joi, 23 ianuarie 2014

Biblioteca - grădină de cărţi pentru copii!

Doina Spătaru,
șef oficiu, Filiala Târgovişte
Dacă ai o grădină şi o bibliotecă,
ai tot ceea ce îţi trebuie. 
Cicero

Copiii, ca şi veşnicul copil din noi ajuns acum la maturitate, trăim prin intermediul cărţii şi al bibliotecii. Aici copiii  dispun de o diversitate de cărţi cu basme, poveşti, povestiri  şi poezii de tot felul şi pe diferite gusturi şi nevoi în dependenţă de vîrstâ. Şi noi uneori vrem să revenim pe tărâmul copilăriei, iar biblioteca să ne ofere plăcerea şi bucuria de a cunoaşte şi a exploara  minunata şi bogata lume a cărţii. Suntem mereu plăcut surprinşi că  copiii doresc să citească şi că putem să le oferim cărţi care să-i cucerească, să-i motiveze să revină mai des şi cărţile citite să le păstreze undeva în adîncul sufletului cu bucurie şi dragoste faţă de ele. Prin carte copilul devine mai bun, mai înţelept, ingenios mai educat. Biblioteca are un mare aport în a forma personalitatatea şi caracterul elevului, adolescentului şi viitorului adult. Prin intermediul bibliotecii copiii văd lumea din jur mai bogată în culori, mai frumoasă, mai dulce iar cartea îi fascinează prin conţinutul său.
 Din cea mai fragedă copilărie, copiii sunt atraşi de personajele din poveştile auzite de la bunici şi părinţi. Ei trăiesc aceste întâmplări, învaţă să deosebească binele de rău, să simtă dragostea şi prietenia faţă de eroii care îi încântă, să le formeze gusturi, convingeri şi sentimente alese. Universul copilăriei se formează treptat în familie şi bibliotecă. Este foarte important ca bibliotecarul să colaboreze cu cititorii, pentru recomandarea cărţilor adecvate vârstei.În felul acesta îi obişnuim, să coopereze cu biblioteca în realizarea sarcinilor, sarcini bazate pe deschidere, iniţiativă, creativitate şi sinceritate. Cartea oferă satisfacţii nebănuite şi contribuie la formarea personalităţii, comportamentului celui care o citeşte. Principalele texte care formează gustul pentru citit aparţin literaturii pentru copii, texte ce formează dragostea pentru limba maternă, gustul pentru frumos, sensibilitatea şi imaginaţia creatoare. Cu cît copilul se apropie mai devreme de carte, cu atît mai durabile sunt efectele ei în ceea ce priveşte comunicarea comportamentului şi socializarea lui.

Cartea va deveni una din preferinţele copiilor  dacă vom şti să le  trezim interesul pentru citit, dacă îi vom îndruma, verifica şi stimula în acest scop, vom creşte generaţii care vor simţi o „sete” permanentă pentru citit, pentru cunoaştere, pentru lărgirea orizontului cultural ceea ce se va răsfrânge pozitiv asupra vieţii şi activităţii noastre.