joi, 26 iulie 2012

E-LEARNING „TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE SECURIZATE”

Fundaţia „Educaţie pentru Democraţie” în colaborare cu Centrul KANA din Gliwice (Polonia), în cadrul programului RITA anunţă înscrierea participanţilor la o nouă ediţie a cursului de e-learning „Tehnologii informaţionale securizate”. Scopul cursului: dezvoltarea abilităţilor participanţilor în utilizarea tehnologiilor informaţionale nepericuloase. Obiective specifice:
  1. Informarea participantilor cu tematica tehnologiilor informaţionale securizate şi a rolului ei în educaţie.
  2. Înzestrarea participanţilor cu abilităţi concrete în domeniul navigării spaţiului cibernetic securizat, bune maniere în Internet, drepturi şi responsabilităţi ale utilizatorilor.
  3. Familizarea participanţilor cu instrumentele şi indicaţiile necesare pentru activizarea copiilor, studenţilor, absolvenţilor, tineretului ajutîndu-i să dezvolte creativitatea si capacităţile de lider.
  4. Sporirea gradului de siguranţă în utilizarea instrumentelor tehnologiilor noi printre benificiarii şi organizaţțiile, în care sunt angajaţii participanţii cursului dat.
Programul cursului va acoperi probleme din diferite domenii: influenţa Technologiilor Informaţionale asupra sănătăţii fizice şi mentale, dependenţa de tehnologiile informaţionale, îngrijirea părintească, drepturile de autor şi protecţia datelor cu caracter personal, criminalitatea informatică şi altele, ce au impact asupra securităţii tehnologiilor moderne în procesul utilizării lor la scară larga. Cursul va demara pe data de 30 iulie 2012 şi va dura pînă la 15 septembrie 2012. Cursul se va desfăşura pe o platformă de colaborare internaţională, este unul gratuit şi nu presupune prezenţă online la ore prestabilite. Participarea presupune conexiunea pe platformă de cîteva ori pe săptămînă, la ore comode participanţilor pentru parcurgerea materialelor didactice oferite şi recomandate, participarea la sondaje, teste individuale, implicarea în discuţii pe forum şi  elaborarea unei lucrări individuale.   Înscrierea la cursul e-learning se face prin expedierea unui mesaj cu titlul „Tehnologii informaţionale securizate” pe adresa edudemo.md@gmail.com.