - ARTISTIC „TIMPUL SPIRITUAL AL POETULUI ION VATAMANU”


Margareta CEBOTARI,
bibliotecar principal, Filiala „Ovidius”

Programul complex de promovare a cărţii şi lecturii – Săptămâna uşilor deschise – a atras la biblioteca „Ovidius” public de diferite vârste şi preocupări. În cadrul cenaclului „Ovidius”, pentru a comemora aniversarea a 75 de ani de la naşterea poetului Ion Vatamanu, plecat prea devreme din rândurile noastre, în sala bibliotecii s-au întrunit la o activitate de suflet, studenţi de la Colegiul de Construcţii şi Colegiul Politehnic din Chişinău, alţi cititori activi ai bibliotecii..
Scriitorul Ianoş Ţurcanu, moderatorul cenaclului „Ovidius”, a reiterat importanţa spirituală a moştenirii valoroase lăsate poporului nostru de poetul Ion Vatamanu – versurile sale. O muncă titanică a sa  în perfecţionarea cuvântului şi  versului stă în spatele acestei moşteniri. Astfel putem afirma că poetul este şi acum cu ţara şi cu neamul său, pentru care a luptat, printre primii, pentru renaşterea naţională. A ars pentru această ţară, la propriu şi la figurat, implicându-se din plin atât în viaţa ştiinţifică (fiind chimist de profesie), cât şi în viaţa culturală şi politică (fiind şi deputat în Parlamentul Republicii Moldova).
Publicul a avut posibilitatea de a participa la un dialog interactiv cu soţia poetului, dna Elena Vatamanu şi scriitorul Andrei Burac. Tinerii au aflat cum era omul şi poetul Ion Vatamanu, fapte interesante din viaţa sa privată şi artistică. Amintiri frumoase despre soţul său a adus în actualitate dna Elena Vatamanu, menţionând că el în mod egal stima şi adora atât  familia, cât şi literatura, scrisul. În acelaşi timp a fost şi un cercetător ştiinţific de valoare în domeniul chimiei, activând în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, fiind autorul a peste 150 de lucrări ştiinţifice.  
Ion Vatamanu a venit în literatură nu pe cale filologică, ci dintr-o chemare spirituală a sufletului său creator, a accentuat scriitorul Andrei Burac. Destinul său fizic a fost scurt pe acest pământ, dar deşi plecat fiind, a rămas cu sufletul cu noi.  Sunteţi o generaţie care se poate bucura de o mare libertate de exprimare – a ţinut să mai menţioneze Andrei Burac, îndemnând tinerii să interpătrundă undele de comunicare între generaţii citind opere artistice de valoare autentică, lăsate nouă ca moştenire de cei mai buni scriitori ai acestui neam.

Versuri din creaţia poetului au răsunat în sala bibliotecii în interpretarea studenţilor din grupa ACGV –11.09 de la  Colegiul de Construcţii: Anatolie Ţurcan, Ion Turtureanu, Nicolae Carauş, Cristian Cociorvă, Sava Antoniu, Alexei Borş. Alte două studente de la acelaşi colegiu au prezentat eseuri despre viaţa şi activitatea poetului. Alte versuri ale poetului, cele mai dragi sufletului lor tânăr, au inclus în recitalul lor un grup de elevi de la Liceul Teoretic din oraşul Durleşti. Astfel, atenţia publicului a fost captată de alte minunate versuri ale poetului recitate de aceşti copii: „Libertate”  (Victor Miron, cl. a IX-a „A”), „Unire moldoveni” (Dumitru Coiţan, cl. a V-a), „Moment ecologic” (Irina Costin, cl. a IX-a „B”). Iar micuţa Ana Cotorobai, elevă în clasa a treia a acestui liceu ne-a încântat sufletele cu o melodie pe versurile poetului, interpretând  cântecul „Ţara”.
Elena Butucel, directorul bibliotecii, a adus mulţumiri celor prezenţi pentru colaborare în organizarea acestei activităţi, îndemnând tinerii din sală să vină să citească din poezia lui Ion Vatamanu deoarece au a învăţa multe din opera lui:  să-şi iubească  limba, ţara, poporul.  
 Volumele de versuri din colecţia bibliotecii, semnate de Ion Vatamanu, au fost reunite şi propuse spre atenţia publicului în expoziţia de carte cu un generic prin care ne vorbeşte însuşi autorul:  „Un poet adevărat vede cu sufletul, el nu are nevoie de ochi”.