luni, 25 iunie 2012

SĂPTĂMÂNA SPIRIDON VANGHELI LA BIBLIOTECA „OVIDIUS”


Margareta CEBOTARI,
bibliotecar principal, Filiala „Ovidius”.

Vigoarea şi originalitatea operei scriitorului Spiridon Vangheli este binecunoscută şi apreciată în lumea întreagă. În acest an, mai deosebit pentru scriitor, declarat Anul Naţional Spiridon Vangheli,  la Biblioteca „Ovidius” cu mult drag se promovează opera sa, dorindu-i de fiecare dată mulţi ani înainte şi să continue a inventa noi isprăvi ale lui Guguţă, dar şi noi eroi, pe care micii cititori  îi aşteaptă cu nerăbdare.
În cadrul programului „Lecturile verii” au fost organizate mai multe activităţi de omagiere a scriitorului Spiridon Vangheli, anume în ajunul zilei de 14 iunie, ziua în care a împlinit 80 de ani de viaţă şi activitate creativă.
Mai întâi  copiilor de la taberele cu sejur de zi de la Liceul „Mihai Viteazul” şi Gimnaziul nr. 53 le-a fost prezentată cartea „Copii în cătuşele Siberiei”, o carte care ne povesteşte adevărul crud al  istoriei, adevărul vieţii unor persoane care au trecut prin chinurile deportărilor. Ei au fost foarte  impresionaţi de soarta nemiloasă a lui Iacobaş, a Oliţei Bujor, a părinţilor săi. Cât şi a multor altor oameni chinuiţi şi dispăruţi în imensitatea pădurilor siberiene. Cartea ne învaţă lecţii de omenie, vrednicia oamenilor cu sufletul curat, care nu îl trădează pe Dumnezeu şi nu acceptă minciuna, sub nici o formă – la aceste concluzii am ajuns împreună cu copiii, în timpul discuţiei faptelor expuse de scriitor, care menţionează în cuvântul de încheiere de pe coperta cărţii,  că a scris această carte cu sufletul sfâşiat de durere.
În altă zi ei au fost invitaţi la o discuţie-dezbatere pentru a afla „Ce ne învaţă Guguţă?”. Mai întâi s-a realizat o trecere în revistă a cărţilor despre Guguţă pentru a reliefa chipul emblematic al acestui erou. Odată cu caracterizarea trăsăturilor lui Guguţă, devenea clar pentru copii şi care sunt învăţăturile pe care le transmite Spiridon Vangheli micilor cititori. Desigur copiilor le-a plăcut că Guguţă este curios, harnic, are o minte sclipitoare, deseori este fantezist şi inventator, binevoitor şi ocrotitor al celor obijduiţi. Nu e rău şi faptul că Guguţă se străduia să refacă lumea înconjurătoare cu mult umor, era  nostim, mai făcea nişte pozne, care erau primite cu bunăvoinţă de cei maturi – au dedus invitaţii noştri, care trăiesc şi ei acum anii frumoşi ai copilăriei.
De multă inspiraţie au avut nevoie micii cititori care au participat la concursul de erudiţie „Amicul meu Guguţă”. Deoarece au citit majoritatea isprăvilor acestui erou, care deseori ne uimeşte cu faptele neverosimile pe care le face, ei au reuşit să ne dovedească de ce ar fi Guguţă un bun amic al fiecărui copil, găsind şi răspunsuri corecte la întrebările concursului. Cei mai isteţi le-au spus şi celorlalţi colegi unde era şcoala lui Guguţă, după care ceas se orienta bunelul, unde sunt covrigii pe care Ion Creangă le dăruia elevilor săi atunci când îi învăţa să citească, cine erau cei mai buni prieteni ai lui Guguţă ş.a.
Expoziţia de carte a operelor lui Spiridon Vangheli, cu genericul „Omul născut sub steaua norocoasă a copilăriei”, prezentată cititorilor noştri pe parcursul acestei săptămâni, am postat-o şi pe blogul bibliotecii pentru a promova mai larg creaţia scriitorului. Lecturând aceste cărţi mulţi cititori vor face o deosebire clară dintre bine şi rău, dintre adevăr şi minciună, aşa cum o fac Guguţă, Ghiochica, Ciuboţel şi alţi eroi pe care îi vor cunoaşte şi îndrăgi cu tot sufletul lor naiv şi mărinimos de copil.