luni, 4 iunie 2012

BIBLIOTECAR!


În liniştea supremă vă faceţi datoria,
Cu jertfire de sine pe o notă majoră ridicaţi cultura.
Deci, cu credinţa să ţineţi mereu aprinsă făclia,
Cine înţelege, cartea, este dulce ca mierea.
Lucraţi cu abnegaţie, proslăvind funcţia de bibliotecar,
Ce cuvînt frumos, asemănător cu cuvîntul Biblia.
Pîinea aceste profeţii are deseori gust amar,
Dar cu răbdarea ce o posedaţi, în suflet să vă vibreze religia.
În milioane de cuvinte şi denumiri vă este gîndul,
Şi la toţi îndepliniţi dorinţele sacre.
Numai ce-l ce de carte cu sufletul simte, flămîndul,
-Să nu duceţi lipsuri de nimic, niciodată să nu aveţi momente acre.
Cultura acestui aşezămînt „Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu”, să o ridicaţi la înălţimea meritată,
Căci faceţi parte din arealul Naţional al cuvîntului arte.
Pentru ridicarea moralului, să ziceţi, Dumnezeule, tată,
Ridică, trezeşte poporul la o dorinţă sacră de carte.
Bibliotecar, cu demnitate, vă faceţi datoria,
Cu flacără vie a credinţei să ardă făclia.
Cu dragoste şi răbdare să propăşiţi zi cu zi,
Obstacolele ce viaţa ni le pune în cale, dar numai Lui Dumnezeu îi putem mulţumi.
Mii şi mii de ani dăinui cuvîntul, Bibliotecar
Şi numai un singur om cu chip de Dumnezeu a fost dus la calvar.
Isuse, mijloceşte pentru fiinţe ce au îmbrăţişat această profesie,
Cu bucurie să trăiţi viaţa pînă la o nouă sesie.
Cu mult respect, Nicolae Ghilaş
19/05/2012
P.S. Omagiu adus bibliotecarului de către un utilizator fidel.