miercuri, 5 iunie 2013

Cu toţii avem nevoie de bunătate

                                                                                    Eugenia Plămădeală,
                                                                Bibliotecar principal,
 Filiala „Alba Iulia”

La data de 30 mai curent în incinta Bibliotecii „Alba Iulia” a avut loc o lansare de carte intitulată „Te rog, nu intra în biserică la fel ca în muzeu”, autor Schimonahul Irineu (Pânzaru), la care au participat diverse personalităţi literare, reprezentanţi ai mass-mediei, scriitori, foşti colegi de breaslă a autorului, enoriaşi ai Bisericii „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din sectorul Buiucani, cititori ai bibliotecii, preoţi şi alţii, care au ţinut mult să-l cunoască pe poetul Victor Pânzaru într-o nouă ipostază, cea de Schimonah.
Mânat de dragostea pentru Dumnezeu şi pentru aproapele, autorul vine, într-un mod foarte inspirat, să reaprindă lumina călăuzitoare pentru toţi cei care sunt în căutarea drumului spre adevăr şi mântuire. Moderatorul activităţii şi „naşul” literar al lui Victor Pânzaru, academicianul Mihai Cimpoi, ne-a relatat următoarele: „Toţi avem nevoie de bunătate, bunătatea care trebuie sporită şi prin versuri.
Studiind la Riga, Victor Pânzaru a însuşit foarte bine  limba letonă. A venit în poezie, îmbinând-o cu multă credinţă, dragoste şi har.”
Ion Anton a constatat că, poetul Irineu (Pânzaru), este un telegraf viu între poeţi şi oameni. Poeziile autorului volumului lansat sunt nişte poezii de deschideri creştine, pe care trebuie să le îmbrace sufletul nostru, teme care îl urmăreau pe autor  din tinereţe...
Pe scriitorul Victor Prohin, ca de altfel şi pe ceilalţi foşti colegi de redacţii, edituri, colegi de condei, prezenţi în sală, l-a bucurat foarte mult întâlnirea cu vechiul şi bunul său prieten, Victor Pânzaru de odinioară. Şi mai consideră Victor Prohin, că: „De multe ori scriu poezii cei care nu ar trebui să scrie.  Mă bucură că sunt asemenea persoane cu pâna înmuiată în călimară cu sufletul spre Dumnezeu. Mi-a plăcut mult laconismul versului. Părintele Irineu respectă canoanele ortodoxiei, dar nu a pierdut simţul versului laic, versul de dragoste faţă de părinţi, de casa părintească, de fraţi, surori, prieteni, natură etc. În evul mediu călugărilor li se interzicea să scrie romane pentru că nu cunoşteau viaţa de dincolo de ziduri, dar poetului Irineu i se permite  pentru că, el scrie poezie cu har de la Dumnezeu.” 
Prezent la lansare, şi unul dintre principalii coorganizatori a activităţii, arhimandritul Augustin Zaboroşciuc de la Mănăstirea Curchi se adresează către publicul din sală cu: „Iubite părinte, drag public de elită! Astăzi participăm cu toţii  la un botez. Un scriitor creştin se deosebeşte de unul laic, este o asină prin care vorbeşte cu Dumnezeu. Vreau să spun că ştiam că părintele Irineu scrie ceva, dar nu am riscat să-i deranjez intimitatea cu poezia. O să fiţi de acord cu mine, este un răspuns la mănuşa aruncată, de către scriitorii noştri care s-au înmulţit, ca ciupercile după ploaie. Cunoscând viaţa Sfântului Siluan, monahul îşi petrece zilele ca un om de rând şi inima lui este preocupată de cele Dumnezeeşti”. Întreaga creaţie literară a părintelui Irineu este de un curaj deosebit prin care se străduie să facă lucruri măreţe. El descoperă  adevăruri prin vocaţia sa deosebită prin care priveşte în viitor. Cei care mânuiesc condeiul sunt purtătorii memoriei unui neam, iar neamul trebuie ocrotit de Dumnezeu.”
Alexadru Horaţiu Frişcu, colegul nostru consideră că: „deosebirea dintre poeţii laici şi cei creştini ar fi că, creştinii sunt angajaţi să facă lumea mai bună. Nu fiecare este chemat acolo şi nu fiecare este primit. Am citit şi eu câteva poezii creştine şi m-au impresionat. Volumul de faţă este unul nu numai voluminos, dar şi impunător ca mesaj. Felicitări autorului pentru această nouă carte!”
          Prezent în sală, părintele Nicolae a menţionat următoarele: „pentru mine a fost o bucurie sufletească să mă aflu la această lansare de carte şi să-i cunosc poezia părintelui Irineu, care este un luptător pentru viaţă, dragoste de aproapele şi pentru mântuirea sufletului omenesc. Este important să înţeleagă cuvintele mântuitorului şi să fie înţeles de cei pentru care scrie versurile pline de înţelepciune.”
Schimonahul Irineu a fost încurajat de către publicul din sală să scrie şi alte cărţi, să nu să se oprească la jumătate de cale, primind flori, aplauze, cuvinte de încurajare. El a reuşit să facă posibilul, pentru un om. A avut şi are har, şi-a găsit identitatea „când a păşit” la mănăstire. Cele mai importante coordonate sunt pocăinţa. În momentul când a intrat în mănăstire, lupta cu moartea îl ajută să scrie, reuşind să facă din carte o adevărată capodoperă. Creaţia literară a părintelui Irineu poate fi considerată o spovedanie, care şi-a găsit liniştea sufletească în lăcaşul mănăstirii, nu-i este indiferent, după trecerea lui în nefiinţă, cui îi va rămâne livada, izvorul, pământul şi care va fi ultimul loc, după merit, al său. Autorul încearcă să demonstreze lumii întregi că căutările sale, dar mai ales, regăsirea atât de aşteptată, i-a stimulat creaţia literar-religioasă, care porneşte din adâncul sufletului său.
Victor Pânzaru (Irineu), fiind şi omagiatul anului 2013 (60 ani de la naştere), a reuşit să surprindă plăcut cititorii săi, prietenii, confraţii de mănăstire şi pe cei de condei, jurnaliştii cu acest superb volum de poezie.

Noi, bibliotecarii ne vom strădui să atragem atenţia cititorului asupra creaţiei lirice a poetului, să-i promovăm opera în continuare. Îi urăm mulţi ani plini de viaţă, rezistenţă, răbdare şi talent, dar şi mai multe cărţi pentru lecturi de suflet. La mulţi ani, părinte IRINEU!