sâmbătă, 30 martie 2013

UN NOU CONCURS COGNITIV-EDUCATIV LA FILIALA ,,ŞTEFAN CEL MARE’’


 Valeria Beţivu
Şef-oficiu, Filiala ,,Ştefan cel Mare’’


La iniţiativa bibliotecii de la începutul anului 2013 au avut loc trei concursuri de inteligenţă şi erudiţie dedicat cunoaşterii operei lui M. Eminescu, Gr. Vieru, S. Vangheli. Cel de al patrulea concurs a fost dedicat vieţii prozei şi dramaturgiei lui I.L. Caragiale, care s-a desfăşurat pe 29 martie între elevii din Liceul ,,Vasile Alecsandrii’’ şi Colegiul Cooperatist. La concurs au participat elevi din clasele a XIX-a , aX-a, a XI-a şi a XII-a.

Natura întrebărilor a fost bine structurată prin analiza succintă a operei, caracterizarea personajelor din piesele propuse spre concurs. Cu toate că la concurs au participant un număr foarte mic de elevi, participanţii au dat dovadă de  cunoştinţe  ample pe care le deţin la  capitolul creaţiei  literare ale dramaturgului I.L. Caragiale, şi şi-au expus părerile personale faţă de opera scriitorului

            Cu un  mesaj de totalizare şi apreciere a acestui concurs a venit către public  şi partenerii noştri de la Pretura Botanica Dl Nicolae Gribincea care a înmânat diplome şi premii băneşti. La fel premianţii au primit diplome şi menţiuni pentru participare activă la concurs şi din partea Bibliotecii ,,Ştefan cel Mare’’  Toţi elevii au fost câştigători şi au plecat fericiţi de la bibliotecă cu câte o diplomă, cărţi şi invitaţie la teatrul Satiricus -  piesa ,,Made in Moldova’’.

Cu toate că din ce în ce mai puţini oameni au timp să citească, acest lucru este valabil şi în cazul tinerilor din şcolii şi licee, ne bucură faptul că s-au găsit şi amatori ai operei lui Caragiale, şi profesori care mai reuşesc să cultive elevilor dragostea faţă de lectură aşa precum este dna Anişoara BRAGUŢĂ, profesoară de limbă şi literatură română de la Colegiul Cooperatist care este foarte receptivă şi prezentă cu elevii la toate activităţile culturale desfăşurate în incinta bibliotecii.

Biblioteca ,,Ştefan cel Mare’’ aduce mulţumiri tuturor celor prezenţi la concurs, iar celor care nu au binevoit să vină la concurs, lectură plăcută în continuare.