vineri, 1 noiembrie 2013

O memorabilă manifestare literară

Elena  Apetri , bibliotecară, grad  II, 
                                       Liuba  Malina , bibliotecară, grad  I,                                                                                    Colegiul  de  Construcţii, or.Chişinău

În  Sala  de  lectură  a  Colegiului  de  Construcţii  din  Chişinău ,  la   data   de   30  octombrie  2013,  în  cadrul   Cenaclului  „ La  steaua…”  s-a  organizat    un  recital    de   poezie  şi  cântece   dedicate   poetului,  dramaturgului ,   prozatorului   şi   publicistului    Dumitru   Matcovschi.  In   memoriam ,     cu   genericul  „ Dumitru   Matcovschi  -  ultimul   martir   al  Basarabiei ”.

La   această   manifestare  a   fost  invitat    Dumitru  Apetri  -  critic   literar ,  doctor   în  filologie , conferenţiar cercetător ,  membru  al  Uniunii  Scriitorilor   din  Republica  Moldova  şi  România ,  care  a  vorbit   despre   activitatea  literară  şi  civică  a  omagiatului.

Cu  un  frumos  colaj  de  cântece ,  pe  versurile  lui  Dumitru  Matcovschi ,au  participat  invitaţii  folchişti    Nătăliţa   Croitor   şi  Roman  Alexandreanu.

Organizatorii   manifestării   au  fost  profesoara  Ludmila  Bodeanu  ( grupa  COT – 13. 09)   în  strânsă   colaborare   cu   biblioteca  (  şefa   Tatiana   Ambroci ,   Elena  Apetri ,  Liuba  Malina , Tamara  Mihalachi ).

Alături  de   elevii  grupei  COT – 13.09:  Plotnic  Dorin , Avornic   Diana , Bocan  Ecaterina , Morari  Doina,  Moşanu  Valentin , Ursu  Adriana ,  au  evoluat   elevi  şi  din  alte  grupe : DI – 11.09.3 , cântecul  „ Amor  de  toamnă”,  Celac  Maria;  CC -10.09.3 ,  cântecul  „ Sărut, femeie, mâna  ta”,  Baltaga  Andrei  cu  chitara; COT – 11.09.2, poezia  „Părinţii” ,  Gâncu  Victoria,  Morei  Cristian ,  Ciobanu  Victoria; EI – 12. 09, poezia  „Imn  pentru  melpomene, Podgornaia  Nicoleta,  o declamaţie impresionantă.

În  cadrul   şedinţei  s-a  expus  şi  şefa  Catedrei  „Limbă  şi  comunicare”   Rima   Gurău cu  opinii binevenite  despre  opera  protagonistului.

Participanţii  au  recitat  emoţionant   versuri  ,  au  intonat  cântece   pe  cuvinte  de  Dumitru  Matcovschi ,  iar  publicul ,  prin  aplauze  călduroase,  a  apreciat   la  modul  cuvenit  manifestarea.

Un  cuvânt  aparte  merită  anturajul:  expoziţia   de  cărţi  bine  alese , placatele  cu  citate  elocvente  şi  semnificative ,  exponatele  care  conţineau   imagini   autumnale  şi  emanau  arome   ale  anotimpului.

În  încheiere,  Ludmila  Bodeanu  şi  Tatiana  Ambroci    au  mulţumit  invitaţilor   şi  celorlalţi  participanţi  pentru  contribuţia  lor  consistentă  la  buna  desfăşurare   a  memorabilului   eveniment.