vineri, 15 iunie 2012

O VIAŢĂ DEDICATĂ SCENEI

Ludmila Capiţa, bibliotecar principal,
   Filiala „Transilvania”

În acest an, mult îndrăgita, apreciata actriţă a Teatrului Naţional ,,Mihai Eminescu”, Artistă Emerită  Ninela Caranfil va sărbători o frumoasă aniversare. Vasta activitate a artistei, la frumoasele împliniri pe scena teatrului, 40 de ani de activitate scenică, este remarcabilă printr-o muncă titanică a sa  în perfecţionarea cuvântului şi  versului ce stă în spatele acestei moşteniri. Astfel, putem afirma că actriţa este cu ţara şi cu neamul său, pentru care luptă, printre primii, pentru renaşterea naţională. Se dedică totalmente pentru această ţară, la propriu şi la figurat, implicându-se din plin atât în viaţa teatrală, cât şi în viaţa culturală şi politică.
Bună, fidelă prietenă a cărţii, a bibliotecilor, respectiv a bibliotecarilor şi cititorilor noştri, artista este, ani şi ani, o prezenţă permanentă, aşteptată, dorită şi aplaudată la diverse acţiuni culturale organizate de Filiala ,,Transilvania” şi alte filiale din reţeaua Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Există şi o vorbă între bibliotecari: dacă participă cu vre-un recital de poezie Ninela Caranfil, sau dacă dânsa recită măcar o poezie şi expune publicului nişte gânduri, impresii, manifestarea are asigurat un mare success.
Pe parcursul activităţii sale, Filiala „Transilvania” a organizat o multitudine de acţiuni culturale de amploare de cea mai înaltă ţinută, la care au fost prezenti personalităţi notorii, printre care ca o stea călăuzitoare a sclipit prin recitalurile sale irepetabila actriţă, Ninela Caranfil. Prezenţa actriţei a adăugat un plus de valoare activităţilor culturale. Dacă o priveşti pe Ninela Caranfil, îţi dai seamă că într-adevăr reprezintă o personalitate aparte, este un om care iradiază energie benefică celor din jur. Probail că dragostea faţă de oameni şi de poezie o face ca să existe ca o forţă pozitivă pentru cei ce o ascultă.
În semn de recunoştinţă şi preţuire, conducerea BM „B.P. Hasdeu” a decis să-i elaboreze o biobibliografie, una dintre primele lucrări de acest fel, consacrată unei artiste de teatru. Filiala „Transilvania” este mândra că are această  onoare de a elabora această lucrare.
Eu, personal lucrând la elaborarea biobibliografiei, sunt foarte mândră ca am cunostut-o  pe actriţa Ninela Caranfil, am admirat-o pentru curajul şi demnitatea ei, dar îndeosebi pentru faptul că e mereu energică, fermecătoare şi plină de viaţă, zâmbetul şi buna dispoziţie te face sa uiţi de toate.
Biobibliorgafia este o încercare de a reflecta pe pagini de carte afirmarea de către Ninela Caranfil a valorii propiei sale fiinţe, validată în universul teatrului şi este dedicată aniversării a 65-a a remarcabilei actriţe. Ea reprezintă rezultatul unui efort de documentare şi cercetare care se întinde pe parcursul mai multor ani.  Structura lucrării a fost realizată, în mare parte, la sugestia Ninelei Caranfil. Dorinţa sa a fost aceea de a se elabora o Bio-bibliografie a întregii sale activităţi, precum şi un repertoriu bibliografic al referinţelor despre operă. Am încercat să respectăm sugestiile sale şi am conceput această lucrare ca fiind una tematică, o lucrare care să inventatieze şi să descrie analitic întreaga activitate a actriței.
La această frumoasă aniversare, echipa Filialei „Transilvania”, Vă aduce  cel mai fierbinte omagiu şi vă exprimăm cele mai profunde sentimente de stimă, preţuire şi recunoştinţă, de înaltă cinstire pentru îndelungata dumneavoastră activitate, în lupta plină de abnegaţie, desfăşurată cu fermitate şi spirit patriotic, politic şi cultural.
Steaua Dvs. ocrotitoare să lumineze mereu asupra Dvs. şi a celor dragi sufletului Dvs. Dragostea şi grija ce o dăruiţi în jurul Dvs. să vă fie răsplătită din plin cu multă căldură şi împlinire sufletească. La mulţi ani fericiţi!
La multi ani! Pentru mine sunteţi o mare actriţă, o mare Doamnă!