luni, 18 noiembrie 2013

Nu încerca să schimbi lumea schimbă-te pe tine!...


 În Săptămîna Tineretului, la Biblioteca „Transilvania”, a avut loc o dezbatere cu genericul: „Problemele comunităţii pot fi rezolvate prin implicarea tinerilor”.  Paticipanți la discuție fost elevii claselor  a X-a de la Liceele „Gaudeamus’’ și „ V. Alecsandri”, îndrumați de profesoarele: Alexandra Tănase,  Silvia, Strătilă, directoarea Bibliotecii „ Transilvania” Parascovia Onciu și bibliotecara Ana Gabor.

Au fost abordate câteva teme de bază la care elevii au venit cu argumente și idei. „Tineretul și schimbarea” a fost una din teme la care elevii au menţionat ca doresc schimbarea, dar mentalitatea se schimbă foarte greu, atitudinea oamenilor față de anumite fenomene este pasivă. Tinerii sunt inovativi, originali, dar sunt educați de maturi, cei care greu se dau schimbărilor.

Un alt subiect foarte interesant a fost „Implicarea și tehnologiile informaționale”, la care au fost aduse numeroase argumente despre rolul pozitiv și negativ al tehnologiilor informaționale, căci tinerii le cunosc și le acceptă, dar în măsura în care vor fi utilizate rațional și nu vor cadea în mrejele rețelelor de socializare.

A fost pusă în discuţie tema Voluntariatului și cum se răsfrîng efectele lui asupra tinerilor. Ei își pot forma anumite calități prin intermediul voluntariatului, precum: bunătate, compasiune, înţelegere. Dar prin voluntariat schimbarea este minoră, atît în plan individual, cît și social. Căci experienţa se obţine prin învăţare continuă, prin acumulare de experienţă.

A fost abordată și tema „Problemele tinerilor și stabilitatea”. Nemijlocit, problemele pot fi rezolvate cu aportul celor tineri, dar schimbarea nu depinde doar de ei, ci de întreaga societate. Acestea au fost temele principale ale dezbaterii, dar fiindcă s-au desfăşurat în cadrul salonului de lectură, au fost cîțiva elevi care au recitat poezii, printre ei au fost: Anastasia Lupașco – „Cântec femeiesc” de A. Păunescu, Maria Hîncu  – „Viața” de M. Eminescu, Valeria Donici – „Împărat și proletar” de M. Eminescu, Maria Vlad   „Învață de la toate”,Ion Pelivan   – „Nu vrem să fim geniali” de N. Stănescu.

Activitatea s-a desfăşurat incitant cu argumentări și dezbateri ample, pline de conţinut, într-un loc unde orice iubitor de carte se poate regăsi. Atmosfera caldă și primitoare, nu poate decît să atragă cititorul. În fond, dezbaterea aceasta a avut un rol important pentru tineri, deoarece schimbarea începe cu fiecare dintre noi și dacă nu vom fi indiferenţi atunci vom avea un viitor mai bun.
Viorica Tabac ,
cititoare fidelă a Bibliotecii „Transilvania”
 studentă anul I la UnAȘM