luni, 11 iunie 2012

MICKIEWICZ@OSTAŞII


Ecaterina NEDZELSCHI,
Şefa Filialei „A. Mickiewicz”

            Filiala polonă a extins aria de deservire a tinerilor utilizatori. Avînd în zona Telecentru Unitatea Militară nr.142, am decis să încurajăm lectura tinerilor înrolaţi în Armata Naţională.
            Fiind într-o instituţie cu regim special, ostaşii nu sînt liberi în organizarea timpului său. Am apelat la conducerea UM şi am făcut o prezentare a filialei polone, serviciile ei, colecţia de carte şi planul de intenţii. Dat fiind faptul că UM nu are bibliotecă, serviciile de informare şi activităţile pentru public a filialei de cultură şi literatură polonă pot fi foarte utile pentru organizarea orei educaţionale în UM, atragerea la carte şi lectură, orientarea la alegerea profesională, studiu după finisarea serviciului militar. Tot odată, în incinta filialei A. Mickiewicz, ostaşii pot face cunoştinţă cu personalităţi publice, scriitori, savanţi etc.
            Am fost primită de Comandantul Batalionului de Gardă, D. Mudrenco. Domnia Sa a semnat Protocolul de colaborare, a acceptat Planul de activităţi propus şi colaborarea a pornit.
La prima vizită colectivă, la data de 3.06.2012, am petrecut o excursie în bibliotecă arătîndu-le sala de lectură , serviciul împrumut, colecţia de carte, calculatoarele, expoziţiile de carte, le-am povestit despre colaborarea cu Polonia şi Organizaţiile poloneze din Moldova.
Iar duminică, 10.06.2012, am organizat o întîlnire cu scriitorul Ianoş Ţurcanu, care le-a povestit despre creaţia sa: cărţi pentru tineret şi copii, circa 500 texte literare pentru cîntece, le-a recitat din poeziile sale. Accentul a fost pus pe carte şi bibliotecă. Dacă un tînăr doreşte să se realizeze într-un domeniu sau altul, cartea este primul ajutor şi prieten. Lectura dezvoltă capacităţile, creativitatea, ea lărgeşte  orizontul  cultural, ea face un om educat şi inteligent.
La cerinţa Conducerii UM nr.142 pregătim un ciclu de ore de lectură Domnitorii Moldovei. Sperăm că acest Parteneriat va fi eficient şi spre folosul tinerilor ostaşi.