luni, 4 noiembrie 2013

Artistul plastic Gheorghe Oprea la Biblioteca Publică Cricova

Angela OLĂRESCU,
director,  Biblioteca Publică Cricova

 Pictura este o poezie tăcută.
                                                                                                                                        Plutarh

Biblioteca Publică Cricova a găzduit din luna mai expoziţia de pictură a  artistului plastic Gheorghe Oprea, Maestru în Arte, unde fiecare utilizator al bibliotecii a putut s-o privească şi s-o aprecieze la justa ei valoare.

 La 25 octombrie 2013 în incinta bibliotecii a avut loc vernisajul expoziţiei de pictură a artistului plastic Gheorghe Oprea, maestru în Arte. La această activitate ne-au onorat cu prezenţa Valentin Guţan, primarul oraşului Cricova, Tudor Braga, critic în Arte, Andrei Mudrea, artistul plastic, Maestru în Arte, consilieri locali: Snejana Ţurcanu, Liudmila Zveaghina, elevii de la Şcoala de Arte din Cricova, specialitatea arta decorativă şi arta plastică cu profesoarele Olga Oloieru, Olga Calincova şi diferite categorii de cititori ai bibliotecii noastre.
 
Dl Valentin Guţan în mesajul său de salut a menţionat, că Dl Gheorghe Oprea a făcut un pas bine gîndit hotărînd să-şi expună o parte din lucrările sale la Biblioteca din Cricova. Că această expoziţie care este amenajată aici dă posibilitate cititorilor de a trezi interesul faţă de artă, de pictură. Sper, că şi la Cricova creşte o personalitate în pictură cu care se vor mîndri în viitor. E foarte bine, că există o colaborare de parteneriat între Biblioteca Publică Cricova şi Uniunea Artiştilor Plastici din RM, căci expoziţia poate fi expusă de mai mulţi pictori renumiţi în diferite perioade de timp.
 
Dl Oprea a fost caracterizat: După roadă se cunoaşte pomul, şi după faptă omul, căci omul muncitor e ca un pom roditor, iar cel inimos e ca un pom frumos, el te umbreşte, el te hrăneşte şi el te încălzeşte. Ca apoi cititorii să fie informaţi despre viaţa şi activitatea artistului plastic Gheorghe Oprea, oferindu-i Dlui cuvîntul, ne-a vorbit cum a început a picta, care îi este muza şi îi este şi acum. Cum de ales nuanţele culorilor. Cum odată la cinci ani face o totalizare, o activitae expunîndu-şi lucrările în faţa amatorilor de artă cu o expoziţie personală. Ne-a vorbit despre expoziţiile sale care le-a expus în Belgia, Italia, Rusia şi alte ţări.

Dl Tudor Braga, critic în Arte a menţionat, că toposul personal al artistului pentru variile sale forme de configurare a lucrărilor se relevă prin a fi pus drept piatră unghiulară preocuparea pentru valorificarea potenţialului comportat de coloristică. Culoarea plină, valorile acesteia sunt constante de care este legat artistul pentru a realiza armonii. În aceste lucrări din sală el îşi exprimă inspiraţia de creaţie populară. Acest cuptor, vatră ţărănească, sobă sunt redate cu mîndreţe remarcînd viaţa oamenilor de la sat.   În schimb Andrei Mudrea, artist plastic, Maestru în Arte și-a expus opiniile despre culorile lucrărilor în care sunt redate motivele şi formele de exprimare din creaţia populară, care satisfac rigorile artei moderne.

Au fost puse întrebări din partea cititorilor, dar cei mai activi au fost elevii de la Şcoala de Arte. Cu un cuvînt de mulţumire a vorbit consilierul local Dna Liudmila Zveaghina care a menționat că arta nu este pe înţelesul tuturor, ea necesită mult timp, multă dragoste.


Din partea administraţiei pulice locale Dl Gheorghe Oprea a primit o diplomă de merit pentru colaborarea cu Biblioteca Publică Cricova promovînd arta frumosului, trezind interesul pentru arta plastică printre membrii comunităţii cricovene.