sâmbătă, 22 iunie 2013

EMINESCU AL VREMII NOASTRE

Elena DABIJA,
director, Centrul Academic Internațional Eminescu

Centrul Academic Internaţional Eminescu a organizat o activitate culturală de amploare cu genericul EMINESCU AL VREMII NOASTRE – un eveniment de comemorare a 124 de ani de la trecerea în eternitate a Geniului Mihai Eminescu și 130 de ani de la publicarea poemului LUCEAFĂRUL.
Sala a fost arhiplină de personalități și admiratori ai lui Mihai Eminescu. Oaspete de onoare a fost și Exelența sa Domnul Mehmet Selim Kartau – Ambasador al Turciei în Republica Moldova. Directoarea Elena Dabija a salutat publicul și a anunțat desfăşurarea programului menționând: „Nichita Stănescu a scris: Eminescu nu este un idol, el nu este un zeu. El este ceea ce este: Noi în noi. În fiecare zi și astăzi îndeosebi noi cu toții am venit în această sală fiecare cu un Eminescu al său.”
Domnul acad. Mihai Cimpoi, director onorific al Centrului Eminescu a vorbit despre traducerea operei eminesciene în 77 de limbi, despre edițiile recent apărute de sub tipar, nominalizând cărțile: Eminescu, Mihai. Poesii; Eminescu, Mihai. Poezii; Cimpoi, Mihai. Mihai Eminescu: dicționar enciclopedic; Doca, Gheorghe. Eminescu: o perspectivă dialogică (Vol. I, II); Codreanu, Theodor. Basarabia eminesciană; Spiridon, Monica. Eminescu: proza jurnalistică; Dolgan, Mihai. Eminescu: arta și filosofia iubirii.
Colecţia eminesciană s-a valorificat cu aceste ediţii, care rămân să trezească interes cititorilor și admiratorilor setoși de tainele universului eminescian.
Un eveniment deosebit a fost lansarea ediției bilingve Eminescu, Mihai. Luceafărul=Sabaa yldizi (Luçafar), recent editată la Editura „Pontos și tradusă în limba găgăuză de către scriitorul găgăuz Todur Zanet. Academicianul Mihai Cimpoi a scris în prefața cărții despre epopeea și traducerea Luceafărului în alte limbi și a menționat: „Repertoriul traducerilor se îmbogățește prin această versiune, realizată de talentatul scriitor găgăuz Todur Zanet care a găsit mijloace adecvate atât pentru a reda cadrul de basm, cât și pentru a pătrunde în adâncurile filosofice ale poemului.”
Traducătorul a vorbit cu mare bucurie despre această traducere, a recitat un fragment din Luceafărul și a menționat: „Visul meu s-a realizat și etnia găgăuză are posibilitate să citească acest poem. Important nu este traducerea Luceafărului realizată de mine, important este Luceafărul scris de MareleGgeniu Mihai Eminescu ” A mulțumit soției Olga, care i-a ajutat să realizeze traducerea și tuturor care au contribuit la editarea acestei cărți, a dăruit cărți cu autografe celor prezenți în sală și pentru colecția Centrului Eminescu.
Domnul Ambasador al Turciei a menţionat universalitatea lui Mihai Eminescu, a lăudat exelenta traducere a Luceafărului și a apreciat acest efort intelectual al domnului Todur Zanet, a vorbit despre relaţiile culturale ale Turciei cu Republica Moldova și etnia găgăuză. A fost martorul evenimentului pe toată durata, astfel a auzit cum domnițele Rana și Zeinep Ustin au citit în limba turcă poeziile lui Mihai Eminescu.
Despre această realizare a domnului Todur Zanet au vorbit reprezentanți ai culturii găgăuze și bineânțeles membrii familiei: Zoia Tanasoglu (Novac) – sponsor al acestei ediții, Maria Doikova – mătușa, Vasilii Ivanciuc – Directorul Departamentului Cultură Autonomie Teritorială Găgăuzia și Ludmila Bodrug – consilier al avocatului Parlamentar Aurelia Grigoriu, care i-a decernat Diplomă de onoare: Pentru contribuție remarcabilă la promovarea dialogului intercultural a valorilor culturii române, menținerea și afirmarea identității lingvistice a etnicilor găgăuzi”.
Despre genialitatea lui Mihai Eminescu, editarea și studierea operei a vorbit scriitorul Valeriu Matei, directorul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu”, care a venit în dar cu mai multe exemplare a volumului Cimpoi, Mihai. Mihai Eminescu: dicționar enciclopedic, al cărui tiraj a fost realizat de Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu”, accentuând: „Acest dicționar este o capodoperă a culturii române și nu este pentru academicieni, este pentru fiecare de la mic la mare.” Domnul Valeriu Matei a făcut publicitate în premieră absolută a fotografiilor-fragmente din pictura chineză de la 1676 cu chipul lui Nicolae Milescu Spătaru menționând: „...în 1676, în timp ce conducea cea dintâi solie oficială rusească la împăratul Chinei, Nicolaie Milescu Spătarul s-a învrednicit de onoarea de a fi pictat de pictorii oficiali ai bogdâhanului. Lucrarea aceasta a fost considerată pierdută timp de mai bine de trei veacuri. Astăzi avem aceste fotografii-fotocopii, fragmente din pictura chineză de la 1676. Doresc și este foarte binevenit ca la astfel de evenimente la care suntem martori astăzi aici, la Centrul Academic Eminescu, dar și în alte lăcașuri culturale să venim cu noi descoperiri și noi fapte de onoare ale înaintașilor noștri.”.
Compozitorul Constantin Rusnac a făcut o surpriză pentru acei prezenți în sală oferindu-le o copie a acrostihului EMINESCU și o predilecție EMINESCU, a vorbit despre muzicalitatea operei eminesciene și așezându-se la pian a interpretat melodia Ce te legeni codrule.
A urmat apoi un moment poetic cu genericul: ÎNTRU SLAVA LUI EMINESCU la care au evoluat: cu un recital actorii Margareta Nazarchevici și Iurie Gologan, urmați de studenții de la Colegiul de Muzică „Ștefan Neaga” Mihaela Golan cu romanța Mai am un singur dor și Mâțu Sergiu cu melodia Eminescu pe versurile lui Grigore Vieru, ambii fiind discipolii profesoarei de pian Elena Driga.
Vizitatorii au posibilitate să admire vernisajul de pictură: ȚARA MEA DE GLORII, ȚARA MEA DE VIS...autori fiind: Dumitru și Dumitru (junior) Pomârlean și să facă cunoștință cu expozițiile de documente: LUCEAFĂRUL – UN POEM AL LUMINII NEMURITOARE și CARTE FRUMOASĂ, CINSTE CUI TE-A SCRIS.
Mulți admiratori a avut și va mai avea Mihai Eminescu, care vor citi opera şi vor descoperi înţelesurile ascunse.
Mihai Eminescu a fost și va rămâne peste vreme o CARTE DESCHISĂ! Grija și onoarea pentru Mihai Eminescu este cunoscută pe meridianele lumii. Și noi, românii de pretutuindeni, avem onoarea și datoria să-l cinstim și să-l cunoaștem pe Eminescu în toată multitudinea sa – ca simbol al neamului.
Mihai Eminescu este al nostru, al acelora care au încercat să se apropie de el și care se vor mai apropia, precum ne-a scris în genialul său LEGĂMÂNT marele poet Grigore Vieru – lacrima lui Mihai Eminescu:
S-o lăsați așa, deschisă,
Ca băiatul meu ori fata
Să citească mai departe
Ce n-a dovedit nici tata.
Fiecare din noi avem menirea să facem un pas spre Eminescu, spre CARTEA SA MEREU DESCHISĂ!
Mulțumesc tuturor participanților la acest eveniment, acelor care au contribuit la realizarea programului și bineânțeles colegelor de breaslă de la Centrul Eminescu pentru activitatea prodigioasă realizată zi de zi întru dăinuirea lui Eminescu și a culturii naționale.